Skip links

Author: Monika Pšiteková

Poplatky za obedy a ŠKD/ Fees for lunch and AFC

Od 1.10.2023 je v platnosti aktualizované znenie Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN BSK“) č. 6/2023.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny zákonný zástupca dieťaťa nehradí, uhrádza však príspevok na režijné náklady.

  • Výška príspevku zák. zástupcu na režijné náklady na jedno jedlo v školskej jedálni je určená vo výške 0,60 € (Príloha 2 VZN BSK – Sadzba A).
  • Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je určený vo výške 25 €.

Úplné znenie nariadenia si môžete zobraziť kliknutím na tento link.

 

From October 1, 2023, the updated VZN BSK No. 6/2023 is in effect.

The contribution for the partial reimbursement of food costs is not covered by the legal representative of the child; however, they do cover the contribution for overhead costs.

  • The amount of the legal representative’s contribution to overhead costs for one meal in the school cafeteria is set at €0,60.
  • The monthly contribution for the partial reimbursement of costs for the AFC is €25.

You can view the full text of the regulation by clicking on this link (only in Slovak).

Občianske združenie Gympaba – príspevok 2 % z daní

Milí rodičia a priatelia školy, použite Vaše 2 % pre Vaše deti…

 

…darovaním 2 % z dane nám pomôžete zlepšiť prostredie a podmienky v našej škole pre Vaše deti.

Ak sa rozhodnete nepoukázať 2 % z dane nikomu, tieto prostriedky ostanú v správe štátu. Pre nás však budú obrovskou podporou, pomocou ktorej vieme zabezpečovať aktivity a vybavenie školy, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Všetky poukázané prostriedky budú použité transparentne, aby ste vedeli sami vyhodnotiť ich reálne využitie.

 

Návod, ako darovať Vaše 2 % z dane Občianskemu združeniu našej školy GYMPABA nájdete v priloženom dokumente alebo odkaze.

 

Dear parents and friends of our school,

 

As we embark on another year of nurturing and enriching the educational journey of our children, we would like to bring your attention to an opportunity that allows you to make a significant impact with minimal effort.
If you are employed and contribute to taxes in Slovakia, you have the power to designate 2 % of your income tax to our school foundation, GYMPABA.

 

Yearly, you have the chance to direct 2 % of your income tax towards a non-profit organization or foundation of your choice. By choosing to allocate this percentage to GYMPABA, you actively contribute to enhancing the school environment and improving conditions for your children. In the absence of your decision, these funds revert to the state. Your generous contribution becomes a crucial lifeline for us, empowering the school to cover expenses related to activities and equipment that might otherwise be beyond our reach.

 

For detailed instructions on how to allocate 2 % of your tax to the GYMPABA school foundation, please refer to the attached document or visit the provided link.

Informačný servis pre šk. rok 2024/2025

Radi by ste sa dozvedeli viac informácií o našej škole, o vzdelávacích programoch, ktoré realizujeme, o prijímacích skúškach na šk. rok 2024/2025 a získali odpovede na všetky svoje otázky? Pozývame Vás na Informačný servis, ktorý sa bude konať dňa 13. februára 2024 v aule školy, o 14:00 hod. pre záujemcov o IB programy PYP, MYP a DP, a o 15:00 hod. pre záujemcov o národné programy, 5-ročné bilingválne gymnázium a 8-ročné gymnázium.

 

Would you like to learn more about our school, the educational programs we offer, and the entrance exams for the school year 2024/2025? Do you have questions that need answers? We invite you to join our Information Service, scheduled for February 13, 2024, in the school hall. For those interested in the IB programs PYP, MYP, and DP, the session will begin at 2:00 p.m. At 3:00 p.m., we will provide information for those interested in national programs, the 5-year bilingual grammar school, and the 8-year grammar school.

 

   

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole srdečne pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať dňa 29. 11. 2023 (streda) v priestoroch školy. Vo vyhradených časoch budete mať možnosť zažiť atmosféru na otvorených hodinách počas vyučovania, ale i získať všetky informácie o štúdiu k jednotlivým programom. Pre študijné programy MYP, DP, 8-ročné gymnázium a 5-ročné bilingválne gymnázium bude časový harmonogram otvorených hodín upresnený bližšie k termínu. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte.

 

We would like to invite everyone who is interested in studying at our school to our SCHOOL OPEN DAY which will be held on November 29, 2023 (Wednesday). You will have the opportunity to see different lessons and experience the classroom atmosphere. We will also provide information service about all programs available in our school – PYP, MYP, DP, 8 year Grammar school, Bilingual 5 year program. You can find detailed information on the poster.

 

  

Otvorenie školského roku / Opening ceremony 2023/2024

Dňa 4. 9. 2023 sme slávnostne zahájili nový školský rok 2023/2024 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave príhovorom riaditeľky školy PaedDr. Zuzany Butler. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu BSK Mgr. Jana Zápalová a poradca predsedu samosprávneho kraja pre školstvo pán Polat Elalmis. Je to nový začiatok plný nekonečných možností pre Vaše/naše deti. Tešíme sa na spoluprácu pri podpore ich rastu a úspechu.

 

Viac fotografií nájdete v albume.

We officially opened the 2023/2024 school year with a speech by school director PaedDr. Zuzana Butler in the auditorium of the University of Economics in Bratislava on September 4, 2023. The chairman of the self-governing region, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA; Director of the Department of Education, Youth and Sports BSK Mgr. Jana Zápalová; and adviser to the chairman of the self-governing region for education, Mr. Polat Elalmis, were also invited for the ceremony. This year is a new beginning full of endless possibilities. We look forward to working together to support the growth and success of your/our children.

 

You can find more photos in here.