Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Harmonogram 2016/17

Informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov ohľadne organizácie aktuálneho školského roku nájdete v sekcii Harmonogram.

Projekt spolupráce s materskými školami

Naši študenti pod vedením vyučujúcej predmetu európske štúdiá, Ing. Márie Némethovej zorganizovali tradičné vianočné akcie pre deti z materských škôlok. Tento rok najväčší úspech malo divadelné predstavenie v anglickom jazyku. Ako herci účinkovali naši žiaci z triedy septima A. Účinkujúcich nájdete na tejto fotografii.

Deň otvorených dverí - bol 15. 11. 2016

Záujemcom o štúdium, ich rodičom a výchovným poradcom dávame do pozornosti akciu "Deň župných škôl", ktorý organizuje Bratislavský samosprávny kraj.
Je to prezentáca viacerých stredných škôl v rámci Bratislavského kraja a bude sa konať dňa 20. 1. 2017 v OC Avion. Podrobnosti zverejníme neskôr.

Ponuka na jazykovo-poznávací pobyt pre žiakov 1. ročníka

Vážení rodičia, milí žiaci!
Tento školský rok pripravila predmetová komisia anglického jazyka jazykovo-poznávací pobyt v meste Northampton pre žiakov prvého ročníka bilingválneho štúdia. Zájazd sa organizuje v spolupráci s overenou cestovnom kanceláriou Wedo travel.
V priložených súboroch nájdete podrobný itinerár pobytu na každý deň zájazdu, informovaný súhlas rodiča a zmluvu s CK.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa pobytu, je potrebné zmluvu vytlačiť v dvoch exemplároch a riadne vyplnenú priniesť do školy spolu s podpísaným informovaným súhlasom rodiča.

Druhá ponuka na jazykovo-poznávací pobyt - Cambridge

Vážení rodičia, milí žiaci!
Tento školský rok pripravila predmetová komisia anglického jazyka jazykovo-poznávací pobyt v meste Cambridge pre žiakov 2. - 4. ročníka bilingválneho štúdia a pre žiakov tried sexta a septima. Zájazd sa organizuje v spolupráci s overenou cestovnom kanceláriou Wedo travel.
V priložených súboroch nájdete podrobný itinerár pobytu na každý deň zájazdu, informovaný súhlas rodiča a zmluvu s CK.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa pobytu, je potrebné zmluvu vytlačiť v dvoch exemplároch a riadne vyplnenú priniesť do školy spolu s podpísaným informovaným súhlasom rodiča.

SÚŤAŽE, EXKURZIE, AKTIVITY

Prehľad dosiahnutých výsledkov v súťažiach, exkurzie na zaujímavé miesta a ďalšie aktivity našich učiteľov a žiakov nájdete v sekcii Súťaže a aktivity.

Pytagoriáda, šk - 08. 12. 2016

Výsledky školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda:
Príma: 1. Patrik Ružič (P.A), 2. Barbora Bieleková, Lucia Miškolci, Alexandra Sedlačková (P.A), 3. Nina Banci (P.A)
Sekunda: 1. Zuzana Pajtíková (S.B)
Tercia: 1. Filip Bielek (T.A), 2. Alexandra Pozsonyiová, Adam Wágner, Daša Zaťková (T.A), 3. Marcus Masarčin (T.A)
Celkový počet úspešných riešiteľov: 22.

Olympiáda v anglickom jazyku, šk

V dňoch 24. a 25. 11. 2016 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v ANJ. Výsledky nájdete v tomto dokumente.

Modelový európsky parlament - 01.- 02. 12. 2016

Našu školu v týchto dňoch na zasadnutí Modelového európskeho parlamentu v Humennom reprezentujú študenti bilingválneho štúdia. Držíme im palce, aby vzorne zastupovali "svoje" krajiny: Belgicko, Luxembursko a Nemecko. FOTO_1, FOTO_2, FOTO_3.

Budúcnosť je v nás ... - október 2016

Naši žiaci, Natália Beňová a Jakub Fertáľ (obidvaja z Q.A) sa zapojili do súťaže informačnej kancelárie OSN so sídlom vo Viedni (názov súťaže je v nadpise). Ďakujeme za reprezentovanie školy.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME


Stolný tenis, ok - 20. 10. 2016

Na majstrovstvách obvodu Bratislava V v stolnom tenise naši žiaci získali 2. miesto.
Školu reprezentovali: Filip Caban (S.B), Martin Kubička (K.A), Jozef Kuruc (K.A), Martin Zechel (K.A).
Príprava a pedagogický doprovod: PaedDr. Ladislav Beňuš.
Diplom si môžete pozrieť na tomto mieste.

Šachový turnaj, ok - 14. 10. 2016

Na majstrovstvách obvodu Bratislava V naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky:
Daniel Chlpek (P.A) - 1. miesto
Marek Škrinár (S.B) - 2. miesto
Školu reprezentovali a pekné výsledky dosiahli aj žiaci Filip Bielek a Marcus Masarčin (obidvaja z T.A).
Pedagogický vedúci: PaedDr. Ladislav Beňuš
Diplomy si môžete pozrieť na tomto mieste a tiež na tomto.
Na tejto fotografii vidíte najlepšiu dvojicu našich reprezentantov - Daniel Chlpek (v strede) a Marek Škrinár (vpravo).

Plavecké preteky, Malá cena Nového Jičína a Cena Moravskej brány (Česká republika)- 09. 10. 2016

Nikola Kováčová (K.A) dosiahla vynikajúce úspechy na medzinárodných plaveckých pretekoch a získala 2 x 1. miesto, 2 x 2. miesto a 2 x 3. miesto. Diplomy si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Cezpoľný beh, dievčatá, ok - 30. 09. 2016

Súťaž družstiev: 3. miesto, Lucia Bartošová (P.A), Lucia Bartošová (T.A), Barbora Tomková (K.A)
Súťaž jednotlivcov: Lucia Bartošová (T.A) - 2. miesto
Pedagogický vedúci: Mgr. Erika Dužeková
Diplomy si môžete pozrieť na tomto mieste (družstvo) a tiež tu (jednotlivci).

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - 2016

Náš žiak, Matej Mikula (III.A) sa zúčastnil literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016 a získal ocenenie poroty. Slávnostné vyhodnotenie 27. ročníka literárnej súťaže sa uskutoční dňa 7.10. 2015 o 10.00 hod. v spoločenskej sále CC Centra, Jiráskova 3, Bratislava - Petržalka.
Plagát Miestnej knižnice Petržalka doplnený o blahoželanie si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Škultétyho rečňovanky - 2016

Naša žiačka, Bernadetta Čaranová (II.B) úspešne reprezentovala našu školu a získala ocenenie poroty. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 4.- 5. 11. 2016. Tento plagát, ktorý sme vytvorili, je poďakovaním menovanej žiačke.
Diplom si môžete pozrieť na tomto mieste.


Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Rovnako si môžete objednať prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20162017
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.