Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v časti Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:

Harmonogram 2015/16

Informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov nájdete v sekcii Harmonogram.

Jedna z ponúk na jazykovo-poznávací pobyt

Naša škola organizuje jazykovo-poznávací pobyt v Edinburghu.
Viac informácií nájdete v tomto dokumente.
Posledné voľné miesta do Škótska!

Druhá ponuka na jazykovo-poznávací pobyt

Organizujeme aj jazykovo-poznávací pobyt do Eastbournu.
Informácie nájdete v tomto dokumente a záväzná prihláška je v tomto súbore.
Kapacita zájazdu je naplnená, nedá sa už prihlásiť.

ISIC/EURO<26 - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC/EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona.
Rovnako si môžete zakúpiť prolongačnú známku (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- číslo účtu: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20152016
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.