Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v časti Štúdium.
V školskom roku 2014/15 organizujeme prijímacie skúšky do 4-ročného (1 trieda), 5-ročného (2 triedy) a 8-ročného (2 triedy) štúdia. Informácie o prijímacích skúškach nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.
Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:

Prezentácia našej školy - Avion

Tradičná prezentácia našej školy v rámci "Župných dní" bude 23. januára 2015 v čase od 9,00 do 18,00 v Obchodnom centre Avion.
Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium, ich rodičov, ako i zástupcov základných škôl.

Jazykový pobyt - Veľká Británia

Výzva na zaplatenie doplatku do konca februára! Viac informácií je v tomto dokumente.
Rozdelenie žiakov do dvoch termínov je uvedené v tomto dokumente.
Podrobnejšie informácie nájdete v tomto dokumente.

Športové úspechy - stolný tenis

Majstrovstvá v obvodu v stolnom tenise (starší žiaci) sa tento rok konali v Gymnáziu A. Einsteina. Našu školu reprezentovali chlapci zo IV.B, dievčatá zo IV.A a II.B. Chlapci boli iba krôčik od postupu do majstrovstiev kraja stredných škôl. Po víťazstvách s SPŠ Hálova 3:1 a Evanjelickým lýceom tiež 3:1 postúpili do finále. S favorizovaným družstvom OA Hrobákova, za ktorú hrali dvaja súťažní hráči v stolnom tenise, sa vo finále držali veľmi dobre a podľahli iba vo štvorhre, ktorá rozhodla o výsledku 2:3 v prospech súpera. Našu školu výborne reprezentovali Tomáš Kohajda, Denis Bednárik, Peter Nováček a Martin Sulík (IV.B). Družstvo viedol Mgr. Juraj Tomiš.
O dva dni neskôr družstvo dievčat v zložení Katka Baová, Daniela Zemanová, Terézia Bezáková (IV.A) a Alexandra Gašparová (II.B) pod vedením Mgr. Eriky Dužekovej zopakovali úspech chlapcov a tiež skončili na druhom mieste.
Mladší žiaci v zložení Martin Kubička, Martin Zechel, Pavol Porubanec a Martin Seneši (S.A) pod vedením Mgr. J. Tomiša dosiahli v obvodnom kole 4. miesto.
Fotografie nájdete v tomto dokumente.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- číslo účtu: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20142015
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.

Týždeň proti rakovine - PK BEK

Naša škola sa aj tento rok zapojila do tejto osvetovej akcie (13-17.10.2014). Okrem prednášky na túto tému sme organizovali aj tradičný Beh nádeje pre petržalské materské, základné a stredné školy. Všetkých účastníkov (367) čakala symbolická trasa a zdravé jabĺčko, symbol tohto podujatia. Poďakovanie patrí všetkým, predovšetkým koordinátorke podujatia RNDr. Jele Ceconíkovej a študentom z tried kvinta A, septima A, septima B, septima C, oktáva B, II.B a III.A.

Naše športové úspechy - PK TŠV

Cezpoľný beh - majstrovstvá okresu
Družstvá:
Mladšie žiačky – 1. miesto, Nikola Kováčová, Oľga Gräffingerová
Staršie žiačky – 3. miesto, Barbora Pavlikovská, Sandra Hinnerová, Katarína Šprtová
Mladší žiaci – 2. miesto, Jozef Kuruc, Martin Zechel, Tomáš Bezák
Jednotlivci: 1. miesto, Barbora Pavlikovská (T.A)
Ďalej nás reprezentovali: Zuzana Kŕčová, Barbora Tomková, Lukáš Gergeľ, Erik Môcik.
Tréner: Mgr. Juraj Tomiš

ISIC/EURO<26 - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC/EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona.
Rovnako si môžete kúpiť prolongačnú známku a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.