Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Organizácia vyučovania v dňoch 30. 05. - 01. 06. 2017


Účelový kurz (30.05.- 01.06. - utorok až štvrtok): Sp.A, III.A, III.B.
Študijné voľno (30.05. - utorok): II.A, IV.A.
Študijné voľno (31.05. - streda): I.A, I.B.
Ostatné triedy sa učia podľa riadneho rozvrhu.

2 % - Občianske združenie rodičov


Občianske združenie: "Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pakúchovej ulici č. 6 v Bratislave"
Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% dane, ktoré nám môžete venovať.
IČO: 31817882, DIČ: 2021797569, IBAN: SK88 0900 0000 0000 1147 4877. Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke.

Slávnostná akadémia pri príležitosti 25. výročia školy


Vážení rodičia a priatelia našej školy, milí naši absolventi!
Toto krásne výročie sme oslávili "Slávnostnou akadémiou", ktorá sa konala dňa 16. mája 2017 v DK Zrkadlový háj.
Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom ako aj ostatným účastníkom, ktorí spoločne pripravili nádherný program.
Gratulujeme!

Informácie o príchode z CAMBRIDGE

Informácie o príchode nájdete v tomto dokumente.

SÚŤAŽE, EXKURZIE, AKTIVITY

Prehľad dosiahnutých výsledkov v súťažiach, exkurzie na zaujímavé miesta a ďalšie aktivity našich učiteľov a žiakov nájdete v sekcii Súťaže a aktivity.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME

Matematická olympiáda, ok - 04. 04. 2017

V okresnom kole matematickej olympiády dosiahli naši žiaci nasledovné výsledky:
kategória MO Z6: Alexandra Sedlačková (P.A) - 1. miesto, Patrik Ružič (P.A) - 4. miesto, Lucia Miškolci (P.A) - 6. miesto
kategória MO Z8: Lukáš Marônek, Adam Wagner (T.A) - 5. miesto, Marcus Masarčin - 7. miesto (T.A)
Žiakov pripravovali: Mgr. D. Fullová, Mgr. R. Mezei
Ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy.

Futbal - Pohár predsedu BSK, ok - 06. 04. 2017

Futbalový výber našich starších žiakov dosiahol 3. miesto v okresnom kole súťaže o Pohár predsedu BSK.
Žiakov na súťaži viedol: Mgr. J. Tomiš, diplom.
Blahoželáme.

Olympiáda ľudských práv, sk - 05. - 07. 04. 2017

V celoštátnom kole Olympiády ľudských práv našu školu úspešne reprezentovala Alexandra Moran (IV.B), ktorá sa umiestnila na 7. mieste.
Študentku na súťaž pripravovala: PhDr. Nadežda Pilátová, CSc., diplom.
Blahoželáme.

Stredoškolská odborná činnosť, kk - 05. 04. 2017

V krajskom kole SOČ (odbor: Životné prostredie, geografia, geológia) dosiahol náš študent, Andrej Kopčák (II.B) vynikajúce umiestnenie (2. miesto) a postúpil do celoštátneho kola tejto súťaže.
Konzultant: Mgr. Róbert Mezei, diplom.
Nášmu reprezentantovi držíme palce.

Geografická olympiáda, kk - 24. 03. 2017

V krajskom kole geografickej olympiády úspešne reprezentoval našu školu Samuel Šafin (II.A), ktorý sa umiestnil na 3. mieste v kategórii A.
Vyučujúci: Mgr. Michal Kmeť, diplom.
Ďakujeme.

Hviezdoslavov Kubín, ok - 22. 03. 2017

V okresnom kole tejto súťaže našu školu reprezentovali: Liliana Klimovská (T.A) - 2. miesto a Lucia Kašičková - 3. miesto
Vyučujúca: Mgr. Alena Pomšárová, diplom 1, diplom 2.
Ďakujeme.

Volejbal SŠ, ok - 22. 03. 2017

Dievčatá, ktoré nás reprezentovali v okresnom kole volejbalového turnaja, dosiahli pod vedením Mgr. Eriky Dužekovej 2. miesto.
diplom.
Blahoželáme.

Biblická olympiáda, dekanátne kolo - 21. 03. 2017

Našu školu v obvodnom kole už tradične reprezentovali žiačky triedy kvarta A, Katarína Šprtová a Kristína Vassová, ktoré získali 3. miesto.
Žiačky na súťaž pripravovala: Mgr. Mária Vassová, diplom 1, diplom 2.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Florbal, dievčatá, ok - 09. 03. 2017

Florbalové tímy našej školy dlhodobo dosahujú pekné úspechy. Dievčatá z vyšších ročníkov našej školy tento rok dosiahli 3. miesto v obvodnom kole turnaja o Pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujeme za reprezentáciu školy.
Náš tím viedla: Mgr. Eva Rašek, diplom

Majstrovstvá SR juniorov a seniorov (plávanie), sk - 18. 02. 2016

Šimon Popelka (Sx.A) dosiahol vynikajúce umiestnenia na Majstrovstvách Slovenskej republiky v plaveckých súťažiach:
100 m znak - juniori: 3. miesto, 1. diplom
200 m znak - juniori: 3. miesto, 2. diplom
100 m znak - open: 3. miesto, 3. diplom
200 m znak - open: 3. miesto, 4. diplom
Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku, kk - 15. 02. 2017

Blahoželáme Dávidovi Guspanovi (Sx.A) za pekný výsledok (3. miesto), ktorý dosiahol v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a zároveň ďakujeme za príkladné reprezentovanie našej školy.
Vyučujúca: RNDr. Zuzana Gašparíková, diplom.

Olympiáda ľudských práv, kk - 07. 02. 2017

Alexandra Moran (IV.B) nás úspešne reprezentovala v krajskom kole Olympiády ľudských práv a získala ocenenie "úspešná riešiteľka" a zároveň sa umiestnila na 4. mieste. Ďakujeme menovanej žiačke, aj vyučujúcej, PhDr. Nadežde Pilátovej, CSc. za prípravu žiačky.
1. diplom, 2. diplom .

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Rovnako si môžete objednať prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20162017
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.