Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

Vitajte na našej stránke

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Zverejnili sme výsledky prijímacej skúšky do 8-ročného štúdia v sekcii Prijímacie skúšky.

2 % - Občianske združenie rodičov

Občianske združenie: "Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pakúchovej ulici č. 6 v Bratislave"
Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% dane, ktoré nám môžete venovať.
Tlačivo pre fyzické osoby si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie
Potrebné údaje sú IČO: 31817882, DIČ: 2021797569, IBAN: SK88 0900 0000 0000 1147 4877. Ostatné tlačivá nájdete na tejto stránke.

OCENENIE ŠKOLY - Moje ľudské práva

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva. Súťaže sa zúčastnili žiaci tried P.A a S.A. Súťaž koordinovala Ing. M. Némethová. Ďakujeme za reprezentovanie našej školy. Ďakovný list od organizátora súťaže

OCENENIE ŠKOLY - eTwinning Label

Naša škola získala certifikát za realizáciu eTwinning projektu "Vianoce". Projektu sa zúčastnili žiaci Q.A pod vedením triedneho učiteľa Mgr. Martina Kolárika. Partnerské školy projektu: Srednja Škola A. L. Adamiča (Chorvátsko) a Szkola Podstawowa Olsztyne (Poľsko). Ďakujeme za reprezentovanie školy a Slovenska. Certifikát

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME

Kanoistika - Majstrovstvá Slovenska, 04. 05. 2019

Patrik Ružič (T.A) na MS SR získal 1. miesto v disciplíne C1, chlapci 14, 5 000 m. Blahoželáme. diplom, medaila

Multistretnutie juniorov - plávanie

Nikola Kováčová (Sx.A) na medzinárodnom stretnutí plavcov získala 2. miesto v štafete (4 x 200 m voľný spôsob) v novom slovenskom rekorde. Blahoželáme. medaila

Štúrov Zvolen - okresné kolo, 30. 04. 2019

V okresnom kole súťaže našu školu reprezentovala Ema Flašková (K.B) a získala 2. miesto.
Žiaka na súťaž pripravovala Mgr. Mária Vassová. diplom
Blahoželáme.

Geografická olympiáda - krajské kolo

V krajskom kole geografickej olympiády našu školu úspešne reprezentoval Filip Rafaj (S.B).
Žiaka na súťaž pripravoval: Mgr. Michal Kmeť.
Blahoželáme.

Sokol Judo Cup Slovakia, 13. 04. 2019

Kristína Kozárová (T.B) sa umiestnila na 2. mieste 38. ročníka súťaže Sokol Judo Cup. medaila
Blahoželáme.

Matematická olympiáda - okresné kolo 9.4.2019

Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Naši úspešní riešitelia:
Príma: 6. Rebeka Fegyveresová (P.A).
Sekunda: 5. Christián Michal Ondrovič (S.B), 6. Michaela Lakyová(S.B), 7. Emma Čubová(S.A), 8. Matúš Matejka (S.B).
Tercia: 3. Alexandra Sedlačková(T.A).
Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Iveta Pernischová, Mgr. Róbert Mezei a Mgr. Júlia Urbánková.
Blahoželáme.

Pohár predsedu BSK - futbal, 9.4.2019, Bratislava

Futbalový výber žiakov našej školy sa umiestnil na 3. mieste v okresnom kole (Bratislava V) veľkého futbalu žiakov stredných škôl. Blahoželáme našim reprezentantom a trénerovi, kolegovi J. Tomišovi. Zoznam našich reprezentantov zverejníme čo najskôr, ako to bude možné. Zatiaľ si môžete pozrieť diplom, pohár a fotografiu.

Modelový európsky parlament - 14.-17.3.2019, Bratislava

Našu školu úspešne reprezentoval v celoslovenskom kole MEP Samuel Sámel, študent triedy IV.A. Blahoželáme mu a veríme, že Slovensko bude dôstojne reprezentovať v medzinárodnom kole v Štokholme. Diplom

Junior Internet - 6.4.2019, Bratislava

V celoslovenskom finále súťažnej konferencie Junior Internet (kategória Junior Web - starší žiaci) náš študent, Jakub Adamec (IV.A) sa umiestnil na 2. mieste. Blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov pri tvorbe webových stránok. Diplom Certifikát Pohár

Pytagoriáda - Okresné kolo 27.3.2019

Na okresnom kole Pytagoriády našu školu reprezentovalo 17 žiakov, z nich 6 bolo úspešných. Najlepší bol Patrik Ružič (T.A) - 1. miesto a Alexandra Sedlačková (T.A) - 3. miesto. Žiakov pripravoval Mgr. Róbert Mezei
Blahoželáme.
Výsledková listina P. Ružič - diplom A. Sedlačková - diplom
L. Miškolci - potvrdenie N. Banci - potvrdenie J. Mičan - potvrdenie M. Ch. Ondrovič - potvrdenie

Grand Prix Slovakia (1.-3.3.2019) a Veľká cena Trnavy (23.-24.2.2019) - plávanie

Umiestnenia našich žiakov:
Zuzana Pavlikovská (Ok.A) - 100 m voľný štýl - 3. miesto, 200 m polohový pretek - 2. miesto, Veľká cena Trnavy - 3. miesto Medaily
Blahoželáme.

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo, 06. 03. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Lucia Kašičková (Q.A) - 1. miesto. Diplom
Marína Parničanová (P.A) - 1. miesto. Diplom
Eliška Zsilleová (S.B) - 1. miesto. Diplom
Žiačky na súťaž pripravovali: Mgr. Alena Pomšárová, Mgr. Marcela Ozefovichová a Mgr. Zdenka Halandová. Blahoželáme.

Dejepisná olympiáda - okresné kolo, 14. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Timea Tomašovičová (K.A) - 3. miesto.
Lenka Balážová (K.B) - 5. miesto.
Žiačky na súťaž pripravovala Mgr. Marcela Ozefovichová.
Blahoželáme.

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo, 14. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Lucia Veverková (T.B) - 2. miesto Diplom.
Žiačku na súťaž pripravovala Mgr. Dana Krčmárová.
Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo, 13. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Adam Wágner (Q.A) - 2. miesto Diplom.
Žiaka na súťaž pripravoval Mgr. Michal Kmeť.
Blahoželáme.

Geografická olympiáda - okresné kolo, 12. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Filip Rafaj (S.B) - 2. miesto, David Marcina (K.A) - 3. miesto
Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Michal Kmeť a Mgr. Róbert Mezei.
Blahoželáme.

Matematická olympiáda - okresné kolo, 11. 02. 2019

Umiestnenia našich žiakov:
Marek Škrinár (K.B) - 5. miesto (úspešný riešiteľ) Diplom.
Žiaka na súťaž pripravovala Mgr. Soňa Chladná.
Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo

Umiestnenia našich žiakov:
Adam Wágner (Q.A) - 1. miesto Diplom.
Žiaka na súťaž pripravoval Mgr. Michal Kmeť.
Blahoželáme.

Projekt Európska kvalita našej školy - Erasmus+

Naša škola získala grant v rámci programu Erasmus+ na realizáciu projektu Európska kvalita našej školy. Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - UNESCO

Naša škola získala certifikát o zaradení do Siete pridružených škôl UNESCO.
Koordinátorkou projektu je PhDr. Darina Fiebigová. Aktivity školy v rámci tohto projektu budeme zverejňovať na našej webovej stránke.
Certifikát si môžete pozrieť na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - Európsky parlament

Nášmu gymnáziu bolo pridelené osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 2016/17. Tento úspech škola dosiahla aktivitami svojho Európskeho klubu. Koordinátorkami projektu sú Ing. Ľubica Magnússon a Ing. Mária Némethová.. Osvedčenia sú zverejnené na tomto mieste: osvedčenie_1, osvedčenie_2, osvedčenie_3, osvedčenie_4, osvedčenie_5, osvedčenie_6, osvedčenie_7,
osvedčenie_8.

Oznam pre stravníkov - 1

Vedúca školskej jedálne upozorňuje na potrebu realizácie platby za stravovanie vždy s dostatočným predstihom. Stravné sa platí mesačne a vždy pred začiatkom príslušného mesiaca. Aby platba mohla byť pripísaná na účet školskej jedálne a aby mohla byť zabezpečená nerušená objednávka surovín a príprava jedál, je potrebné poukázať potrebnú sumu aspoň dva dni pred posledným pracovným dňom v mesiaci. Prosíme Vás o dodržiavanie platobnej disciplíny - meškanie platieb, príp. ich úhrada s oneskorením po začiatku mesiaca spôsobuje zbytočné komplikácie a nedorozumenia.

OZNAM pre pedagogických zamestnancov

Oznamujeme, že od 09. 10. 2018 platí nový rozpis dozorov (z dôvodu zmien v osobných rozvrhoch vyučujúcich). Platný rozpis dozorov nájdete v tomto dokumente.

Príspevky ZR(PŠ) - Nový účet platný od 21. 10. 2014

Príspevky je možné posielať na tento účet:
- IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
- variabilný symbol: 20182019
- účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
- výška platby: 35 € (jeden žiak), 45 € (dvaja žiaci), 55 € (traja žiaci)
Predsedníčka ZR: Ďakujeme rodičom za príspevky.

ISIC - predĺženie platnosti:

Prolongačné známky ISIC 09/2019 (10,- €) si môžete zakúpiť už iba cez Internet na stránke http://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isic/. Následne Vám príde známka poštou na domácu adresu.
Predĺženie platnosti čipu na dopravu je nutné vykonať zaslaním spoplatnenej SMS (3,- €) podľa týchto pokynov. Následne je možné priložiť kartu k verejnému terminálu (železničná alebo autobusová stanica Nivy) alebo v škole v kancelárii zástupcov riaditeľky.

Preukaz ISIC - informácie ...

o medzinárodnom preukaze ISIC / EURO<26 nájdete tu: isic.sk/stredoskolsky-isic/.
Záujemcovia si ho môžu objednať aj prostredníctvom našej školy u p. Hasona. Treba priniesť vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm.
Môžete si zakúpiť aj prolongačnú známku v hodnote 10,- € (na predĺženie platnosti preukazu) a po zaslaní spoplatnenej SMS aj aktivovať elektronický čip na dopravu.