Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Dozory - zmeny

Oznamujeme pedagogickým zamestnancom, že od 26. 02. 2018 nastáva zmena v rozpise dozorov (An, Oz).
Platný rozpis nájdete v tomto dokumente.

Súťaž - UNESCO

Zapoj sa aj ty do súťaže pod záštitou UNESCO. Informácie nájdeš v tomto dokumente.
Termín odovzdania výtvarných prác: 09. 02. 2018, kabinet francúzskeho jazyka. V prípade potreby ti poradí koordinátorka aktivít UNESCO, PhDr. Darina Fiebigová.

OCENENIE ŠKOLY - UNESCO

Naša škola získala certifikát o zaradení do Siete pridružených škôl UNESCO.
Koordinátorkou projektu je PhDr. Darina Fiebigová. Aktivity školy v rámci tohto projektu budeme zverejňovať na našej webovej stránke.
Certifikát si môžete pozrieť na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - Európsky parlament

Nášmu gymnáziu bolo pridelené osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 2016/17. Tento úspech škola dosiahla aktivitami svojho Európskeho klubu. Koordinátorkami projektu sú Ing. Ľubica Magnússon a Ing. Mária Némethová.. Osvedčenia sú zverejnené na tomto mieste: osvedčenie_1, osvedčenie_2, osvedčenie_3, osvedčenie_4, osvedčenie_5, osvedčenie_6, osvedčenie_7,
osvedčenie_8.

Ponuka na jazykovo-poznávací pobyt

Vážení rodičia, milí žiaci!
Tento školský rok pripravila predmetová komisia anglického jazyka jazykovo-poznávací pobyt v meste Eastbourne pre žiakov 1. a 2. ročníka bilingválneho štúdia. Zájazd sa organizuje v spolupráci s overenou cestovnom kanceláriou We-Do travel.
V priložených súboroch nájdete plagát CK We-Do, informácie o zájazde a podrobný itinerár zájazdu..
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa pobytu, je potrebné vyplniť a podľa pokynov odovzdať záväznú prihlášku.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME

Ocenenie nášho žiaka - BSK, 16. 02. 2018

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA udelil nášmu žiakovi, Adamovi Musilovi čestné uznanie a vecný dar za výnimočné výsledky a reprezentáciu školy.
Blahoželáme. Čestné uznanie Fotografie

Šach - Majstrovstvá Bratislavského kraja - kk, 15. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Daniel Chlpek (S.A), Marek Škrinár (T.B), Matej Lančarič (I.A), Michal Mišovič (I.A), Nina Gurňáková (S.A),Ivana Brašeňová(S.A) - 3. miesto v konkurencii 26 škôl. Diplom Fotografia
Študentov takticky pripravoval a strategicky koordinoval: PaedDr. Ladislav Beňuš

Olympiáda v anglickom jazyku - kk, 14. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Dávid Guspan (Sp.A) - 3. miesto v kategórii 2B Diplom
Študenta pripravoval: RNDr. Zuzana Gašparíková

Olympiáda v nemeckom jazyku - kk, 13. 02. 2018

Výsledky našich žiakov:
Helena Bačková (P.B) - 3. miesto v kategórii 1C Diplom
Lucia Veverková (S.B) - 5. miesto
Študentky pripravovali: Mgr. Katarína Hlavnová a Mgr. Dana Krčmárová

Matematická olympiáda - ok

Náš študent sa umiestnil na 1. mieste v matematickej olympiáde vo svojej kategórii.
Filip Valíček (K.A) - 1. miesto Potvrdenie
Žiaka pripravoval: Mgr. Danica Fullová

Olympiáda v anglickom jazyku - ok

Naši študenti dosiahli v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku nasledovné umiestnenia:
Dávid Guspan (Sp.A) - 1. miesto v kategórii 2B Diplom
Jakub Fertáľ (Sx.A) - 1. miesto v kategórii 2A Diplom
Matúš Vančík (III.A) - 2. miesto v kategórii 2C2 Diplom
Študentov pripravovali: RNDr. Zuzana Gašparíková a Mgr. Jana Sláviková

Olympiáda v nemeckom jazyku - ok

Výsledky našich žiakov:
Helena Bačková (P.B) - 1. miesto Diplom
Lucia Veverková (S.B) - 2. miesto Diplom
Študentky pripravovali: Mgr. Katarína Hlavnová a Mgr. Dana Krčmárová

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: www.euro26.sk.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Rovnako si môžete objednať prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a aj aktivovať elektronický čip na dopravu.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20172018
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.