Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:

Zahájenie školského roku 2016/17

Slávnostné otvorenie školského roku sa bude konať 5. septembra 2016 (v pondelok).
Nové triedy (príma A, príma B, prvá A, prvá B): zahájenie 8.30 h, ukončenie 10.00 h.
Ostatné triedy: zahájenie 9.00 h, ukončenie 10.00 h.
Žiaci si donesú poznámkový zošit, pero a prezuvky.
Informácie predmetovej komisie anglického jazyka pre žiakov tried prvá A a prvá B nájdete v tomto dokumente.
Potrebné informácie triedni učitelia poskytnú žiakom v prvých dňoch nového školského roku a rodičom na rodičovskom združení v prvej polovici septembra. Presný termín rodičovského združenia zverejníme začiatkom septembra.
Vedúca školskej jedálne oznamuje, že sa 5.9.2016 nevarí. Prihlásiť nových stravníkov bude možné koncom augusta a začiatkom septembra. Informujte sa na telefónnom čísle 02 / 62 312 902.

Preukazy ISIC - prevzatie

Oznamujeme žiakom, že objednané preukazy ISIC, ktoré sú už vyhotovené, si môžete prevziať v kancelárii zástupcov u p. Hasona.
Zoznam týchto žiakov je uvedený v tomto dokumente.

Ďakujeme ...

za dosiahnuté výsledky v súťažiach a za ďalšie aktivity našich učiteľov a žiakov, ktoré nájdete v sekcii Súťaže a aktivity.

PENALTA 2016, FINÁLE, 03.0.6.2016

Gymnázium, Pankúchova : ZŠ Pankúchova 3 : 1
Našu školu reprezentovali: Tomáš Horváth (K.A), Samuel Szabo (K.A), Michal Gregor (K.A), Patrik Šišolák (K.A), Lukáš Gergeľ (K.A), Adam Horváth (I.A), Jakub Ďurdina (I.A), Jakub Adamec (I.A), Martin Seneši (T.A), Martin Zechel (T.A), Tomáš Bezák (T.A), Andrej Križan (S.A), David Packa (P.B)
Vedúci družstva: Mgr. Juraj Tomiš
Výsledky zápasov Diplom Pohár za 1. miesto Putovný pohár starostu MČ Petržalka Foto-1 Foto-2 Foto-3

2 % - Občianske združenie rodičov

Občianske združenie: "Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pakúchovej ulici č. 6 v Bratislave"
Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% dane, ktoré nám môžete venovať.
IČO: 31817882, DIČ: 2021797569, IBAN: SK88 0900 0000 0000 1147 4877. Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke.

ISIC/EURO<26 - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC/EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona.
Rovnako si môžete zakúpiť prolongačnú známku (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20152016
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.