Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Školská jedáleň - oznamy

Dôležité oznamy vedúcej školskej jedálne nájdete na tomto mieste.

Rodičovské združenie - štvrtok 19. 9. 2019

Vážení rodičia,
pozývame Vás na 1. stretnutie rodičovského združenia. Harmonogram:
od 16.00 do 16.30 h - stretnutie predsedov tried v zborovni školy,
od 16.45 h - triedne rodičovské združenia v kmeňových učebniach.

Poradný zbor - streda 18. 9. 2019

Poradný zbor RŠ sa uskutoční v uvedenom termíne cez veľkú prestávku v zborovni školy. Pozývame všetkých vedúcich PK, koordinátorov VO a školských koordinátorov.

Suplovanie už na Edupage

Po odstránení technických problémov zverejňujeme suplovanie na Edupage.

Vzdelávacie poukazy 2019/20

Harmonogram administrácie vzdelávacích poukazov:
1. triedni učitelia odovzdajú žiakom vzdelávacie poukazy do 04. 09. 2019 (st),
2. žiak resp. zákonný zástupca žiaka sa rozhodne o využití vzdelávacieho poukazu (napr. krúžková činnosť v škole),
3. žiak odovzdá vedúcemu krúžku vzdelávací poukaz v termíne do 18. 09. 2019 (st).
Ďalšie informácie o vzdelávacích poukazoch nájdete v tomto dokumente.
Zoznam krúžkov ponúkaných našou školou nájdete na tomto mieste.

ISIC - objednávka nových preukazov

Objednať preukaz možno prostredníctvom našej školy u zástupcu riaditeľky p. Hasona. Treba doručiť do školy vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 2,5 x 2,5 cm podpísanú na zadnej strane. Hotové preukazy bude možné si vyzvihnúť v škole u p. Hasona.
Viac informácií o preukaze ISIC nájdete na stránke CKM.

ISIC - predĺženie platnosti

Platnosť preukazu: Prolongačné známky ISIC 09/2020 (10,- €) si môžete zakúpiť u p. Hasona v kancelárii zástupcov riaditeľky.
Platnost čipu na dopravu: Pre predĺženie platnosti je nutné ako vlani zaslať spoplatnenú SMS (3,- €) podľa týchto pokynov. Následne je možné priložiť kartu k verejnému terminálu (železničná alebo autobusová stanica) alebo v škole v kancelárii zástupcov riaditeľky.

2 % - Občianske združenie rodičov

Občianske združenie: "Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pakúchovej ulici č. 6 v Bratislave"
Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% dane, ktoré nám môžete venovať.
Potrebné údaje sú IČO: 31817882, DIČ: 2021797569, IBAN: SK88 0900 0000 0000 1147 4877. Ostatné tlačivá nájdete na tejto stránke.

OCENENIE ŠKOLY - eTwinning Label

Naša škola získala certifikát za realizáciu eTwinning projektu "Vianoce". Projektu sa zúčastnili žiaci Q.A pod vedením triedneho učiteľa Mgr. Martina Kolárika. Partnerské školy projektu: Srednja Škola A. L. Adamiča (Chorvátsko) a Szkola Podstawowa Olsztyne (Poľsko). Ďakujeme za reprezentovanie školy a Slovenska. Certifikát

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME

Novinári 3. tisícročia

Naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenie v 23. ročníku súťaže organizovanej Miestnou knižnicou Petržalka. V súťaži o najlepší školský časopis (kategória stredné školy) sa umiestnili na 2. mieste a tiež získali ocenenie Skokan roka. Blahoželáme a ďakujeme. Žiakom v tejto aktivite výdatne pomáhali: Ing. Ľubica Magnússon, Mgr. Alena Pomšárová a Mgr. Soňa Chladná. Diplom 1 Diplom 2 - Skokan roka

Chemická olympiáda, kk - 17.5.2019

Lukáš Marônek, žiak triedy kvinta A zopakoval svoj minuloročný úspech v súťaži chemická olympiáda. Tentokrát dosiahol v krajskom kole 5. miesto. Vyučujúca: Ing. J. Smereková. Blahoželáme Diplom

Bratislavské metamorfózy 2019, kk - 13.-15.5.2019

Eliška Zsilleová (S.B) sa umiestnila v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín na 3. mieste.
Vyučujúca: Mgr. Z. Halandová. Blahoželáme. Diplom

Talentovaná mládež - 2019

Diana Krammerová (S.A) získala čestné uznanie primátora hlavného mesta SR, Bratislavy za svoje športové úspechy, ktoré každoročne dosahuje na svetových súťažiach v karate. Blahoželáme Diplom

Futbal - Pohár starostu Petržalky 2019

Náš futbalový výber plný talentov a možno aj budúcich hviezd získal 3. miesto na futbalovom turnaji o Pohár starostu Petržalky. Blahoželáme našim hráčom. Poďakovanie patrí aj nášmu dlhoročnému kolegovi a úspešnému trénerovi našich športových výberov Mgr. Jurajovi Tomišovi.
Zostava tímu: Samuel Srpoň, Artur Záhon (I.A), Samuel Lenický, Denis Lieskovský (I.B), V. Hugo Hriešik, Daniel Chlpek, Filip Murgáč, Matej Sikhart, Daniel Zboja (T.A), Martin Richtárik (T.B), Adam Purdek (K.A), Filip Caban, Roman Kravárik, Michal Mano, David Packa (K.B). Foto-1 Foto-2 Foto-3 Pohár Diplom

Majstrovstvá bratislavského obvodu v plávaní - 11.5.2019

Viktor Polkoráb žiak triedy K.B vyhral preteky na 50 m voľným spôsobom, 3. miesto v súťaži na 100 m voľný spôsob a 3. miesto 100m prsia. Blahoželáme medaily

Štúrov Zvolen - okresné kolo, 30. 04. 2019

V okresnom kole súťaže našu školu reprezentovala Ema Flašková (K.B) a získala 2. miesto.
Žiaka na súťaž pripravovala Mgr. Mária Vassová. diplom
Blahoželáme.

Geografická olympiáda - krajské kolo

V krajskom kole geografickej olympiády našu školu úspešne reprezentoval Filip Rafaj (S.B).
Žiaka na súťaž pripravoval: Mgr. Michal Kmeť.
Blahoželáme.

Sokol Judo Cup Slovakia, 13. 04. 2019

Kristína Kozárová (T.B) sa umiestnila na 2. mieste 38. ročníka súťaže Sokol Judo Cup. medaila
Blahoželáme.

Matematická olympiáda - okresné kolo 9.4.2019

Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Naši úspešní riešitelia:
Príma: 4. Andreas Martin Michálek (P.A), 6. Rebeka Fegyveresová (P.A).
Sekunda: 5. Christián Michal Ondrovič (S.B), 6. Michaela Lakyová(S.B), 7. Emma Čubová(S.A), 8. Matúš Matejka (S.B).
Tercia: 3. Alexandra Sedlačková(T.A).
Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Iveta Pernischová, Mgr. Róbert Mezei a Mgr. Júlia Urbánková.
Blahoželáme.

Pohár predsedu BSK - futbal, 9.4.2019, Bratislava

Futbalový výber žiakov našej školy sa umiestnil na 3. mieste v okresnom kole (Bratislava V) veľkého futbalu žiakov stredných škôl. Blahoželáme našim reprezentantom a trénerovi, kolegovi J. Tomišovi.
Zostava tímu: Tomáš Bezák, Martin Horn, Adam Horváth, Jozef Kuruc, Samuel Lenický, Denis Lieskovský, Jakub Melikant, Filip Murgáč, David Packa, Oliver Paprskár, Samuel Sabo, Martin Seneši, Patrik Šišolák, Martin Zechel, Matej Sikhart, Erik Môcik.
diplom, pohár a fotografia.

Modelový európsky parlament - 14.-17.3.2019, Bratislava

Našu školu úspešne reprezentoval v celoslovenskom kole MEP Samuel Sámel, študent triedy IV.A. Blahoželáme mu a veríme, že Slovensko bude dôstojne reprezentovať v medzinárodnom kole v Štokholme. Diplom

Junior Internet - 6.4.2019, Bratislava

V celoslovenskom finále súťažnej konferencie Junior Internet (kategória Junior Web - starší žiaci) náš študent, Jakub Adamec (IV.A) sa umiestnil na 2. mieste. Blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov pri tvorbe webových stránok. Diplom Certifikát Pohár

Pytagoriáda - Okresné kolo 27.3.2019

Na okresnom kole Pytagoriády našu školu reprezentovalo 17 žiakov, z nich 6 bolo úspešných. Najlepší bol Patrik Ružič (T.A) - 1. miesto a Alexandra Sedlačková (T.A) - 3. miesto. Žiakov pripravoval Mgr. Róbert Mezei
Blahoželáme.
Výsledková listina P. Ružič - diplom A. Sedlačková - diplom
L. Miškolci - potvrdenie N. Banci - potvrdenie J. Mičan - potvrdenie M. Ch. Ondrovič - potvrdenie

Grand Prix Slovakia (1.-3.3.2019) a Veľká cena Trnavy (23.-24.2.2019) - plávanie

Umiestnenia našich žiakov:
Zuzana Pavlikovská (Ok.A) - 100 m voľný štýl - 3. miesto, 200 m polohový pretek - 2. miesto, Veľká cena Trnavy - 3. miesto Medaily
Blahoželáme.

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo, 06. 03. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Lucia Kašičková (Q.A) - 1. miesto. Diplom
Marína Parničanová (P.A) - 1. miesto. Diplom
Eliška Zsilleová (S.B) - 1. miesto. Diplom
Žiačky na súťaž pripravovali: Mgr. Alena Pomšárová, Mgr. Marcela Ozefovichová a Mgr. Zdenka Halandová. Blahoželáme.

Dejepisná olympiáda - okresné kolo, 14. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Timea Tomašovičová (K.A) - 3. miesto.
Lenka Balážová (K.B) - 5. miesto.
Žiačky na súťaž pripravovala Mgr. Marcela Ozefovichová.
Blahoželáme.

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo, 14. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Lucia Veverková (T.B) - 2. miesto Diplom.
Žiačku na súťaž pripravovala Mgr. Dana Krčmárová.
Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo, 13. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Adam Wágner (Q.A) - 2. miesto Diplom.
Žiaka na súťaž pripravoval Mgr. Michal Kmeť.
Blahoželáme.

Geografická olympiáda - okresné kolo, 12. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Filip Rafaj (S.B) - 2. miesto, David Marcina (K.A) - 3. miesto
Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Michal Kmeť a Mgr. Róbert Mezei.
Blahoželáme.

Matematická olympiáda - okresné kolo, 11. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Marek Škrinár (K.B) - 5. miesto (úspešný riešiteľ) Diplom.
Žiaka na súťaž pripravovala Mgr. Soňa Chladná.
Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo

Umiestnenia našich žiakov:
Adam Wágner (Q.A) - 1. miesto Diplom.
Žiaka na súťaž pripravoval Mgr. Michal Kmeť.
Blahoželáme.

Projekt Európska kvalita našej školy - Erasmus+

Naša škola získala grant v rámci programu Erasmus+ na realizáciu projektu Európska kvalita našej školy. Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - UNESCO

Naša škola získala certifikát o zaradení do Siete pridružených škôl UNESCO.
Koordinátorkou projektu je PhDr. Darina Fiebigová. Aktivity školy v rámci tohto projektu budeme zverejňovať na našej webovej stránke.
Certifikát si môžete pozrieť na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - Európsky parlament

Nášmu gymnáziu bolo pridelené osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 2016/17. Tento úspech škola dosiahla aktivitami svojho Európskeho klubu. Koordinátorkami projektu sú Ing. Ľubica Magnússon a Ing. Mária Némethová.. Osvedčenia sú zverejnené na tomto mieste: osvedčenie_1, osvedčenie_2, osvedčenie_3, osvedčenie_4, osvedčenie_5, osvedčenie_6, osvedčenie_7,
osvedčenie_8.

Oznam pre stravníkov - 1

Vedúca školskej jedálne upozorňuje na potrebu realizácie platby za stravovanie vždy s dostatočným predstihom. Stravné sa platí mesačne a vždy pred začiatkom príslušného mesiaca. Aby platba mohla byť pripísaná na účet školskej jedálne a aby mohla byť zabezpečená nerušená objednávka surovín a príprava jedál, je potrebné poukázať potrebnú sumu aspoň dva dni pred posledným pracovným dňom v mesiaci. Prosíme Vás o dodržiavanie platobnej disciplíny - meškanie platieb, príp. ich úhrada s oneskorením po začiatku mesiaca spôsobuje zbytočné komplikácie a nedorozumenia.

OZNAM pre pedagogických zamestnancov

Oznamujeme, že od 09. 10. 2018 platí nový rozpis dozorov (z dôvodu zmien v osobných rozvrhoch vyučujúcich). Platný rozpis dozorov nájdete v tomto dokumente.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20182019
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.

ISIC - predĺženie platnosti:

Prolongačné známky ISIC 09/2019 (10,- €) si môžete zakúpiť už iba cez Internet na stránke http://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isic/. Následne Vám príde známka poštou na domácu adresu.
Predĺženie platnosti čipu na dopravu je nutné vykonať zaslaním spoplatnenej SMS (3,- €) podľa týchto pokynov. Následne je možné priložiť kartu k verejnému terminálu (železničná alebo autobusová stanica Nivy) alebo v škole v kancelárii zástupcov riaditeľky.

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: isic.sk/stredoskolsky-isic/.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Môžete si zakúpiť aj prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a po zaslaní spoplatnenej SMS aj aktivovať elektronický čip na dopravu.