Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


ZMENA organizácie vyučovania - 16. a 18. 11. 2016

Riaditeľka školy oznamuje zmenu organizácie vyučovania v dňoch 15. a 16. 11. 2017 (streda a štvrtok) z dôvodu realizácie účelového cvičenia Ochrana života a zdravia.
Presný harmonogram a pokyny nájdete v týchto materiáloch: 15. 11. 2017 (streda), 16. 11. 2017 (štvrtok).

Deň otvorených dverí - 21. 11. 2017

Pozývame záujemcom o štúdium, ich rodičov a výchovných poradcov základných škôl na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. 11. 2017 (v utorok) v čase od 11.15 h do 16.00 h. V tento deň si môžete pozrieť priestory školy, informovať sa na podmienky prijímania a štúdia v našej škole. K dispozícii Vám budú vedúci predmetových komisií profilových predmetov na prijímacie skúšky. Môžete si vyskúšať testy z predchádzajúcich ročníkov a zúčastniť sa otvorených hodín.
Harmonogram otvorených hodín.
Informačný leták si môžete pozrieť na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - UNESCO

Naša škola získala certifikát o zaradení do Siete pridružených škôl UNESCO.
Koordinátorkou projektu je PhDr. Darina Fiebigová. Aktivity školy v rámci tohto projektu budeme zverejňovať na našej webovej stránke.
Certifikát si môžete pozrieť na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - Európsky parlament

Nášmu gymnáziu bolo pridelené osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 2016/17. Tento úspech škola dosiahla aktivitami svojho Európskeho klubu. Koordinátorkami projektu sú Ing. Ľubica Magnússon a Ing. Mária Némethová.. Osvedčenia sú zverejnené na tomto mieste: osvedčenie_1, osvedčenie_2, osvedčenie_3, osvedčenie_4, osvedčenie_5, osvedčenie_6, osvedčenie_7,
osvedčenie_8.
Poznámka: Žiadame ostatných kolegov a členov Európskeho klubu o predloženie osvedčení za účelom ich zverejnenia. Ďakujeme.

Ponuka na jazykovo-poznávací pobyt

Vážení rodičia, milí žiaci!
Tento školský rok pripravila predmetová komisia anglického jazyka jazykovo-poznávací pobyt v meste Eastbourne pre žiakov 1. a 2. ročníka bilingválneho štúdia. Zájazd sa organizuje v spolupráci s overenou cestovnom kanceláriou We-Do travel.
V priložených súboroch nájdete plagát CK We-Do, informácie o zájazde a podrobný itinerár zájazdu..
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa pobytu, je potrebné vyplniť a podľa pokynov odovzdať záväznú prihlášku.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME

Plávanie - Slovakia Swimming Cup, Šamorín, 03.-05. 11. 2017

Šimon Popelka (Sp.A) - 2 x 3.m Medaily
Zuzana Pavlikovská (Sp.A) - 1.m, 2 x 2.m Medaily
Blahoželáme.

Máme majstra sveta - Karate, Majstrovstvá sveta, Taliansko, 24.-29. 10. 2017

Adam Musil (Sp.A) získal na Majstrovstvách sveta v karate (Carrara) v kategórii U17 1. miesto. Rovnaké umiestnenie získal aj v súťaži družstiev. Medaila
Blahoželáme.

Prekážkový beh, Majstrovstvá sveta, Kanada, 24. 10. 2017

Jakub Adamec (III.A) sa zúčastnil Majstrovstiev sveta v prekážkovom behu (kategória U17), kde vzorne reprezentoval Slovensko a získal vynikajúce 8. miesto. Foto
Blahoželáme.

Stolný tenis, okresné kolo, 27. 10. 2017

Na majstrovstvách obvodu získali naše žiačky 3. miesto. Diplom, Medaila
Školu reprezentovali: Lucia Bartošová (S.A), Ema Kausichová (S.A) , Hana Kollárová (K.A), Michaela Lakyová (P.B)
Príprava: Mgr. Beáta Harmadyová
Blahoželáme.

Stolný tenis, okresné kolo, 24. 10. 2017

Filip Caban (T.B), Jakub Kubička, Martin Zechel (Q.A) - 1. miesto Diplom Foto
Príprava: PaedDr. Ladislav Beňuš
Blahoželáme.

Šach, majstrovstvá okresu, Bratislava V, 13. 10. 2017

Daniel Chlpek (S.A) - 1. miesto, Marek Škrinár (T.B) - 2. miesto Foto
Pedagogický doprovod: PaedDr. Ladislav Beňuš
Blahoželáme.

Plávanie, Pohár primátora mesta Topoľčany- 14. 10. 2017

Zuzana Pavlikovská (Sp.A) - 1. miesto a 2 x 2. miesto Medaily
Blahoželáme.

Tanec, Baltic Dance Olympiad - 13.15. 10. 2017

Majstrovstvá Európy, Petrohrad, Rusko
Zostava: Natália Hájková (II.B), Natália Plšeková (T.B), Sára Plšeková (K.A), Tereza Polónyová (Q.A), Stela Vargová (S.A)
Umiestnenie: 1. miesto Diplom
Blahoželáme.

Plávanie, Pohár olympijských nádejí, Poprad - 07. 10. 2017

Mia Lýdia Filipovičová (T.A) dosiahla 2 x 1. miesto a 1 x 2. miesto. Diplom_1 Diplom_2 Diplom_3
Blahoželáme.

PENALTA 2017, futbal - 22.05. až 02. 06. 2017

V XIX. ročníku futbalového turnaja o “ Pohár starostu Petržalky” sme dosiahli výborné 2. miesto. Náš tím síce minuloročný titul neobhájil, ale oduševnený výkon nášho radikálne omladeného družstva dáva dobré predpoklady aj do nastávajúceho ročníka súťaže. Na úspechu sa podieľali : Tomáš Horváth - C, Patrik Šišolák (Sx.A), Martin Zechel, Jozef Kuruc, Martin Seneši, Matúš Fábry (Q.A), Martin Richtárik (S.B), Oliver Paprskár, Michal Manó, Filip Caban, David Packa, Vidak Hugo Hriešik, Filip Murgáč, Matej Sikhart, Daniel Chlpek, Daniel Zboja (P.A).
Vedúci družstva: Mgr. Juraj Tomiš Foto_1 Foto_2 Foto_3 Foto_4 Foto_5 Foto_6 Foto_7
Blahoželáme.

Kanoistika, majstrovsvtá SR - 01.09., 02. 09. a 08. 10. 2017

Súťaž družstiev: 3 x K1 ženy, mladší dorast - slalom: Lucia Bartošová (K.A) - 2. miesto, 3 x K1 ženy, starší žiaci: Lucia Bartošová (K.A) - 1. miesto
Súťaž jednotlivcov: K1Ž - šprint, starší žiaci: Lucia Bartošová (K.A) - 1. miesto diplom 1 diplom 2 diplom 3
Blahoželáme.

Cezpoľný beh, obvodné kolo - 29. 09. 2017

Súťaž družstiev:
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava - 2. miesto diplom 1
Zloženie družstva: Barbora Bieleková (S.A), Lucia Bartošová (S.A), Karolína Bukovská (P.B)
Súťaž jednotlivcov:
Barbora Bieleková (S.A) - 3. miesto diplom 2
Zuzana Pavlikovská (Sp.A) - 1. miesto diplom 3
Pedagogická vedúca: Mgr. Erika Dužeková
Blahoželáme.

Plávanie, krajské kolo (Majstrovstvá Bratislavskej oblasti) - 30. 09. 2017

Nikola Kováčová (Q.A) - 800 m voľný spôsob - 2. miesto, 1 500 m voľný spôsob - 2. miesto medaily
Blahoželáme.

Plávanie, Superfinále SP v diaľkovom plávaní / Pohár primátora mesta Levice - 07. 10. 2017

Nikola Kováčová (Q.A) - 5 000 m voľný spôsob, 14 - 15. roč. - 1. miesto diplom
celkové umiestnenie: 2. miesto, medaila Blahoželáme.

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017 - 06. 10. 2017

Matej Mikula (IV.A) - III. veková kategória, próza - 3. miesto diplom
Blahoželáme.

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Rovnako si môžete objednať prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20172018
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.