Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v časti Štúdium.
V školskom roku 2014/15 organizujeme prijímacie skúšky do 4-ročného (1 trieda), 5-ročného (2 triedy) a 8-ročného (2 triedy) štúdia. Informácie o prijímacích skúškach nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.
Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:

Stretnutie rodičov účastníkov jazykového pobytu - Veľká Británia - Torbay

Vážení rodičia, pozývame Vás na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 26.5.2015 o 16.30 hod v miestnosti B7 (učebňa BIO). V prípade, že sa nemôžete zúčastniť, prosím vás, aby ste mailom kontaktovali vedúcu zájazdu pani Dadajovú, silvia.dadajova@gmail.com.

Študijné voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že z kapacitných dôvodov (účasť pedagógov na maturitných skúškach) udeľuje študijné voľno podľa nasledujúceho rozpisu:
25.05.2015 (pondelok): triedy Q.A, I.B.
26.05.2015 (utorok): triedy I.A, I.B, II.A, II.B

Účelový kurz

Vedúca kurzu: Mgr. Erika Dužeková
Triedy: Sp.A, Sp.B, Sp.C, III.A, III.B
Zahájenie a pokyny: 25.05.2015 (pondelok, zadný vchod do školy)
25.05.2015 (pondelok): zraz 8.30 (zadný vchod do školy), športové priestory školy
26.05.2015 (utorok): zraz 8.30 (pod Červeným mostom), Železná studnička
27.05.2015 (streda): zraz 8.30 (zadný vchod do školy), cyklotúra + inline (hrádza)
28.05.2015 (štvrtok): zraz 8.30 (zadný vchod do školy), športové priestory školy

Postupové skúšky a "malá maturita" v bilingválnej sekcii

Oznamujeme žiakom v bilingválnych triedach, že uvedené skúšky sú naplánované na dni 2. - 4. júna 2015. Viac informácií v tomto dokumente.
Podrobný harmonogram maturity (POZOR - zmena!) je v tomto dokumente.

2 % - Občianske združenie rodičov

Občianske združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5 Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% z daní, ktoré môžete venovať na nové číslo účtu(od 1.2.2014): SK8809000000000011474877,
IČO : 31817882, DIČ: 2021797569.
Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke.

Olympiáda ľudských práv

V krajskom kole Olympiády ľudských práv dosiahli naši študenti pekné výsledky: Michal Sečka (Sp.B) 1.m a Andrej Mačaj (Sp.B) 2.m. Za úspešné reprezentovanie školy ďakujeme účastníkom, vyučujúcej PhDr.Nadežde Pilátovej CSc. a držíme im palce v celoštátnom kole tejto súťaže.
Diplomy si môžete pozrieť tu a tu.

Šachové turnaje

Na šachových turnajoch nás úspešne reprezentuje Dmytro Nestorenko, žiak triedy kvarta A. Medzi najvýraznejšie jeho úspechy patria:
1. miesto - Grand Prix Slovakia, 2. miesto - Majstrovstvá Slovenska (zrýchlený šach), 1. miesto - Bratislavský šachový turnaj, 1. miesto - Turnaj farnosti Bratislava v bleskovom šachu.

Úspešne nás reprezentovali

V obvodnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského naše žiačky z prímy A dosiahli nasledovné umiestnenia:
Liliana Klimovská - 2. miesto v III. kategórii,
Lucia Kašičková - 3. miesto v III. kategórii.
Žiačky na súťaž pripravovala PhDr. Slavomíra Semanková.
Za dosiahnuté výsledky ďakujeme.

Športové úspechy - stolný tenis

Majstrovstvá v obvodu v stolnom tenise (starší žiaci) sa tento rok konali v Gymnáziu A. Einsteina. Našu školu reprezentovali chlapci zo IV.B, dievčatá zo IV.A a II.B. Chlapci boli iba krôčik od postupu do majstrovstiev kraja stredných škôl. Po víťazstvách s SPŠ Hálova 3:1 a Evanjelickým lýceom tiež 3:1 postúpili do finále. S favorizovaným družstvom OA Hrobákova, za ktorú hrali dvaja súťažní hráči v stolnom tenise, sa vo finále držali veľmi dobre a podľahli iba vo štvorhre, ktorá rozhodla o výsledku 2:3 v prospech súpera. Našu školu výborne reprezentovali Tomáš Kohajda, Denis Bednárik, Peter Nováček a Martin Sulík (IV.B). Družstvo viedol Mgr. Juraj Tomiš.
O dva dni neskôr družstvo dievčat v zložení Katka Baová, Daniela Zemanová, Terézia Bezáková (IV.A) a Alexandra Gašparová (II.B) pod vedením Mgr. Eriky Dužekovej zopakovali úspech chlapcov a tiež skončili na druhom mieste.
Mladší žiaci v zložení Martin Kubička, Martin Zechel, Pavol Porubanec a Martin Seneši (S.A) pod vedením Mgr. J. Tomiša dosiahli v obvodnom kole 4. miesto.
Fotografie nájdete v tomto dokumente.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- číslo účtu: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20142015
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.

Týždeň proti rakovine - PK BEK

Naša škola sa aj tento rok zapojila do tejto osvetovej akcie (13-17.10.2014). Okrem prednášky na túto tému sme organizovali aj tradičný Beh nádeje pre petržalské materské, základné a stredné školy. Všetkých účastníkov (367) čakala symbolická trasa a zdravé jabĺčko, symbol tohto podujatia. Poďakovanie patrí všetkým, predovšetkým koordinátorke podujatia RNDr. Jele Ceconíkovej a študentom z tried kvinta A, septima A, septima B, septima C, oktáva B, II.B a III.A.

Naše športové úspechy - PK TŠV

Cezpoľný beh - majstrovstvá okresu
Družstvá:
Mladšie žiačky – 1. miesto, Nikola Kováčová, Oľga Gräffingerová
Staršie žiačky – 3. miesto, Barbora Pavlikovská, Sandra Hinnerová, Katarína Šprtová
Mladší žiaci – 2. miesto, Jozef Kuruc, Martin Zechel, Tomáš Bezák
Jednotlivci: 1. miesto, Barbora Pavlikovská (T.A)
Ďalej nás reprezentovali: Zuzana Kŕčová, Barbora Tomková, Lukáš Gergeľ, Erik Môcik.
Tréner: Mgr. Juraj Tomiš

ISIC/EURO<26 - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC/EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona.
Rovnako si môžete kúpiť prolongačnú známku a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Humanitárna zbierka pre Ukrajinu

Žiaci našej školy sa rozhodli podporiť humanitárnu akciu v prospech obyčajných ľudí žijúcich v krízových oblastiach. Bližšie informácie nájdete v tomto dokumente.

Ľahká atletika

Na majstrovstvách kraja nás úspešne reprezentovali a postúpili na Majstrovstvá Slovenskej republiky:
Hod oštepom: 1. Barbora Šuchová
Vrh guľou: 1. Denis Bednárik
Beh 100 m, 200 m: 1. Michaela Môciková

Ďalšie naše výsledky:
Vrh guľou: 2. Barbora Šuchová
Hod diskom: 2. Denis Bednárik
Hod oštepom: 3. Denis Bednárik
Skok do diaľky: 4. Ivana Gregovčíková
Štafeta: 1. Erik Horváth, Ivana Gregovčíková, Tomáš Krasoň, Michaela Môciková
Príprava žiakov a doprovod: PaedDr. Ladislav Beňuš, Mgr. Erika Dužeková.
Ďakujeme za úspešné reprezentovanie školy.

Baby z Gympaby

Kvarteto našich študentiek v zložení: Barbora Janíková, Zuzana Pokorná, Saša Polakovičová a Barbora Šuchová (Sp.B) vybojovalo
2. miesto v Školskej lige halového veslovania 2013/14 a svoje výkony obhájilo na 4. majstrovstvách SR v Banskej Bystrici získaním 3. miesta. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im ďalšie úspechy. Poďakovanie tiež vyjadrujeme za organizačné zabezpečenie Ing. Andrey Šuchovej a za odborné rady PaedDr. Ladislavovi Beňušovi.

Dôvera Cup 2014 - máme 1. miesto

V obvodnom kole futbalového turnaja nás úspešne reprezentovali: Tomáš Horváth, Tomáš Bezák, Lukáš Gergeľ, Jozef Kuruc, Martin Zechel, Michal Gregor, Martin Seneši, David Janto, Patrik Šišolák a ich vyučujúci a tréner Mgr. Juraj Tomiš.
Fotografie z turnaja nájdete v tomto dokumente.

Olympiáda vo francúzskom jazyku - víťaz Viktor

Blahoželáme Viktorovi Kačmárovi (sexta A) a jeho vyučujúcej PhDr. Darine Fiebigovej za 1. miesto v celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku 2013/14. Súčasťou výhry sú diplom, medaila a cesta do Paríža.

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Blahoželáme našim študentom Alexandre Tóthovej (oktáva A) a Viktorovi Kačmárovi (sexta A), ktorí pod pedagogickým vedením Mgr. Evy Kuštekovej a PhDr. Dariny Fiebigovej dosiahli 1. miesto v krajskom kole olympiády (kategórie 2B resp. 2A).

Matematická olympiáda - VENI, VIDI, VICI

Výsledky našich žiakov (prišli, videli a zvíťazili):
Kategória Z6 (príma): 1. Veronika Kajanová (P.A)
Kategória Z7 (sekunda): 3. Barbora Pavlikovská (S.A)
Kategória Z8 (tercia): 1. Oľga Ostashchuk a Zuzana Pavlikovská, 2. Ivana Škodroňová a Natália Matúšová (T.A)
Blahoželáme žiakom a ďakujeme vyučujúcim: Mgr. Danici Fullovej a Mgr. Ivete Pernischovej za prípravu žiakov.

Vedecká cukráreň

Aj tento školský rok pokračujeme v pravidelných návštevách Bratislavskej vedeckej cukrárne. Veľavravný názov poslednej prednášky - besedy: "Ichtyosaurus v ZOO alebo rezonátorová kvantová elektrodynamika pre zvedavých" naznačuje, o čom to asi bolo. Pre tých, ktorí ste to celkom nepochopili, odporúčame obrátiť sa s otázkami na účastníkov tejto akcie, na našich nádejných maturantov z fyziky z triedy oktáva A (Christian Gruner, Rastislav Kadáš, Martin Porubanec, Daniel Anton Suchý) alebo na organizátorku tejto akcie za našu školu, RNDr. Danu Gašparovičovú.

Naši "experti" - ďalšie NOVÉ fotografie

Naši žiaci sa úspešne zapojili do súťaže EXPERT 2013/14. Súťaž organizačne zabezpečovali Mgr. Danica Fullová a Mgr. Ľubica Magnússon. Podrobnejšie výsledky uvedieme dodatočne. Spoznávate našich "expertov" podľa týchto fotografií?

Geografická olympiáda

V okresnom kole geografickej olympiády nás reprezentovali žiaci:
Tomáš Bezák, Dominik Árva, Pavol Porubanec (P.A), Peter Banci, Tomáš Horváth, Natália Bašnárová (S.A), Adam Musil, Stanislav Modrák (T.A), Michal Hanák, Peter Bolha a Veronika Červenková (K.A). Žiakov na súťaž pripravovala RNDr. Janina Cachovanová.
Postup do krajského kola vybojovali žiaci: Peter Banci (2. miesto), Tomáš Horváth (3. miesto) a Michal Hanák (3. miesto).
Držíme im palce.

Nová matematická olympiáda - Pangea 2014

Študenti našej školy sa v dňoch 4.-7.2.2014 zapojili do ďalšieho ročníka "novej" matematickej olympiády s názvom PANGEA. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti, ktorí nahlásili svoj záujem vyučujúcemu matematiky. Neoficiálne heslo podujatia: "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa." umožňuje KAŽDÉMU žiakovi byť súčasťou tejto súťaže. Napriek tomu budeme radi, ak žiaka našej školy uvidíme aj vo vyššom kole súťaže. Plagát súťaže nájdete tu.

Ktoré povolanie nepotrebuje matematiku?

Ako sú zabezpečené bankomatové karty? Ako je možné, že mladému športovcovi je možné predpovedať najúspešnejší výkon jeho kariéry? Môže ho to (de)motivovať? Potrebujú právnici matematiku? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky sme sa dozvedeli od Doc. RNDr. Karola Nemogu, CSc., člena Vedeckej rady Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied. Fotografie z tejto besedy nájdete v tomto dokumente.

Beseda so študentmi SUN MOON UNIVERSITY

Koncom januára 2014 nás navštívila zaujímavá skupinka študentov z krajiny Hanguk (Kórejská republika, Južná Kórea). Beseda bola simultánne tlmočená z kórejčiny do slovenčiny študentkou SUN MOON Univerzity. Od zahraničných študentov sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o ich histórii, živote a kultúre. Napríklad aj to, že niekedy 28 = 30. Prečo? Bližšie informácie nájdete v tomto článku.

Navštívili sme Štrasburg - sídlo európskych inštitúcií

Študenti našej školy dostali opätovne možnosť navštíviť Štrasburg (Strasbourg,Straßburg), mesto vo Francúzsku, v ktorom sídli Európsky parlament. Exkurzie sa zúčastnili v dňoch 9.-12.12.2013 naši študenti so septimy A: D.Belešová, T.Hrica, N.Majerníková, N. Martišovičová,N. Nemogová, J.Oška a R. Valentová pod vedením M. Némethovej, učiteľky predmetu európske štúdiá. Program návštevy bol veľmi zaujímavý. Študenti mali možnosť sa stretnúť s Jánom Šikutom, sudcom zastupujúcim Slovenskú republiku na Európskom súde pre ľudské práva a Petrom Štastným, hokejovou legendou a poslancom zastupujúcim Slovenskú republiku v Európskom parlamente. Hlboký zážitok pre nich priniesla aj návšteva mesta, bohatého na kultúrne a historické pamiatky. Pripravujeme zverejnenie fotografií z tejto exkurzie vo fotogalérii.

Úspech našej študentky

Blahoželáme našej študentke, Simone Müllerovej (Sp.B) za 1. miesto v súťaži Literárny Zvolen 2013 (kategória próza). Pre záujemcov o pekné, zážitkové čítanie a pre tých, ktorí nevedia, kde je bratislavský "Múr nárekov" pripájame jej prácu.
-->