Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Olympiáda v ANJ - 14. 11. 2018

Zoznam postupujúcich žiakov do ústnej časti a harmonogram nájtete v tomto dokumente.

Zmena organizácie vyučovania - OŽAZ

Oznamujeme zmenu organizácie vyučovania na dni 15. a 16. 11. 2018.
15. 11. 2018 (štv) - Ochrana života a zdravia ("branné cvičenie"), teoretická časť Harmonogram - 15.11.
16. 11. 2018 (pia) - Ochrana života a zdravia ("branné cvičenie"), praktická časť Harmonogram - 16.11.

Deň otvorených dverí - 20. 11. 2018

Záujemcom o štúdium, ich rodičom a výchovným poradcom dávame do pozornosti DOD, ktorý organizujeme 20. 11. 2018 v čase 11,00 - 15,30. Všetkých Vás srdečne pozývame.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME

Judo - 05. 11. 2018, Judista mesiaca

Blahoželáme Kristíne Kozárovej (T.B) za titul Judista mesiaca, ktorý jej udelil Judo klub Rohožník. Diplom

Karate - 2018/19, 31.10. - 04.11.2018, Majstrovstvá sveta

Naša študentka, Diana Krammerová (S.A) bola opäť úspešná na Majstrovstvách sveta v Carrare (Taliansko). Získala 6 zlatých medailí (kategórie: dievčatá 13-15, dievčatá a chlapci 13-15, družstvá dievčat a chlapcov 13 - 15 (3x), družstvá dievčat 16-18) a jednu striebornú (dievčatá 16-18). Za vynikajúce výsledky všetci jej blahoželáme a taktiež jej trénerke. Medaily

Plávanie, Harvest Invitational Swim Meet,Kanada

Nikola Kováčová, študentka triedy Sx.A sa vrátila z medzinárodného plaveckého turnaja so zlatými medaillami zo štafiet 4 x 50 m polohový pretek (kraul) a 4 x 50 m voľný spôsob. Striebro získala za 200 m voľný spôsob (ženy) a bronz za 200 m polohový pretek (ženy). Tieto umiestnenia potvrdzujú jej dlhoročné vynikajúce výsledky. Držíme jej palce, aby sa jej naďalej darilo v medzinárodnej konkurencii. Medaily

Judo - 2018/19, okresný turnaj Galanta

Kristína Kozárová, študentka triedy T.B sa umiestnila na 2. mieste okresného turnaja. Blahoželáme. Medaila

pIškQworky - 2018/19, "Daj súperovi Xo", oblastné kolo, 06. 11. 2018

Naši študenti sa zúčastnili oblastného kola medzinárodného piškvorkového turnaja organizovaného Masarykovou Univerzitou (Brno, Česká republika). Školu reprezentovali dva tímy zložené zo žiakov Matematického krúžku - 4 (vedúci krúžku R. Mezei):
Tím XoXo - Gympaba(1): Lucia Miškolci (kapitánka), Barbora Bieleková, Marko Eisner, Daniel Chlpek, Patrik Ružič (všetci T.A)
Tím OxOx - Gympaba (2): Alen Imamovič (kapitán), Lucia Bartošová, Daniel Zboja (všetci T.A), Leo Vlašič, Mikuláš Kvasnica (obaja S.A)
Obidva tímy v konkurencii 26 tímov postúpili zo svojej základnej skupiny. Výsledky skupiny D:
IPR - Mercury(1) 9 : 1; Gympaba(1) - Gympaba(2) 7 : 3; Gympaba(2) - Mercury(1) 9 : 1; Gympaba(1) - IPR 10 : 0;
Gympaba(1) - Mercury(1) 10 : 0; Gympaba(2) - IPR 7 : 3.
Osemfinále: Gympaba(2) : Gumkáči 1 : 9, Gympaba(1) - 1A2A 8 : 2.
Štvrťfinále: Gympaba(1) : Škôlkari 4 : 6 (žiaci maturitného ročníka z inej školy).
Náš tím XoXo - Gympaba(1) postupuje do krajského kola. Ďakujeme členom obidvoch tímov za vzorné reprezentovanie školy.

Florbal, majstrovstvá obvodu, chlapci, 18. 10. 2018

V obvodnom kole florbalového turnaja sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste. Do finále turnaja sme nepostúpili po vyrovnanom súboji a prehre po trestných strielaniach. Našim žiakom ďakujeme im za reprezentovanie školy a kolegovi Beňušovi za ich prípravu.
Školu reprezentovali: Filip Bielek, Branislav Musala (Q.A), Dávid Gálik, Adam Purdek, Tibor Vnuk, David Gregora (K.A), Filip Caban, Martin Hecl, Jakub Hrdlička, David Packa, Lukáš Pieš (K.B), Marco Eisner, Vidak Hugo (T.A).
Vedúci školského výberu: PaedD. Ladislav Beňuš
Diplom Pohár

Florbal, majstrovstvá obvodu, dievčatá, 16. 10. 2018

Výber žiačok našej školy dosiahol pekné 2. miesto v obvodnom kole. Od postupu do krajského kola nás delilo len veľmi málo. Ďakujeme kolegovi Tomišovi a našim žiačkám za oduševnený výkon.
Školu reprezentovali: Lucia Bartošová, Liliana Klimovská, Hana Kollárová (Q.A), Lucia Bartošová, Ivana Brašeňová (T.A), Kristína Kozárová, Tereza Pekárová, Dáša Wágnerová (T.B), Veronika Heuerová, Tímea Tomašovičová (K.A), Sára Guspanová (I.A), Laura Gavorníková, Vanda Lenártová (I.B).
Vedúci školského výberu: Mgr. Juraj Tomiš
Diplom Pohár

Šach, majstrovstvá obvodu, 12. 10. 2018

Výsledky našich žiakov: Marek Škrinár (K.B) - 1. miesto, Daniel Chlpek (T.A) - 2. miesto, Ivana Brašeňová (T.A) - 2. miesto, zmiešané družstvá - 1. miesto. Blahoželáme. Diplom_1 Diplom_2 Diplom_3 Diplom_4

Projekt Európska kvalita našej školy - Erasmus+

Naša škola získala grant v rámci programu Erasmus+ na realizáciu projektu Európska kvalita našej školy. Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - UNESCO

Naša škola získala certifikát o zaradení do Siete pridružených škôl UNESCO.
Koordinátorkou projektu je PhDr. Darina Fiebigová. Aktivity školy v rámci tohto projektu budeme zverejňovať na našej webovej stránke.
Certifikát si môžete pozrieť na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - Európsky parlament

Nášmu gymnáziu bolo pridelené osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 2016/17. Tento úspech škola dosiahla aktivitami svojho Európskeho klubu. Koordinátorkami projektu sú Ing. Ľubica Magnússon a Ing. Mária Némethová.. Osvedčenia sú zverejnené na tomto mieste: osvedčenie_1, osvedčenie_2, osvedčenie_3, osvedčenie_4, osvedčenie_5, osvedčenie_6, osvedčenie_7,
osvedčenie_8.

Oznam pre stravníkov - 2

Upozorňujeme stravníkov na potrebu zrealizovať platbu za stravné na mesiac november najneskôr do 26. 10. 2018 (piatok).

Oznam pre stravníkov - 1

Vedúca školskej jedálne upozorňuje na potrebu realizácie platby za stravovanie vždy s dostatočným predstihom. Stravné sa platí mesačne a vždy pred začiatkom príslušného mesiaca. Aby platba mohla byť pripísaná na účet školskej jedálne a aby mohla byť zabezpečená nerušená objednávka surovín a príprava jedál, je potrebné poukázať potrebnú sumu aspoň dva dni pred posledným pracovným dňom v mesiaci. Znamená to, že platba za mesiac október mala byť realizovaná najneskôr v stredu 26. 9. 2018, nakoľko posledný pracovný deň v septembri je piatok (28. 9.). Preto Vás prosíme o dodržiavanie platobnej disciplíny - meškanie platieb, príp. ich úhrada s oneskorením po začiatku mesiaca spôsobuje zbytočné komplikácie a nedorozumenia.

OZNAM pre pedagogických zamestnancov

Oznamujeme, že od 09. 10. 2018 platí nový rozpis dozorov (z dôvodu zmien v osobných rozvrhoch vyučujúcich). Platný rozpis dozorov nájdete v tomto dokumente.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20182019
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.
Záujemcovia si ho môžu objednať prostredníctvom našej školy u zástupcu riaditeľky p. Hasona. Treba čo najskôr doručiť do školy vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.

ISIC - predĺženie platnosti:

Prolongačné známky ISIC 09/2019 (10,- €) si môžete zakúpiť už iba cez Internet na stránke http://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isic/. Následne Vám príde známka poštou na domácu adresu.
Predĺženie platnosti čipu na dopravu je nutné vykonať zaslaním spoplatnenej SMS (3,- €) podľa týchto pokynov. Následne je možné priložiť kartu k verejnému terminálu (železničná alebo autobusová stanica Nivy) alebo v škole v kancelárii zástupcov riaditeľky.

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: isic.sk/stredoskolsky-isic/.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Môžete si zakúpiť aj prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a po zaslaní spoplatnenej SMS aj aktivovať elektronický čip na dopravu.