Skip links

Zmena v organizácii vyučovania (25. 06. – 30. 06. 2020)

Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci.

Touto cestou Vás informujeme o organizácii vyučovania na konci školského roka 2019/20:

Vyučovanie bude prebiehať naďalej dištančnou formou do 24. 06. 2020 – (str), koncoročné známky majú byť uzavreté najneskôr 24. 06. 2020 (str) v zmysle predchádzajúcich pokynov riaditeľky školy.

Od 25. 06. 2020 (teda v dňoch 25., 26., 29. a 30. 06.) vyučovanie pokračuje prezenčnou formou (príma až kvarta v čase 8:00 – 12:00 h, ostatné ročníky 8:00 – 11:30 h). Žiaci sa zúčastnia vyučovania v týchto dňoch dňoch v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR. Plánovaná činnosť: výmena učebníc a iné. Pedagogickí zamestnanci od 25. 06. 2020 vykonávajú svoje pracovné povinnosti prezenčnou formou. Vo štvrtok (25. 06. 2020) sa koná klasifikačná porada (12:15 h) v zborovni školy. Vysvedčenie sa vydáva 30. 06. 2020 (uto, 8.30 – 9:30 h).

Upozorňujeme na potrebu aktualizovať Váš záujem o obedy (žiaci aj učitelia) v dňoch 25., 26. a 29. 06. (30. 06. sa v školskej jedálni nevarí vzhľadom na čas odchodu žiakov zo školy) – čakajte na príslušný dotazník od vedenia školy.

Tešíme sa na Vás v priestoroch školy, PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy