Skip links

A je to tu – Milí žiaci, tešíme sa na Váš návrat do tried

Vážení rodičia a milí žiaci!
Dovoľte, aby sme Vám poskytli najnovšie informácie týkajúce sa návratu našich žiakov do školy. Podľa aktuálne zverejneného nového rozdelenia okresov v rámci regionálneho covidového automatu platného od 10. 5. 2021 bude Bratislava zaradená do I. stupňa varovania (ružová farba). Rušia sa tým mnohé obmedzenia a zároveň sa otvárajú brány škôl pre všetky ročníky. Nástup našich žiakov však výrazne komplikujú naplánované prijímacie skúšky. Preto určené dištančné vyučovanie musí zostať v platnosti až do štvrtka 13. 5. 2021.
————————————————————————————————–————–
Návrat všetkých našich žiakov (všetkých tried) bude teda v piatok 14. 5. 2021.
————————————————————————————————–————–
Pre nástup do školy nebudú potrebné testy ani žiakov a ani rodičov. Bude potrebné prehlásenie zákonných zástupcov o bezinfekčnosti domáceho prostredia. Ďalšie podrobnosti zverejníme v dostatočnom predstihu neskôr.