Skip links

Nové kritériá prijímacej skúšky (5-ročné bilingválne štúdium a medzinárodná škola)

Vážení rodičia, milí uchádzači.

Pedagogická rada Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava prerokovala a schválila nové kritériá do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia. Nové kritériá nájdete v tomto dokumente. Viac informácií: prijímacie skúšky.