Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:

Prijímacie skúšky


V školskom roku 2015/16 organizujeme prijímacie skúšky do 5-ročného (2 triedy) a 8-ročného (2 triedy) štúdia.
Informácie o prijímacích skúškach budeme postupne zverejňovať v sekcii Prijímacie skúšky.

Harmonogram 2015/16

Informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov ohľadne organizácie aktuálneho školského roku nájdete v sekcii Harmonogram.

Ďakujeme ...

za dosiahnuté výsledky v súťažiach a za ďalšie aktivity našich učiteľov a žiakov, ktoré nájdete v sekcii Súťaže a aktivity.

2 % - Občianske združenie rodičov

Občianske združenie: "Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pakúchovej ulici č. 6 v Bratislave"
Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% dane, ktoré nám môžete venovať.
IČO: 31817882, DIČ: 2021797569, Číslo účtu: SK8809000000000011474877. Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke.

Nové zmluvy pre jazykovo-poznávacie zájazdy do Škótska!

V dôsledku doplnenia zmluvných podmienok boli pôvodné zmluvy prepracované. Žiadame rodičov, aby nové zmluvy vytlačené obojstranne na jednom papieri v dvoch exemplároch vyplnené a podpísané doručili obratom p. Dadajovej. Tlačivo pre príslušný termín nájdete tu: Škótsko I. - nová, Škótsko II. - nová.

Jazykovo-poznávacie pobyty (zmluvy a platby)

Žiadame študentov, ktorí sa prihlásili na jazykový pobyt do Eastbourne alebo Škótska, aby si vytlačili dve kópie príslušnej zmluvy a vypísané a potvrdené od rodičov ich priniesli najneskôr do 28.10.2015 do školy a odovzdali ich pani Dadajovej alebo Slávikovej.
Zmluvy si môžete stiahnuť tu: Zmluva-Škótsko, Zmluva-Eastbourne.
Zároveň upozorňujeme, že druhú splátku (doplatok do 200 €) je nutné zaplatiť najneskôr do 15. 12. 2015.
Číslo účtu a variabilné symboly nájdete tu: Škótsko I., Škótsko II., Eastbourne

Jedna z ponúk na jazykovo-poznávací pobyt

Naša škola organizuje jazykovo-poznávací pobyt v Edinburghu.
Viac informácií nájdete v tomto dokumente.
Kapacita zájazdu je už naplnená.

Druhá ponuka na jazykovo-poznávací pobyt

Organizujeme aj jazykovo-poznávací pobyt do Eastbournu.
Informácie nájdete v tomto dokumente a záväzná prihláška je v tomto súbore.
Kapacita zájazdu je už naplnená.

ISIC/EURO<26 - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC/EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona.
Rovnako si môžete zakúpiť prolongačnú známku (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- číslo účtu: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20152016
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.