Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v časti Štúdium.
Informácie o prijímacích skúškach nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.
Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.


Novinky a oznamy:


Ústne maturitné skúšky

Harmonogram MS v mimoriadnom termíne:
Utorok - 16. 9. 2014:
SJL (8,00-9,20), NAS (10,00-10,20), DEJ (11,20-11,40), DEU (12,20)
BIO (13,00-13,20), ZŠP (14,00), GEO (14,40-15,00)
Streda - 17. 9. 2014:
NEJ (8,00), ANJ (8,40-10,40)
Podrobnejšie informácie si vyžiadajte e-mailom na adrese našej školy.

Príspevky ZR(PŠ) - nový účet od 1. 2. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- číslo účtu: SK1031000000003050404007/3100
- variabilný symbol: 20142015
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.

Ponuka krúžkov

Ako sa prihlásiť na krúžkovú činnosť:
1. Triedny učiteľ odovzdá svojim žiakom vzdelávací poukaz.
2. Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak (18 rokov a viac) podpíše vzdelávací poukaz.
3. Žiak odovzdá vedúcemu krúžku tento poukaz v čo najkratšom termíne (najneskôr však 22.09.2014).
Konkrétnu ponuku krúžkov nájdete tu.

Ľahká atletika

Na majstrovstvách kraja nás úspešne reprezentovali a postúpili na Majstrovstvá Slovenskej republiky:
Hod oštepom: 1. Barbora Šuchová
Vrh guľou: 1. Denis Bednárik
Beh 100 m, 200 m: 1. Michaela Môciková

Ďalšie naše výsledky:
Vrh guľou: 2. Barbora Šuchová
Hod diskom: 2. Denis Bednárik
Hod oštepom: 3. Denis Bednárik
Skok do diaľky: 4. Ivana Gregovčíková
Štafeta: 1. Erik Horváth, Ivana Gregovčíková, Tomáš Krasoň, Michaela Môciková
Príprava žiakov a doprovod: PaedDr. Ladislav Beňuš, Mgr. Erika Dužeková.
Ďakujeme za úspešné reprezentovanie školy.

Baby z Gympaby

Kvarteto našich študentiek v zložení: Barbora Janíková, Zuzana Pokorná, Saša Polakovičová a Barbora Šuchová (Sp.B) vybojovalo
2. miesto v Školskej lige halového veslovania 2013/14 a svoje výkony obhájilo na 4. majstrovstvách SR v Banskej Bystrici získaním 3. miesta. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im ďalšie úspechy. Poďakovanie tiež vyjadrujeme za organizačné zabezpečenie Ing. Andrey Šuchovej a za odborné rady PaedDr. Ladislavovi Beňušovi.

Dôvera Cup 2014 - máme 1. miesto

V obvodnom kole futbalového turnaja nás úspešne reprezentovali: Tomáš Horváth, Tomáš Bezák, Lukáš Gergeľ, Jozef Kuruc, Martin Zechel, Michal Gregor, Martin Seneši, David Janto, Patrik Šišolák a ich vyučujúci a tréner Mgr. Juraj Tomiš.
Fotografie z turnaja nájdete v tomto dokumente.

Olympiáda vo francúzskom jazyku - víťaz Viktor

Blahoželáme Viktorovi Kačmárovi (sexta A) a jeho vyučujúcej PhDr. Darine Fiebigovej za 1. miesto v celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku 2013/14. Súčasťou výhry sú diplom, medaila a cesta do Paríža.

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Blahoželáme našim študentom Alexandre Tóthovej (oktáva A) a Viktorovi Kačmárovi (sexta A), ktorí pod pedagogickým vedením Mgr. Evy Kuštekovej a PhDr. Dariny Fiebigovej dosiahli 1. miesto v krajskom kole olympiády (kategórie 2B resp. 2A).

Matematická olympiáda - VENI, VIDI, VICI

Výsledky našich žiakov (prišli, videli a zvíťazili):
Kategória Z6 (príma): 1. Veronika Kajanová (P.A)
Kategória Z7 (sekunda): 3. Barbora Pavlikovská (S.A)
Kategória Z8 (tercia): 1. Oľga Ostashchuk a Zuzana Pavlikovská, 2. Ivana Škodroňová a Natália Matúšová (T.A)
Blahoželáme žiakom a ďakujeme vyučujúcim: Mgr. Danici Fullovej a Mgr. Ivete Pernischovej za prípravu žiakov.

Vedecká cukráreň

Aj tento školský rok pokračujeme v pravidelných návštevách Bratislavskej vedeckej cukrárne. Veľavravný názov poslednej prednášky - besedy: "Ichtyosaurus v ZOO alebo rezonátorová kvantová elektrodynamika pre zvedavých" naznačuje, o čom to asi bolo. Pre tých, ktorí ste to celkom nepochopili, odporúčame obrátiť sa s otázkami na účastníkov tejto akcie, na našich nádejných maturantov z fyziky z triedy oktáva A (Christian Gruner, Rastislav Kadáš, Martin Porubanec, Daniel Anton Suchý) alebo na organizátorku tejto akcie za našu školu, RNDr. Danu Gašparovičovú.

Naši "experti" - ďalšie NOVÉ fotografie

Naši žiaci sa úspešne zapojili do súťaže EXPERT 2013/14. Súťaž organizačne zabezpečovali Mgr. Danica Fullová a Mgr. Ľubica Magnússon. Podrobnejšie výsledky uvedieme dodatočne. Spoznávate našich "expertov" podľa týchto fotografií?

Geografická olympiáda

V okresnom kole geografickej olympiády nás reprezentovali žiaci:
Tomáš Bezák, Dominik Árva, Pavol Porubanec (P.A), Peter Banci, Tomáš Horváth, Natália Bašnárová (S.A), Adam Musil, Stanislav Modrák (T.A), Michal Hanák, Peter Bolha a Veronika Červenková (K.A). Žiakov na súťaž pripravovala RNDr. Janina Cachovanová.
Postup do krajského kola vybojovali žiaci: Peter Banci (2. miesto), Tomáš Horváth (3. miesto) a Michal Hanák (3. miesto).
Držíme im palce.

Nová matematická olympiáda - Pangea 2014

Študenti našej školy sa v dňoch 4.-7.2.2014 zapojili do ďalšieho ročníka "novej" matematickej olympiády s názvom PANGEA. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti, ktorí nahlásili svoj záujem vyučujúcemu matematiky. Neoficiálne heslo podujatia: "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa." umožňuje KAŽDÉMU žiakovi byť súčasťou tejto súťaže. Napriek tomu budeme radi, ak žiaka našej školy uvidíme aj vo vyššom kole súťaže. Plagát súťaže nájdete tu.

Ktoré povolanie nepotrebuje matematiku?

Ako sú zabezpečené bankomatové karty? Ako je možné, že mladému športovcovi je možné predpovedať najúspešnejší výkon jeho kariéry? Môže ho to (de)motivovať? Potrebujú právnici matematiku? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky sme sa dozvedeli od Doc. RNDr. Karola Nemogu, CSc., člena Vedeckej rady Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied. Fotografie z tejto besedy nájdete v tomto dokumente.

Beseda so študentmi SUN MOON UNIVERSITY

Koncom januára 2014 nás navštívila zaujímavá skupinka študentov z krajiny Hanguk (Kórejská republika, Južná Kórea). Beseda bola simultánne tlmočená z kórejčiny do slovenčiny študentkou SUN MOON Univerzity. Od zahraničných študentov sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o ich histórii, živote a kultúre. Napríklad aj to, že niekedy 28 = 30. Prečo? Bližšie informácie nájdete v tomto článku.

Navštívili sme Štrasburg - sídlo európskych inštitúcií

Študenti našej školy dostali opätovne možnosť navštíviť Štrasburg (Strasbourg,Straßburg), mesto vo Francúzsku, v ktorom sídli Európsky parlament. Exkurzie sa zúčastnili v dňoch 9.-12.12.2013 naši študenti so septimy A: D.Belešová, T.Hrica, N.Majerníková, N. Martišovičová,N. Nemogová, J.Oška a R. Valentová pod vedením M. Némethovej, učiteľky predmetu európske štúdiá. Program návštevy bol veľmi zaujímavý. Študenti mali možnosť sa stretnúť s Jánom Šikutom, sudcom zastupujúcim Slovenskú republiku na Európskom súde pre ľudské práva a Petrom Štastným, hokejovou legendou a poslancom zastupujúcim Slovenskú republiku v Európskom parlamente. Hlboký zážitok pre nich priniesla aj návšteva mesta, bohatého na kultúrne a historické pamiatky. Pripravujeme zverejnenie fotografií z tejto exkurzie vo fotogalérii.

Úspech našej študentky

Blahoželáme našej študentke, Simone Müllerovej (Sp.B) za 1. miesto v súťaži Literárny Zvolen 2013 (kategória próza). Pre záujemcov o pekné, zážitkové čítanie a pre tých, ktorí nevedia, kde je bratislavský "Múr nárekov" pripájame jej prácu.

ISIC/EURO<26 - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC/EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj u nás v škole, prihláste sa u p. Hasona.