Skip links

Author: mezei

Olympiáda ľudských práv – SK

V celoštátnom kole olympiády ľudských práv našu školu reprezentovala Michaela Sečková (Sp.A), ktorá postúpila do finálovej skupiny medzi 12 najlepších riešiteľov. Za jej výkon patrí uznanie a zároveň poďakovanie za reprezentovanie školy. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim našej študentky, Mgr. K. Valáškovej a Mgr. O. Chudovskému.

Organizácia vyučovania – GYM + MYP

Organizácia vyučovania v dňoch 22. až 30. 06. 2021

Z preventívnych dôvodov a tiež z dôvodu súčasných klimatických pomerov oznamujeme nasledovnú organizáciu vyučovania do konca školského roka:

22. a 23. 06. 2021 (uto, str) – skrátené vyučovanie podľa rozpisu platného na pondelok (21. 06.),

24., 25., 28. a 29. 06. 2021 (štv, pia, pon, uto) – upravený čas školského zamestnania: 8:00 – 11:30, s triedami sú triedni učitelia, obedy sa vydávajú od 10: 30 h, triedy idú na obed v rovnakom poradí (ale v skoršom čase, ako je uvedené vyššie), plynulý príchod žiakov do školskej jedálne po triedach zabezpečia dozor konajúci učitelia,
30. 06. 2021 (str) – vysvedčenie, 8:30 – 9:30 h, v školskej jedálni sa nevarí.

 

Z nášho života v závere školského roku “Covid – 19”

Nielen priebeh, ale aj záver aktuálneho školského roku v našej škole prebieha v znamení Covid – 19. Okrem zmysluplnej koncentrácie všetkých našich síl na vzdelávanie a výchovu našich žiakov riešime aktuálne preventívne opatrenia v zmysle platného školského semaforu a riadime sa pokynmi RUVZ Bratislava. Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, rodičom a žiakom, že prispievajú k vytváraniu bezpečného prostredia pre nás všetkých, riadia sa pokynmi vedenia školy a berú na vedomie naše oznamy. Nižšie uvedené fotografie ukazujú, že napriek tomu, že Covid – 19 sa stal hlavnou témou tohto školského roku, naši učitelia a žiaci sa snažia prinavrátiť poslanie školy: vzdelávať a vzdelávať sa v tvorivej atmosfére, byť schopný zmerať si sily s ostatnými v priateľskom prostredí a mať zmysluplný cieľ. Vedenie školy praje všetkým veľa zdravia a elánu v závere školského roka.

Čo “víta” dozor konajúcich učiteľov a žiakov ráno pri vchode?

Kto sa  stará o preventívny ranný filter?

Ako zabezpečujeme dezinfekciu tried ozónom?

Nástenka o návrate do školy

Aj konverzácia sa dá učiť s nasadenými rúškami.

Veselo – vážne, ale aj bezpečne počas písomky.

Nezabudli sme fandiť našim športovcom.

 

Školský semafor – aktuálne v našej škole (prerušené vyučovanie pre GYM a MYP)

V zmysle platného Covid školského semaforu naša škola sa nachádza v červenej fáze. Z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v triede Sp.A a IV.A a tiež výskytu pozitívneho prípadu medzi žiakmi, ktorí sú v karanténe, prerušujeme pre triedy GYM a MYP  prezenčné vyučovanie (zatiaľ na 9. 6. 2021). Vyučovanie pre triedy GYM a MYP sa bude realizovať v tento deň dištančnou / online formou.

Covid školský semafor

Stanovisko RUVZ Bratislava

Organizácia konca školského roka (GYM+MYP)

od 21. 06. 2021 (pon) – skrátené vyučovanie (skrátené vyučovacie hodiny)

23. 06. 2021 (str) – ukončenie vyučovania podľa rozvrhu, uzatvorenie klasifikácie

24. 06. 2021 (štv) – koncoročná klasifikačná porada, 13:00 h

30. 06. 2021 (pia) – vysvedčenie (8:30 – 9:30 h), v školskej jedálni sa nevarí

 

Školský semafor – aktuálne v našej škole

V zmysle platného Covid školského semaforu naša škola sa nachádza v červenej fáze z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v triede Sp.A a IV.A. Tento stav trvá od 09. 06. 2021 (str). Posledná prítomnosť pozitívneho žiaka v škole: 01. 06. 2021.

Prijaté opatrenia: Domáca karanténa pre Sp.A a IV.A (žiaci: sledovanie zdravotného stavu, informovanie pediatra), dištančné vyučovanie pre žiakov Sp.A a IV.A, dezinfekcia priestorov školy. Príchod do školy pre žiakov v bloku C – bočným vchodom.

Ostatné triedy pokračujú v prezenčnom vyučovaní. Prosíme našich žiakov o minimalizovanie kontaktu medzi triedami cez prestávky.

Covid školský semafor

Stanovisko RUVZ Bratislava

Testovanie 9

ZMENA: Celoplošné testovanie T9 2021 bolo zrušené. Naša škola do dnešného dňa nebola požiadaná o účasť na “testovaní na reprezentatívnej vzorke”.

 

 

 

Cvičná firma A12 – blesková správa

Pred niekoľkými minútami sme obdržali horúcu novinku z tlačového odboru cvičnej školskej firmy A12. Správu zverejňujeme v pôvodnom znení, v akom nám ju poskytol vedúci Odboru pre komunikáciu s verejnosťou, pán Samuel Takács:

“Sme študentská JA Firma- A12 založená v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia v Spojenej škole Pankúchova 6, v Bratislave. Našim cieľom je zmenšiť počet mikroténových sáčkov v obehu a preto sme sa rozhodli vyrábať eko-sieťky, Ekáčiky, ktoré sú vyrobené z už nepotrebných materiálov. Na výrobu Ekáčikov používame nevyužívané záclony či kuchynské utierky. Ekáčiky vyrábame v dvoch veľkostiach, do ktorých sa zmestí väčšie či menšie ovocie, zelenina alebo pečivo. Naša firma sa rozhodla, že časť z celkového zisku pôjde pre Slobodu zvierat na pomoc psíkom v núdzi.”

Čo už len dodať: pochvalu si zaslúžia všetci tí, ktorí prišli s týmto nápadom (p. Krajčírová a študenti našej školy) a aj tí, ktorí prejaveným záujmom o Ekáčiky podporili firmu A12.

Zopár fotografií:

Foto 1          Foto 2          Foto 3          Foto 4          Foto 5          Foto 6          Foto 7          Foto 8