Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Zoznam uchádzačov do bilingválneho štúdia, pridelené body za známky a súťaže, harmonogram prijímacej skúšky nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.

SLÁVNOSTNÁ PEDAGOGICKÁ PORADA - SKRÁTENÉ VYUČOVANIE - 25. 03. 2019

Z príležitosti Dňa učiteľov sa uskutoční slávnostná pedagogická porada v pondelok (25. 03.) o 12. 30 h. Z tohoto dôvodu vyučovanie bude skrátené podľa nasledovného zvonenia:
0. hod: 7,20 - 7,55
1. hod: 8,00 - 8,35
2. hod: 8,40 - 9,15
3. hod: 9,25 - 10,00
4. hod: 10,15 - 10,50
5. hod: 10,55 - 11,30
6. hod: 11,35 - 12,10
Obedy sa vydávajú do 12.30 h.

Testovanie T9 pre kvarty - 3. 4. 2019

Oznamujeme rodičom žiakov tried K.A a K.B, že dňa 3. 4. 2019 v čase 8,00 - 12,00 sa všetci žiaci zúčastnia testovania T9 z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Účasť žiakov je povinná.
Podrobný harmonogram a zadelenie žiakov do skupín sú v týchto dokumentoch: harmonogram, skupiny.

2 % - Občianske združenie rodičov

Občianske združenie: "Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pakúchovej ulici č. 6 v Bratislave"
Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% dane, ktoré nám môžete venovať.
IČO: 31817882, DIČ: 2021797569, IBAN: SK88 0900 0000 0000 1147 4877. Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke.

OCENENIE ŠKOLY - eTwinning Label

Naša škola získala certifikát za realizáciu eTwinning projektu "Vianoce". Projektu sa zúčastnili žiaci Q.A pod vedením triedneho učiteľa Mgr. Martina Kolárika. Partnerské školy projektu: Srednja Škola A. L. Adamiča (Chorvátsko) a Szkola Podstawowa Olsztyne (Poľsko). Ďakujeme za reprezentovanie školy a Slovenska. Certifikát

Deň otvorených dverí - bol 20. 11. 2018

Záujemcom o štúdium, ich rodičom a výchovným poradcom dávame do pozornosti možnosť informovať sa prostredníctvom e-mailu (skola@gympaba.sk), tefonicky (02/62 312 706) alebo osobne.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME

Grand Prix Slovakia (1.-3.3.2019) a Veľká cena Trnavy (23.-24.2.2019) - plávanie

Umiestnenia našich žiakov:
Zuzana Pavlikovská (Ok.A) - 100 m voľný štýl - 3. miesto, 200 m polohový pretek - 2. miesto, Veľká cena Trnavy - 3. miesto Medaily
Blahoželáme.

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo, 06. 03. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Lucia Kašičková (Q.A) - 1. miesto. Diplom
Žiačku na súťaž pripravovala Mgr. Alena Pomšárová.
Blahoželáme.

Dejepisná olympiáda - okresné kolo, 14. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Timea Tomašovičová (K.A) - 3. miesto.
Lenka Balážová (K.B) - 5. miesto.
Žiačky na súťaž pripravovala Mgr. Marcela Ozefovichová.
Blahoželáme.

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo, 14. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Lucia Veverková (T.B) - 2. miesto Diplom.
Žiačku na súťaž pripravovala Mgr. Dana Krčmárová.
Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo, 13. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Adam Wágner (Q.A) - 2. miesto Diplom.
Žiaka na súťaž pripravoval Mgr. Michal Kmeť.
Blahoželáme.

Geografická olympiáda - okresné kolo, 12. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Filip Rafaj (S.B) - 2. miesto, David Marcina (K.A) - 3. miesto
Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Michal Kmeť a Mgr. Róbert Mezei.
Blahoželáme.

Matematická olympiáda - okresné kolo, 11. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Marek Škrinár (K.B) - 5. miesto (úspešný riešiteľ) Diplom.
Žiaka na súťaž pripravovala Mgr. Soňa Chladná.
Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo

Umiestnenia našich žiakov:
Adam Wágner (Q.A) - 1. miesto Diplom.
Žiaka na súťaž pripravoval Mgr. Michal Kmeť.
Blahoželáme.

Projekt Európska kvalita našej školy - Erasmus+

Naša škola získala grant v rámci programu Erasmus+ na realizáciu projektu Európska kvalita našej školy. Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - UNESCO

Naša škola získala certifikát o zaradení do Siete pridružených škôl UNESCO.
Koordinátorkou projektu je PhDr. Darina Fiebigová. Aktivity školy v rámci tohto projektu budeme zverejňovať na našej webovej stránke.
Certifikát si môžete pozrieť na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - Európsky parlament

Nášmu gymnáziu bolo pridelené osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 2016/17. Tento úspech škola dosiahla aktivitami svojho Európskeho klubu. Koordinátorkami projektu sú Ing. Ľubica Magnússon a Ing. Mária Némethová.. Osvedčenia sú zverejnené na tomto mieste: osvedčenie_1, osvedčenie_2, osvedčenie_3, osvedčenie_4, osvedčenie_5, osvedčenie_6, osvedčenie_7,
osvedčenie_8.

Oznam pre stravníkov - 1

Vedúca školskej jedálne upozorňuje na potrebu realizácie platby za stravovanie vždy s dostatočným predstihom. Stravné sa platí mesačne a vždy pred začiatkom príslušného mesiaca. Aby platba mohla byť pripísaná na účet školskej jedálne a aby mohla byť zabezpečená nerušená objednávka surovín a príprava jedál, je potrebné poukázať potrebnú sumu aspoň dva dni pred posledným pracovným dňom v mesiaci. Prosíme Vás o dodržiavanie platobnej disciplíny - meškanie platieb, príp. ich úhrada s oneskorením po začiatku mesiaca spôsobuje zbytočné komplikácie a nedorozumenia.

OZNAM pre pedagogických zamestnancov

Oznamujeme, že od 09. 10. 2018 platí nový rozpis dozorov (z dôvodu zmien v osobných rozvrhoch vyučujúcich). Platný rozpis dozorov nájdete v tomto dokumente.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20182019
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.

ISIC - predĺženie platnosti:

Prolongačné známky ISIC 09/2019 (10,- €) si môžete zakúpiť už iba cez Internet na stránke http://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isic/. Následne Vám príde známka poštou na domácu adresu.
Predĺženie platnosti čipu na dopravu je nutné vykonať zaslaním spoplatnenej SMS (3,- €) podľa týchto pokynov. Následne je možné priložiť kartu k verejnému terminálu (železničná alebo autobusová stanica Nivy) alebo v škole v kancelárii zástupcov riaditeľky.

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: isic.sk/stredoskolsky-isic/.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Môžete si zakúpiť aj prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a po zaslaní spoplatnenej SMS aj aktivovať elektronický čip na dopravu.