Santa

Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v časti Štúdium.
Informácie o prijímacích skúškach nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.
Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Tretí advent


Novinky a oznamy:


Organizácia vyučovania

Riaditeľka školy oznamuje nasledovnú úpravu vyučovania v piatok (19.12.2014):
Vyučovanie bude prebiehať formou triednych akcií podľa pokynov triednych učiteľov. Vyučovanie trvá od 8.00 do 11.30. Obedy sa vydávajú od 11.30 h. Všetci žiaci musia byť odobedovaní v čase do 12.30 h.

Deň otvorených dverí ...

...bude 15. januára 2015 v čase od 12,00 do 16,00 hod.
Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium, ich rodičov ako i zástupcov základných škôl.

Jazykový pobyt - Veľká Británia - marec 2015

Podrobnejšie informácie nájdete v tomto dokumente.
Rozdelenie žiakov do dvoch termínov je uvedené v tomto dokumente.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- číslo účtu: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20142015
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.

Týždeň proti rakovine - PK BEK

Naša škola sa aj tento rok zapojila do tejto osvetovej akcie (13-17.10.2014). Okrem prednášky na túto tému sme organizovali aj tradičný Beh nádeje pre petržalské materské, základné a stredné školy. Všetkých účastníkov (367) čakala symbolická trasa a zdravé jabĺčko, symbol tohto podujatia. Poďakovanie patrí všetkým, predovšetkým koordinátorke podujatia RNDr. Jele Ceconíkovej a študentom z tried kvinta A, septima A, septima B, septima C, oktáva B, II.B a III.A.

Naše športové úspechy - PK TŠV

Cezpoľný beh - majstrovstvá okresu
Družstvá:
Mladšie žiačky – 1. miesto, Nikola Kováčová, Oľga Gräffingerová
Staršie žiačky – 3. miesto, Barbora Pavlikovská, Sandra Hinnerová, Katarína Šprtová
Mladší žiaci – 2. miesto, Jozef Kuruc, Martin Zechel, Tomáš Bezák
Jednotlivci: 1. miesto, Barbora Pavlikovská (T.A)
Ďalej nás reprezentovali: Zuzana Kŕčová, Barbora Tomková, Lukáš Gergeľ, Erik Môcik.
Tréner: Mgr. Juraj Tomiš

ISIC/EURO<26 - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC/EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona.
Rovnako si môžete kúpiť prolongačnú známku a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.