Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Zmena organizácie vyučovania - 28. 03. 2017

Riaditeľka školy oznamuje zmenu organizácie vyučovania na deň 28. 03. 2017 (utorok) z dôvodu, že sa v tento deň koná prijímacia skúška do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia.
Vyučovanie podľa provizórneho rozvrhu (1.-4.h): P.A, P.B, S.A, S.B, T.A.
Provizórny rozvrh nájdete tu.
Študijné voľno: ostatné triedy - upozorňujeme týchto študentov na potrebu individuálne si odhlásiť obed.

Prijímacia skúška do 5-ročného štúdia - 28. 03. 2017

Informácie pre rodičov, výchovných poradcov a uchádzačov nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.

2 % - Občianske združenie rodičov

Občianske združenie: "Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pakúchovej ulici č. 6 v Bratislave"
Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% dane, ktoré nám môžete venovať.
IČO: 31817882, DIČ: 2021797569, IBAN: SK88 0900 0000 0000 1147 4877. Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke.

Zmena zvonenia - od 6. 2. 2017 (trvalá zmena)

Žiadame všetkých žiakov, učiteľov a ostatných pracovníkov školy, aby rešpektovali drobné zmeny vo zvonení. Týka sa to iba týchto hodín:
6.A hodina 12,45 - 13,30
6.B hodina 13,10 - 13,55
7. hodina 14,00 - 14,45

SÚŤAŽE, EXKURZIE, AKTIVITY

Prehľad dosiahnutých výsledkov v súťažiach, exkurzie na zaujímavé miesta a ďalšie aktivity našich učiteľov a žiakov nájdete v sekcii Súťaže a aktivity.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME


Majstrovstvá SR juniorov a seniorov (plávanie), sk - 18. 02. 2016

Šimon Popelka (Sx.A) dosiahol vynikajúce umiestnenia na Majstrovstvách Slovenskej republiky v plaveckých súťažiach:
100 m znak - juniori: 3. miesto, 1. diplom
200 m znak - juniori: 3. miesto, 2. diplom
100 m znak - open: 3. miesto, 3. diplom
200 m znak - open: 3. miesto, 4. diplom
Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku, kk - 15. 02. 2017

Blahoželáme Dávidovi Guspanovi (Sx.A) za pekný výsledok (3. miesto), ktorý dosiahol v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a zároveň ďakujeme za príkladné reprezentovanie našej školy.
Vyučujúca: RNDr. Zuzana Gašparíková, diplom.

Olympiáda ľudských práv, kk - 07. 02. 2017

Alexandra Moran (IV.B) nás úspešne reprezentovala v krajskom kole Olympiády ľudských práv a získala ocenenie "úspešná riešiteľka" a zároveň sa umiestnila na 4. mieste. Ďakujeme menovanej žiačke, aj vyučujúcej, PhDr. Nadežde Pilátovej, CSc. za prípravu žiačky.
1. diplom, 2. diplom .

Matematická olympiáda, ok - 24. 01. 2017

Naši žiaci z triedy kvarta A dosiahli pekné úspechy v okresnom kole matematickej olympiády.
Všetci naši reperezentanti boli úspešní a dosiahli nasledovné umiestnenia:
2. Tatiana Kalužová, 3. Veronika Kajanová, 4. Terézia Polónyová.
Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Iveta Pernischová.
Všetkým ďakujeme za tieto výsledky.

Olympiáda v anglickom jazyku, ok - 17. 01. 2017

Našu školu úspešne reprezentovali v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku:
kategória 1A: 1. Alex Kramáreková (S.B), vyučujúca: Mgr. Mária Vassová, diplom.
kategória 1B: 3. Anna Sofia Sabová (Q.A), vyučujúci:Mgr. Michal Kmeť
kategória 2A: 1. David Guspan (Sx.A), vyučujúca: RNDr. Zuzana Gašparíková, diplom.
kategória 2B: 1. Samuel Reško (Sp.A), vyučujúca: Mgr. Vanda Niková, diplom.
kategória 2C2: 3. Matúš Vančík (II.A), vyučujúca: Mgr.Jana Sláviková
Okrem uvedených žiakov v krajskom kole nás bude reprezentovať aj Michaela Matlohová (II.A), ktorú vyučuje Mgr. Jana Sláviková.
Blahoželáme a držíme im palce v ďalších kolách súťaže.

Plávanie: máme ďalšiu juniorskú reprezentantku SR, 01. 01. 2017

S potešením sme prijali správu, že Nikola Kováčová, žiačka triedy K.A bola Slovenskou plaveckou federáciou menovaná juniorskou reprezentantkou SR v plávaní. Blahoželáme jej a držíme jej palce, aby úspešne reprezentovala Slovensko - rovnako ako doteraz svojimi športovými výkonmi našu školu a študijnými výsledkami svoju triedu.
Menovací dekrét reprezentanta SR

Ponuka na jazykovo-poznávací pobyt pre žiakov 1. ročníka

Vážení rodičia, milí žiaci!
Tento školský rok pripravila predmetová komisia anglického jazyka jazykovo-poznávací pobyt v meste Northampton pre žiakov prvého ročníka bilingválneho štúdia. Zájazd sa organizuje v spolupráci s overenou cestovnom kanceláriou Wedo travel.
V priložených súboroch nájdete podrobný itinerár pobytu na každý deň zájazdu, informovaný súhlas rodiča a zmluvu s CK.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa pobytu, je potrebné zmluvu vytlačiť v dvoch exemplároch a riadne vyplnenú priniesť do školy spolu s podpísaným informovaným súhlasom rodiča.

Druhá ponuka na jazykovo-poznávací pobyt - Cambridge

Vážení rodičia, milí žiaci!
Tento školský rok pripravila predmetová komisia anglického jazyka jazykovo-poznávací pobyt v meste Cambridge pre žiakov 2. - 4. ročníka bilingválneho štúdia a pre žiakov tried sexta a septima. Zájazd sa organizuje v spolupráci s overenou cestovnom kanceláriou Wedo travel.
V priložených súboroch nájdete podrobný itinerár pobytu na každý deň zájazdu, informovaný súhlas rodiča a zmluvu s CK.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa pobytu, je potrebné zmluvu vytlačiť v dvoch exemplároch a riadne vyplnenú priniesť do školy spolu s podpísaným informovaným súhlasom rodiča.
Dotazník pre cestovnú agentúru nájdete v tomto dokumente.

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Rovnako si môžete objednať prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20162017
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.