Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Prijímacie skúšky

Dôležité informácie súvisiace s prijímacími skúškami nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.

Ústne maturitné skúšky

Harmonogram ústnych skúšok je uvedený na tejto stránke.
Zamestnanie ostatných tried v maturitnom týždni nájdete v tomto dokumente.

2 % - Občianske združenie rodičov

Občianske združenie: "Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pakúchovej ulici č. 6 v Bratislave"
Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% dane, ktoré nám môžete venovať.
IČO: 31817882, DIČ: 2021797569, IBAN: SK88 0900 0000 0000 1147 4877. Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke.

Súťaž - UNESCO

Zapoj sa aj ty do súťaže pod záštitou UNESCO. Informácie nájdeš v tomto dokumente.
Termín odovzdania výtvarných prác: 09. 02. 2018, kabinet francúzskeho jazyka. V prípade potreby ti poradí koordinátorka aktivít UNESCO, PhDr. Darina Fiebigová.

OCENENIE ŠKOLY - UNESCO

Naša škola získala certifikát o zaradení do Siete pridružených škôl UNESCO.
Koordinátorkou projektu je PhDr. Darina Fiebigová. Aktivity školy v rámci tohto projektu budeme zverejňovať na našej webovej stránke.
Certifikát si môžete pozrieť na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - Európsky parlament

Nášmu gymnáziu bolo pridelené osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 2016/17. Tento úspech škola dosiahla aktivitami svojho Európskeho klubu. Koordinátorkami projektu sú Ing. Ľubica Magnússon a Ing. Mária Némethová.. Osvedčenia sú zverejnené na tomto mieste: osvedčenie_1, osvedčenie_2, osvedčenie_3, osvedčenie_4, osvedčenie_5, osvedčenie_6, osvedčenie_7,
osvedčenie_8.

Ponuka na jazykovo-poznávací pobyt

Vážení rodičia, milí žiaci!
Tento školský rok pripravila predmetová komisia anglického jazyka jazykovo-poznávací pobyt v meste Eastbourne pre žiakov 1. a 2. ročníka bilingválneho štúdia. Zájazd sa organizuje v spolupráci s overenou cestovnom kanceláriou We-Do travel.
V priložených súboroch nájdete plagát CK We-Do, informácie o zájazde a podrobný itinerár zájazdu..
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa pobytu, je potrebné vyplniť a podľa pokynov odovzdať záväznú prihlášku.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME

Olympiáda vo francúzskom jazyku - kk, 19. 03. 2018

V krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku vynikajúci úspech dosiahla naša žiačka, Lucia Miškolci (S.A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Žiačku na súťaž pripravovala PhDr. Darina Fiebigová. Diplom

Hviezdoslavov Kubín - ok, 19.-20. 03. 2018

V okresnom kole literárnej súťaže našu školu úspešne reprezentovali:
Poézia: Lucia Kašičková (K.A) - 2. miesto Diplom
Próza: Sára Žbirková (I.B) - 3. miesto Diplom
Príprava: Mgr. Alena Pomšárová, Mgr. Mária Vassová

Volejbal - ok, 20. 03. 2018

Naše dievčatá získali titul majstreriek okresu Bratialava V.
Zostava: Karolína Fričová (IV.B), Zuzana Kŕčová (Q.A), Karolína Jankovičová (I.A), Katarína Frolová (I.B), Ema Gáliková (Ok.A), Martina Ábelová (Ok.A), Dominika Zemanovičová (Ok.A), Ivana Gašparovičová (III.A), Pavlína Šajdíková (II.B). Príprava: Mgr. Erika Dužeková. Diplom Pohár Foto_1 Foto_2 Foto_3

Pytagoriáda - ok, 14. 03. 2018

V okresnom kole matematickej súťaže nás úspešne reprezentovali:
Kategória P6: 2. Šimon Bartoš (P.B), 3. Karolína Bukovská (P.B), 4. Emma Čubová (P.A), 9. Petra Gregušová (P.B), Jakub Mičan (P.B)
Kategória P7: 1. Patrik Ružič (S.A), Lucia Miškolci (S.A), 3. Nina Banci (S.A)
Kategória P8: 10. Marek Škrinár (T.B)
Príprava: Mgr. Alica Polakovičová, Mgr. Soňa Chadná, Mgr. Róbert Mezei

Strelecká súťaž - kk, 28. 02. 2018

Na Majstrovstvách Bratislavského kraja v kategórii zalamovacia puška (otvorené mieridlá N+30 rán, staršie žiačky) sa naša žiačka, Alexandra Pozsonyiová (K.A) umiestnila na 1. mieste. Diplom

Ocenenie nášho žiaka - BSK, 16. 02. 2018

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA udelil nášmu žiakovi, Adamovi Musilovi (Sp.A) čestné uznanie a vecný dar za výnimočné výsledky a reprezentáciu školy.
Triedna učiteľka: Mgr. Danica Fulllová
Blahoželáme. Čestné uznanie Fotografie

Experti na Gympabe - sk

Najúspešnejší žiak: Barbora Siváková (S.B).
Najúspešnejšia trieda: tercia B (8 expertov): Zuzana Pajtíková (dvojnásobná expertka), Patrícia Vlaschitz, Miriam Boťanská, Ema Flašková, Tomáš Kerekeš, Lenka Saturyová, Tamara Bjelová.
TOP experti školy: Barbora Siváková (S.B), Matej Lančarič (I.A), Samuel Šafin (III.A), Andrej Kopčák (III.B), Michal Komora (IV.A).
Podrobnejšie výsledky nájdete v tomto dokumente.

Stančekova Prievidza - vokálna prehliadka, 15. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Katarína Ratkošová (T.B) - 3. miesto v kategórii C, zlaté pásmo Diplom

Dejepisná olympiáda - ok, 15. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Lukáš Vítek (K.A) - 3. miesto v kategórii C Diplom
Študenta pripravovali: Mgr. Eva Srncová, Mgr. Marcela Ozefovichová

Šach - Majstrovstvá Bratislavského kraja - kk, 15. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Daniel Chlpek (S.A), Marek Škrinár (T.B), Matej Lančarič (I.A), Michal Mišovič (I.A), Nina Gurňáková (S.A),Ivana Brašeňová(S.A) - 3. miesto v konkurencii 26 škôl. Diplom Fotografia
Študentov takticky pripravoval a strategicky koordinoval: PaedDr. Ladislav Beňuš

Olympiáda v anglickom jazyku - kk, 14. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Dávid Guspan (Sp.A) - 3. miesto v kategórii 2B Diplom
Samuel Šafin (III.A) - 2. miesto v kategórii 2C1 Diplom
Študentov pripravovali: RNDr. Zuzana Gašparíková, Mgr. Jana Sláviková

Olympiáda v nemeckom jazyku - kk, 13. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Helena Bačková (P.B) - 3. miesto v kategórii 1C Diplom
Lucia Veverková (S.B) - 5. miesto
Študentky pripravovali: Mgr. Katarína Hlavnová a Mgr. Dana Krčmárová

Matematická olympiáda - ok

Náš študent sa umiestnil na 1. mieste v matematickej olympiáde vo svojej kategórii.
Filip Valíček (K.A) - 1. miesto Potvrdenie
Žiaka pripravoval: Mgr. Danica Fullová

Olympiáda v anglickom jazyku - ok

Naši študenti dosiahli v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku nasledovné umiestnenia:
Dávid Guspan (Sp.A) - 1. miesto v kategórii 2B Diplom
Jakub Fertáľ (Sx.A) - 1. miesto v kategórii 2A Diplom
Matúš Vančík (III.A) - 2. miesto v kategórii 2C2 Diplom
Študentov pripravovali: RNDr. Zuzana Gašparíková a Mgr. Jana Sláviková

Olympiáda v nemeckom jazyku - ok

Výsledky našich žiakov:
Helena Bačková (P.B) - 1. miesto Diplom
Lucia Veverková (S.B) - 2. miesto Diplom
Študentky pripravovali: Mgr. Katarína Hlavnová a Mgr. Dana Krčmárová

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Rovnako si môžete objednať prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20172018
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.