Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Slávnostná akadémia pri príležitosti 25. výročia školy


Vážení rodičia a priatelia našej školy, milí naši absolventi!

Pri tomto výročí Vás srdečne pozývame na "Slávnostnú akadémiu", ktorá sa bude konať dňa 16. mája 2017 o 17,00 v DK Zrkadlový háj.
Vašu účasť a rezerváciu vstupeniek oznámte do 5. 5. 2017 ekonómke školy p. Biharyovej telefonicky na čísle 02 / 62 312 706, alebo prostredníctvom našich študentov alebo triednych učiteľov. Radi privítame Vašu pomoc pri organizovaní tohto slávnostného večera, či materiálnu alebo finančnú.

Tešíme sa na Vašu účasť!

2 % - Občianske združenie rodičov

Občianske združenie: "Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pakúchovej ulici č. 6 v Bratislave"
Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% dane, ktoré nám môžete venovať.
IČO: 31817882, DIČ: 2021797569, IBAN: SK88 0900 0000 0000 1147 4877. Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke.

Prijímacia skúška do 8-ročného štúdia

Informácie pre rodičov, výchovných poradcov a uchádzačov nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.

Zmeny v rozvrhu hodín - od 1. 5. 2017

Oznamujeme, že od 1. 5. 2017 budú v platnosti upravené rozvrhy hodín. Žiadame všetkým žiakov i učiteľom, aby prípadné zmeny vo svojom rozvrhu zaregistrovali.

Informácie k zájazdu do CAMBRIDGE

V utorok 2. 5. 2017 sa v zborovni cez veľkú prestávku uskutoční poučenie žiakov, ktorí sa prihlásili na jazykovo-poznávací pobyt do Cambridge. Účasť je povinná.

Informácie pred odchodom do NORTHAMPTON

Dôležité informácie pred odjazdom na jazykovo-poznávací pobyt do NORTHAMPTON nájdete v tomto dokumente.

SÚŤAŽE, EXKURZIE, AKTIVITY

Prehľad dosiahnutých výsledkov v súťažiach, exkurzie na zaujímavé miesta a ďalšie aktivity našich učiteľov a žiakov nájdete v sekcii Súťaže a aktivity.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME


Matematická olympiáda, ok - 04. 04. 2017

V okresnom kole matematickej olympiády dosiahli naši žiaci nasledovné výsledky:
kategória MO Z6: Alexandra Sedlačková (P.A) - 1. miesto, Patrik Ružič (P.A) - 4. miesto, Lucia Miškolci (P.A) - 6. miesto
kategória MO Z8: Lukáš Marônek, Adam Wagner (T.A) - 5. miesto, Marcus Masarčin - 7. miesto (T.A)
Žiakov pripravovali: Mgr. D. Fullová, Mgr. R. Mezei
Ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy.

Futbal - Pohár predsedu BSK, ok - 06. 04. 2017

Futbalový výber našich starších žiakov dosiahol 3. miesto v okresnom kole súťaže o Pohár predsedu BSK.
Žiakov na súťaži viedol: Mgr. J. Tomiš, diplom.
Blahoželáme.

Olympiáda ľudských práv, sk - 05. - 07. 04. 2017

V celoštátnom kole Olympiády ľudských práv našu školu úspešne reprezentovala Alexandra Moran (IV.B), ktorá sa umiestnila na 7. mieste.
Študentku na súťaž pripravovala: PhDr. Nadežda Pilátová, CSc., diplom.
Blahoželáme.

Stredoškolská odborná činnosť, kk - 05. 04. 2017

V krajskom kole SOČ (odbor: Životné prostredie, geografia, geológia) dosiahol náš študent, Andrej Kopčák (II.B) vynikajúce umiestnenie (2. miesto) a postúpil do celoštátneho kola tejto súťaže.
Konzultant: Mgr. Róbert Mezei, diplom.
Nášmu reprezentantovi držíme palce.

Geografická olympiáda, kk - 24. 03. 2017

V krajskom kole geografickej olympiády úspešne reprezentoval našu školu Samuel Šafin (II.A), ktorý sa umiestnil na 3. mieste v kategórii A.
Vyučujúci: Mgr. Michal Kmeť, diplom.
Ďakujeme.

Hviezdoslavov Kubín, ok - 22. 03. 2017

V okresnom kole tejto súťaže našu školu reprezentovali: Liliana Klimovská (T.A) - 2. miesto a Lucia Kašičková - 3. miesto
Vyučujúca: Mgr. Alena Pomšárová, diplom 1, diplom 2.
Ďakujeme.

Volejbal SŠ, ok - 22. 03. 2017

Dievčatá, ktoré nás reprezentovali v okresnom kole volejbalového turnaja, dosiahli pod vedením Mgr. Eriky Dužekovej 2. miesto.
diplom.
Blahoželáme.

Biblická olympiáda, dekanátne kolo - 21. 03. 2017

Našu školu v obvodnom kole už tradične reprezentovali žiačky triedy kvarta A, Katarína Šprtová a Kristína Vassová, ktoré získali 3. miesto.
Žiačky na súťaž pripravovala: Mgr. Mária Vassová, diplom 1, diplom 2.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Florbal, dievčatá, ok - 09. 03. 2017

Florbalové tímy našej školy dlhodobo dosahujú pekné úspechy. Dievčatá z vyšších ročníkov našej školy tento rok dosiahli 3. miesto v obvodnom kole turnaja o Pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujeme za reprezentáciu školy.
Náš tím viedla: Mgr. Eva Rašek, diplom

Majstrovstvá SR juniorov a seniorov (plávanie), sk - 18. 02. 2016

Šimon Popelka (Sx.A) dosiahol vynikajúce umiestnenia na Majstrovstvách Slovenskej republiky v plaveckých súťažiach:
100 m znak - juniori: 3. miesto, 1. diplom
200 m znak - juniori: 3. miesto, 2. diplom
100 m znak - open: 3. miesto, 3. diplom
200 m znak - open: 3. miesto, 4. diplom
Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku, kk - 15. 02. 2017

Blahoželáme Dávidovi Guspanovi (Sx.A) za pekný výsledok (3. miesto), ktorý dosiahol v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a zároveň ďakujeme za príkladné reprezentovanie našej školy.
Vyučujúca: RNDr. Zuzana Gašparíková, diplom.

Olympiáda ľudských práv, kk - 07. 02. 2017

Alexandra Moran (IV.B) nás úspešne reprezentovala v krajskom kole Olympiády ľudských práv a získala ocenenie "úspešná riešiteľka" a zároveň sa umiestnila na 4. mieste. Ďakujeme menovanej žiačke, aj vyučujúcej, PhDr. Nadežde Pilátovej, CSc. za prípravu žiačky.
1. diplom, 2. diplom .

Ponuka na jazykovo-poznávací pobyt pre žiakov 1. ročníka

Vážení rodičia, milí žiaci!
Tento školský rok pripravila predmetová komisia anglického jazyka jazykovo-poznávací pobyt v meste Northampton pre žiakov prvého ročníka bilingválneho štúdia. Zájazd sa organizuje v spolupráci s overenou cestovnom kanceláriou Wedo travel.
V priložených súboroch nájdete podrobný itinerár pobytu na každý deň zájazdu, informovaný súhlas rodiča a zmluvu s CK.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa pobytu, je potrebné zmluvu vytlačiť v dvoch exemplároch a riadne vyplnenú priniesť do školy spolu s podpísaným informovaným súhlasom rodiča.
Dôležité informácie pred odjazdom na jazykovo-poznávací pobyt do NORTHAMPTON nájdete v tomto dokumente.

Druhá ponuka na jazykovo-poznávací pobyt - Cambridge

Vážení rodičia, milí žiaci!
Tento školský rok pripravila predmetová komisia anglického jazyka jazykovo-poznávací pobyt v meste Cambridge pre žiakov 2. - 4. ročníka bilingválneho štúdia a pre žiakov tried sexta a septima. Zájazd sa organizuje v spolupráci s overenou cestovnom kanceláriou Wedo travel.
V priložených súboroch nájdete podrobný itinerár pobytu na každý deň zájazdu, informovaný súhlas rodiča a zmluvu s CK.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa pobytu, je potrebné zmluvu vytlačiť v dvoch exemplároch a riadne vyplnenú priniesť do školy spolu s podpísaným informovaným súhlasom rodiča.
Dotazník pre cestovnú agentúru nájdete v tomto dokumente.

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Rovnako si môžete objednať prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20162017
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.