Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v časti Štúdium.
Informácie o prijímacích skúškach nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.
Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.


Novinky a oznamy:


Organizácia vyučovania - 01.10.2014

1) Rušia sa nulté hodiny.
2) Výchovný koncert - muzikál (1.-3.h). Triedy: P.A, S.A, T.A, K.A, I.A, I.B - zraz pri škole, spoločný presun tam aj späť. Ostatné triedy: zraz pri DK Zrkadlový háj najneskôr 8.05, po skončení spoločný presun do školy. Ďalšie informácie sú uvedené v tomto dokumente.
3) Vyučovanie od 4. hodiny podľa riadneho rozvrhu.

Jazykový pobyt - Veľká Británia - marec 2015

Podrobnejšie informácie nájdete v tomto dokumente.

Príspevky ZR(PŠ) - nový účet od 1. 2. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- číslo účtu: SK1031000000003050404007/3100
- variabilný symbol: 20142015
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.

Naše športové úspechy - PK TŠV

Cezpoľný beh - majstrovstvá okresu
Družstvá:
Mladšie žiačky – 1. miesto, Nikola Kováčová, Oľga Gräffingerová
Staršie žiačky – 3. miesto, Barbora Pavlikovská, Sandra Hinnerová, Katarína Šprtová
Mladší žiaci – 2. miesto, Jozef Kuruc, Martin Zechel, Tomáš Bezák
Jednotlivci: 1. miesto, Barbora Pavlikovská (T.A)
Ďalej nás reprezentovali: Zuzana Kŕčová, Barbora Tomková, Lukáš Gergeľ, Erik Môcik.
Tréner: Mgr. Juraj Tomiš

ISIC/EURO<26 - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC/EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj u nás v škole, prihláste sa u p. Hasona.