Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v časti Štúdium.
V školskom roku 2014/15 organizujeme prijímacie skúšky do 4-ročného (1 trieda), 5-ročného (2 triedy) a 8-ročného (2 triedy) štúdia. Informácie o prijímacích skúškach nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.
Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:

Stránkové dni v škole

Počas letných prázdnin budú stránkové dni každú stredu v čase od 8,00 do 12,00 hod., okrem 22. a 29. júla 2015.

Opravný termín písomných maturít

Odbor školstva OÚ zverejnil termíny opravých písomných MS:
Anglický jazyk (úroveň B2) bude v piatok 4. septembra 2015 v Športovom gymnáziu, Ostredková 10, Bratislava.

Mimoriadny termín ústnych maturít

Mimoriadny termín ústnych maturitných skúšok stanovila riaditeľka školy na 14. a 15. septembra 2015. Harmonogram bude zverejnený po opravných a dodatočných skúškach na konci augusta.

2 % - Občianske združenie rodičov

Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pankúchovej ulici č. 6 v Bratislave Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% z daní, ktoré môžete venovať na nové číslo účtu(od 1.2.2014): SK8809000000000011474877,
IČO : 31817882, DIČ: 2021797569.
Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke.

SOČ - stredoškolská odborná činnosť

V krajskom kole SOČ (odbor Životné prostredie, geografia a geológia) nás vzorne reprezentovali študentky Monika Uhrová (Sp.B) a Alexandra Želinková (Sp.B). Obhajobou svojej práce "Migrácia na Slovensku" získali 1.miesto a postúpili do celoštátneho kola. Konzultant práce: Mgr. Róbert Mezei, garant: RNDr. Irena Gunčagová. Očakávame :-))), že tento úspech naše študentky zopakujú aj v budúcom školskom roku.

Olympiáda ľudských práv

V krajskom kole Olympiády ľudských práv dosiahli naši študenti pekné výsledky: Michal Sečka (Sp.B) 1.m a Andrej Mačaj (Sp.B) 2.m. Za úspešné reprezentovanie školy ďakujeme účastníkom, vyučujúcej PhDr.Nadežde Pilátovej CSc. a držíme im palce v celoštátnom kole tejto súťaže.
Diplomy si môžete pozrieť tu a tu.

Šachové turnaje

Na šachových turnajoch nás úspešne reprezentuje Dmytro Nestorenko, žiak triedy kvarta A. Medzi najvýraznejšie jeho úspechy patria:
1. miesto - Grand Prix Slovakia, 2. miesto - Majstrovstvá Slovenska (zrýchlený šach), 1. miesto - Bratislavský šachový turnaj, 1. miesto - Turnaj farnosti Bratislava v bleskovom šachu.

Úspešne nás reprezentovali

V obvodnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského naše žiačky z prímy A dosiahli nasledovné umiestnenia:
Liliana Klimovská - 2. miesto v III. kategórii,
Lucia Kašičková - 3. miesto v III. kategórii.
Žiačky na súťaž pripravovala PhDr. Slavomíra Semanková.
Za dosiahnuté výsledky ďakujeme.

Športové úspechy - stolný tenis

Majstrovstvá v obvodu v stolnom tenise (starší žiaci) sa tento rok konali v Gymnáziu A. Einsteina. Našu školu reprezentovali chlapci zo IV.B, dievčatá zo IV.A a II.B. Chlapci boli iba krôčik od postupu do majstrovstiev kraja stredných škôl. Po víťazstvách s SPŠ Hálova 3:1 a Evanjelickým lýceom tiež 3:1 postúpili do finále. S favorizovaným družstvom OA Hrobákova, za ktorú hrali dvaja súťažní hráči v stolnom tenise, sa vo finále držali veľmi dobre a podľahli iba vo štvorhre, ktorá rozhodla o výsledku 2:3 v prospech súpera. Našu školu výborne reprezentovali Tomáš Kohajda, Denis Bednárik, Peter Nováček a Martin Sulík (IV.B). Družstvo viedol Mgr. Juraj Tomiš.
O dva dni neskôr družstvo dievčat v zložení Katka Baová, Daniela Zemanová, Terézia Bezáková (IV.A) a Alexandra Gašparová (II.B) pod vedením Mgr. Eriky Dužekovej zopakovali úspech chlapcov a tiež skončili na druhom mieste.
Mladší žiaci v zložení Martin Kubička, Martin Zechel, Pavol Porubanec a Martin Seneši (S.A) pod vedením Mgr. J. Tomiša dosiahli v obvodnom kole 4. miesto.
Fotografie nájdete v tomto dokumente.

Týždeň proti rakovine - PK BEK

Naša škola sa aj tento rok zapojila do tejto osvetovej akcie (13-17.10.2014). Okrem prednášky na túto tému sme organizovali aj tradičný Beh nádeje pre petržalské materské, základné a stredné školy. Všetkých účastníkov (367) čakala symbolická trasa a zdravé jabĺčko, symbol tohto podujatia. Poďakovanie patrí všetkým, predovšetkým koordinátorke podujatia RNDr. Jele Ceconíkovej a študentom z tried kvinta A, septima A, septima B, septima C, oktáva B, II.B a III.A.

Naše športové úspechy - PK TŠV

Cezpoľný beh - majstrovstvá okresu
Družstvá:
Mladšie žiačky – 1. miesto, Nikola Kováčová, Oľga Gräffingerová
Staršie žiačky – 3. miesto, Barbora Pavlikovská, Sandra Hinnerová, Katarína Šprtová
Mladší žiaci – 2. miesto, Jozef Kuruc, Martin Zechel, Tomáš Bezák
Jednotlivci: 1. miesto, Barbora Pavlikovská (T.A)
Ďalej nás reprezentovali: Zuzana Kŕčová, Barbora Tomková, Lukáš Gergeľ, Erik Môcik.
Tréner: Mgr. Juraj Tomiš

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- číslo účtu: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20142015
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.

ISIC/EURO<26 - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC/EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona.
Rovnako si môžete kúpiť prolongačnú známku a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.