Skip links

Prijímanie do PYP programu / Admission to PYP Programme

Milí rodičia,

radi by sme Vás informovali o dátumoch pre výberové konanie a prestupové skúšky do PYP programu:

1.PYP – 11. jún 2021

5.PYP – 4. jún 2021

Informácie a pozvánku s presným časom, na ktorý sa má Vaše dieťa dostaviť Vám zašleme prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli v prihláške. Detaily priebehu výberového konania a prestupovej skúšky závisia aj od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy

 

Dear parents,

We would like to inform you about the admissions dates to PYP:

1.PYP – June 11th, 2021

5.PYP – June 4th, 2021

You are going to be inform about the exact schedule via email provided on Application form. The details of the entry exams and the transfer examination test also depend on the current epidemiological situation. 

Thank you for understanding.

School Leadership Team