Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


ISIC - predĺženie platnosti:

Prolongačné známky ISIC 09/2019 (10,- €) si môžete zakúpiť už teraz u p. Hasona. Viac informácií nájdete tu..
Predĺženie platnosti čipu na dopravu je nutné vykonať zaslaním spoplatnenej SMS (3,- €) podľa týchto pokynov.
Následne je možné priložiť kartu k terminálu.

Súťaž - UNESCO

Zapoj sa aj ty do súťaže pod záštitou UNESCO. Informácie nájdeš v tomto dokumente.
Termín odovzdania výtvarných prác: 09. 02. 2018, kabinet francúzskeho jazyka. V prípade potreby ti poradí koordinátorka aktivít UNESCO, PhDr. Darina Fiebigová.

OCENENIE ŠKOLY - UNESCO

Naša škola získala certifikát o zaradení do Siete pridružených škôl UNESCO.
Koordinátorkou projektu je PhDr. Darina Fiebigová. Aktivity školy v rámci tohto projektu budeme zverejňovať na našej webovej stránke.
Certifikát si môžete pozrieť na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - Európsky parlament

Nášmu gymnáziu bolo pridelené osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 2016/17. Tento úspech škola dosiahla aktivitami svojho Európskeho klubu. Koordinátorkami projektu sú Ing. Ľubica Magnússon a Ing. Mária Némethová.. Osvedčenia sú zverejnené na tomto mieste: osvedčenie_1, osvedčenie_2, osvedčenie_3, osvedčenie_4, osvedčenie_5, osvedčenie_6, osvedčenie_7,
osvedčenie_8.

Ponuka na jazykovo-poznávací pobyt

Vážení rodičia, milí žiaci!
Tento školský rok pripravila predmetová komisia anglického jazyka jazykovo-poznávací pobyt v meste Eastbourne pre žiakov 1. a 2. ročníka bilingválneho štúdia. Zájazd sa organizuje v spolupráci s overenou cestovnom kanceláriou We-Do travel.
V priložených súboroch nájdete plagát CK We-Do, informácie o zájazde a podrobný itinerár zájazdu..
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa pobytu, je potrebné vyplniť a podľa pokynov odovzdať záväznú prihlášku.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME

Chemická olympiáda - kk, 26. 04. 2018

V krajskom kole chemickej olympiádu úspešne reprezentoval našu školu Lukáš Albert Marônek (K.A), ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Lukáš do krajského kola postúpil ako víťaz okresného kola.
Žiaka na súťaž pripravovala Ing. Jana Smereková Diplom

Rope skipping - sk, 26. 05. 2018

Žiačka našej školy, Lea Matura (P.B) získala od Slovenskej rope skippingovej asociácie 4 tituly majsterky Slovenskej republiky. Tituly jej boli udelené za výkony v súťažných disciplínach: Single rope double under, Single rope speed, Single rope freestyle, Single rope endurance - 3 min.
Diplom_1 Diplom_2 Diplom_3 Diplom_4

Olympiáda vo francúzskom jazyku - kk, 19. 03. 2018

V krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku vynikajúci úspech dosiahla naša žiačka, Lucia Miškolci (S.A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Žiačku na súťaž pripravovala PhDr. Darina Fiebigová. Diplom

Hviezdoslavov Kubín - ok, 19.-20. 03. 2018

V okresnom kole literárnej súťaže našu školu úspešne reprezentovali:
Poézia: Lucia Kašičková (K.A) - 2. miesto Diplom
Próza: Sára Žbirková (I.B) - 3. miesto Diplom
Príprava: Mgr. Alena Pomšárová, Mgr. Mária Vassová

Volejbal - ok, 20. 03. 2018

Naše dievčatá získali titul majstreriek okresu Bratialava V.
Zostava: Karolína Fričová (IV.B), Zuzana Kŕčová (Q.A), Karolína Jankovičová (I.A), Katarína Frolová (I.B), Ema Gáliková (Ok.A), Martina Ábelová (Ok.A), Dominika Zemanovičová (Ok.A), Ivana Gašparovičová (III.A), Pavlína Šajdíková (II.B). Príprava: Mgr. Erika Dužeková. Diplom Pohár Foto_1 Foto_2 Foto_3

Pytagoriáda - ok, 14. 03. 2018

V okresnom kole matematickej súťaže nás úspešne reprezentovali:
Kategória P6: 2. Šimon Bartoš (P.B), 3. Karolína Bukovská (P.B), 4. Emma Čubová (P.A), 9. Petra Gregušová (P.B), Jakub Mičan (P.B)
Kategória P7: 1. Patrik Ružič (S.A), Lucia Miškolci (S.A), 3. Nina Banci (S.A)
Kategória P8: 10. Marek Škrinár (T.B)
Príprava: Mgr. Alica Polakovičová, Mgr. Soňa Chadná, Mgr. Róbert Mezei

Strelecká súťaž - kk, 28. 02. 2018

Na Majstrovstvách Bratislavského kraja v kategórii zalamovacia puška (otvorené mieridlá N+30 rán, staršie žiačky) sa naša žiačka, Alexandra Pozsonyiová (K.A) umiestnila na 1. mieste. Diplom

Ocenenie nášho žiaka - BSK, 16. 02. 2018

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA udelil nášmu žiakovi, Adamovi Musilovi (Sp.A) čestné uznanie a vecný dar za výnimočné výsledky a reprezentáciu školy.
Triedna učiteľka: Mgr. Danica Fulllová
Blahoželáme. Čestné uznanie Fotografie

Experti na Gympabe - sk

Najúspešnejší žiak: Barbora Siváková (S.B).
Najúspešnejšia trieda: tercia B (8 expertov): Zuzana Pajtíková (dvojnásobná expertka), Patrícia Vlaschitz, Miriam Boťanská, Ema Flašková, Tomáš Kerekeš, Lenka Saturyová, Tamara Bjelová.
TOP experti školy: Barbora Siváková (S.B), Matej Lančarič (I.A), Samuel Šafin (III.A), Andrej Kopčák (III.B), Michal Komora (IV.A).
Podrobnejšie výsledky nájdete v tomto dokumente.

Stančekova Prievidza - vokálna prehliadka, 15. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Katarína Ratkošová (T.B) - 3. miesto v kategórii C, zlaté pásmo Diplom

Dejepisná olympiáda - ok, 15. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Lukáš Vítek (K.A) - 3. miesto v kategórii C Diplom
Študenta pripravovali: Mgr. Eva Srncová, Mgr. Marcela Ozefovichová

Šach - Majstrovstvá Bratislavského kraja - kk, 15. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Daniel Chlpek (S.A), Marek Škrinár (T.B), Matej Lančarič (I.A), Michal Mišovič (I.A), Nina Gurňáková (S.A),Ivana Brašeňová(S.A) - 3. miesto v konkurencii 26 škôl. Diplom Fotografia
Študentov takticky pripravoval a strategicky koordinoval: PaedDr. Ladislav Beňuš

Olympiáda v anglickom jazyku - kk, 14. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Dávid Guspan (Sp.A) - 3. miesto v kategórii 2B Diplom
Samuel Šafin (III.A) - 2. miesto v kategórii 2C1 Diplom
Študentov pripravovali: RNDr. Zuzana Gašparíková, Mgr. Jana Sláviková

Olympiáda v nemeckom jazyku - kk, 13. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Helena Bačková (P.B) - 3. miesto v kategórii 1C Diplom
Lucia Veverková (S.B) - 5. miesto
Študentky pripravovali: Mgr. Katarína Hlavnová a Mgr. Dana Krčmárová

Matematická olympiáda - ok

Náš študent sa umiestnil na 1. mieste v matematickej olympiáde vo svojej kategórii.
Filip Valíček (K.A) - 1. miesto Potvrdenie
Žiaka pripravoval: Mgr. Danica Fullová

Olympiáda v anglickom jazyku - ok

Naši študenti dosiahli v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku nasledovné umiestnenia:
Dávid Guspan (Sp.A) - 1. miesto v kategórii 2B Diplom
Jakub Fertáľ (Sx.A) - 1. miesto v kategórii 2A Diplom
Matúš Vančík (III.A) - 2. miesto v kategórii 2C2 Diplom
Študentov pripravovali: RNDr. Zuzana Gašparíková a Mgr. Jana Sláviková

Olympiáda v nemeckom jazyku - ok

Výsledky našich žiakov:
Helena Bačková (P.B) - 1. miesto Diplom
Lucia Veverková (S.B) - 2. miesto Diplom
Študentky pripravovali: Mgr. Katarína Hlavnová a Mgr. Dana Krčmárová

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Rovnako si môžete objednať prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20172018
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.