Skip links

Administratívna prevádzka školy od 16. do 20. 03. 2020

Upozorňujeme, že pri návšteve školy je každý povinný použiť rúško. Do budovy vstupujte po jednom. Ostatní sa zdržiavajte vo vonkajšom areáli školy v dostatočnom odstupe od seba. Ďakujeme.

Po – Ut: 9.00 – 11.00, telefonický kontakt 02 62 312 706
St: 9.00 – 11.00, NEODKLADNÉ potvrdenia pre žiakov
Št: ZMENA – škola je zatvorená

Pi: škola je zatvorená

Žiakom neodporúčame presun MHD ani prímestskou dopravou.
Pokiaľ to nie je nutné, nevybavujte potrebné záležitosti osobne, ale kontaktujte nás telefonicky alebo mailom.