Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


V piatok (28. 10. 2016) o 9.00 h sa bude konať pracovná porada.

Harmonogram 2016/17

Informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov ohľadne organizácie aktuálneho školského roku nájdete v sekcii Harmonogram.

SÚŤAŽE, EXKURZIE, AKTIVITY

Prehľad dosiahnutých výsledkov v súťažiach, exkurzie na zaujímavé miesta a ďalšie aktivity našich učiteľov a žiakov nájdete v sekcii Súťaže a aktivity.

Deň zdravej výživy - 11. 10. 2016

Prívrženci zdravej výživy z radov našich študentov sa podujali zorganizovať Deň zdravej výživy. Žiaci tried príma A, príma B, prvá A a prvá B sa zúčastnili besedy o zdravej výžive a ochutnávky zdravých jedál. Akciu pripravili študenti tried septima A a kvarta A.
Koordinátorka podujatia: Ing. J. Smereková
Fotografie z vydarenej akcie: Foto_1, Foto_2, Foto_3, Foto_4, Foto_5, Foto_6.

Noc výskumníkov, 30. 09. 2016

Program: vedecká show Michaela Londesborougha
Účasť: trieda Sp.A
Doprovod: RNDr. D. Gašparovičová
Podrobnosti a fotografiu z tejto akcie nájdete v tomto dokumente.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia - 9. september

V priestoroch našej školy bola inštalovaná výstava fotografií pripomínajúcich neospravedlniteľné historické udalosti z obdobia 2. svetovej vojny. Jednotlivé fotografie pripomínali tie miesta Petržalky, ku ktorým sa viaže smutný príbeh konkrétnych ľudí. Otvorenia výstavy sa zúčastnili jej organizátori, vyučujúci dejepisu a žiaci tried septima A a tretia B.
Fotografie z otvorenia výstavy (14. 09. 2016): Foto_1, Foto_2, Foto_3, Foto_4, Foto_5.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME


Stolný tenis, ok - 20. 10. 2016

Na majstrovstvách obvodu Bratislava V v stolnom tenise naši žiaci získali 2. miesto.
Školu reprezentovali: Filip Caban (S.B), Martin Kubička (K.A), Jozef Kuruc (K.A), Martin Zechel (K.A).
Príprava a pedagogický doprovod: PaedDr. Ladislav Beňuš.
Diplom si môžete pozrieť na tomto mieste.

Šachový turnaj, ok - 14. 10. 2016

Na majstrovstvách obvodu Bratislava V naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky:
Daniel Chlpek (P.A) - 1. miesto
Marek Škrinár (S.B) - 2. miesto
Školu reprezentovali a pekné výsledky dosiahli aj žiaci Filip Bielek a Marcus Masarčin (obidvaja z T.A).
Pedagogický vedúci: PaedDr. Ladislav Beňuš
Diplomy si môžete pozrieť na tomto mieste a tiež na tomto.
Na tejto fotografii vidíte najlepšiu dvojicu našich reprezentantov - Daniel Chlpek (v strede) a Marek Škrinár (vpravo).

Plavecké preteky, Malá cena Nového Jičína a Cena Moravskej brány (Česká republika)- 09. 10. 2016

Nikola Kováčová (K.A) dosiahla vynikajúce úspechy na medzinárodných plaveckých pretekoch a získala 2 x 1. miesto, 2 x 2. miesto a 2 x 3. miesto. Diplomy si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Cezpoľný beh, dievčatá, ok - 30. 09. 2016

Súťaž družstiev: 3. miesto, Lucia Bartošová (P.A), Lucia Bartošová (T.A), Barbora Tomková (K.A)
Súťaž jednotlivcov: Lucia Bartošová (T.A) - 2. miesto
Pedagogický vedúci: Mgr. Erika Dužeková
Diplomy si môžete pozrieť na tomto mieste (družstvo) a tiež tu (jednotlivci).

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - 2016

Náš žiak, Matej Mikula (III.A) sa zúčastnil literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016 a získal ocenenie poroty. Slávnostné vyhodnotenie 27. ročníka literárnej súťaže sa uskutoční dňa 7.10. 2015 o 10.00 hod. v spoločenskej sále CC Centra, Jiráskova 3, Bratislava - Petržalka.
Plagát Miestnej knižnice Petržalka doplnený o blahoželanie si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Škultétyho rečňovanky - 2016

Naša žiačka, Bernadetta Čaranová (II.B) úspešne reprezentovala našu školu a získala ocenenie poroty. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 4.- 5. 11. 2016. Tento plagát, ktorý sme vytvorili, je poďakovaním menovanej žiačke.

PENALTA 2016, FINÁLE - 03. 06. 2016

Gymnázium, Pankúchova : ZŠ Pankúchova 3 : 1
Našu školu reprezentovali: Tomáš Horváth (K.A), Samuel Szabo (K.A), Michal Gregor (K.A), Patrik Šišolák (K.A), Lukáš Gergeľ (K.A), Adam Horváth (I.A), Jakub Ďurdina (I.A), Jakub Adamec (I.A), Martin Seneši (T.A), Martin Zechel (T.A), Tomáš Bezák (T.A), Andrej Križan (S.A), David Packa (P.B)
Vedúci družstva: Mgr. Juraj Tomiš
Výsledky zápasov Diplom Pohár za 1. miesto Putovný pohár starostu MČ Petržalka Foto-1 Foto-2 Foto-3

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Rovnako si môžete objednať prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20162017
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.