Skip links

Author: admin

Noví stravnící na školský rok 2021/2022

Noví stravnící na školský rok 2021/2022 sa aj tak musia dostaviť osobne do školskej jedálne. Bude to možné aj počas dní 30 a 31.8.2021 v čase od 9:00 do 14:00. Rozdiel v prvom a druhom emaily v sume je spôsobený tým, že sa zmenila výška réžijných nákladov. Réžijné náklady sa zvýšili o 10 eurocentov. Email sa posielal viackrát z dôvodu, že niektorí stravníci nedostali e-mail, tí ktorí už zaplatili prvý e-mail nech považujú ostatné za bezpredmetné. Rozdiel môžete doplatiť, alebo sa Vám pripočíta k platbe na Október.

ZŠ študenti platia obedy na september nakoľko obedy zadarmo skončili a zároveň je to vyúčtovanie obedov zadarmo za 10 mesiacov z minulého roka.

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky je možné posielať na účet: Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
variabilný symbol: 20202021
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
výška platby: 50 € (jeden žiak), 70 € (dvaja žiaci), 80 € (traja žiaci)
termín: do konca októbra.
Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.