Skip links

Dôležité

Category Archive Subtitle
Úspech našej študentky

Úspech našej študentky

Kristína Kollárová, žiačka triedy V.B získala dve vynikajúce športové ocenenia:

 1. Najlepší Modran pôsobiaci mimo mesta Modry za rok 2019,
 2. Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2019.

Našej žiačke blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších športových úspechov.

Vyberove konanie a prestupove skusky do PYP

Vyberove konanie a prestupove skusky do PYP

Milí rodičia,

všetky potrebné informácie týkajúce sa výberového konania do 1. ročníka a prestupových skúšok do 2. a 3. ročníka do medzinárodného programu Vám budú poskytnuté začiatkom budúceho týždňa (23.06.2020 – utorok). Pozvánka na výberové konanie alebo prestupovú skúšku Vám bude zaslaná e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu.

Ďakujeme za pochopenie, PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy

Prijímanie do medzinárodného programu

Prijímanie do medzinárodného programu

We are planning to implement international programmes with language of instruction English from next academic year 2020/2021 at Gymnázium, Pankúchová 6.  All programs are supported with the same philosophy focusing on international mindedness and development of children personality – Learner Profile. The programmes are for children in different age groups:

 • Primary education for children from 3 to 12 years.
 • Secondary education for children from 11 to 16 years.

The application to all sections you can find here.

 

Od nasledujúceho školského roku 2020/2021 sa na Gymnáziu, Pankúchova 6 idú implementovať medzinárodné programy s vyučovacím jazykom anglickým. Všetky programy sú podporované spoločnou filozofiou zameranou na medzinárodné zmýšľanie a rozvoj vlastností – profilu žiaka.  Programy pre školský rok 2020/2021 sú:

 • Primárne vzdelávanie žiakov od 3 do 12 rokov.
 • Sekundárne vzdelávanie žiakov vo veku od 11 do 16 rokov.

Prihlášky do jednotlivých programov a tried nájdete tu.

Informácie k prijímacím skúškam (8-ročné štúdium resp. medzinárodný program – MYP 1)

Informácie k prijímacím skúškam (8-ročné štúdium resp. medzinárodný program – MYP 1)

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium,

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a Ministerstva školstva Vás prosíme o doržanie nasledovných postupov v deň prijímacieho konania do 8-ročného štúdia a do medzinárodného programu MYP:

 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky a   zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • V budove školy nosia všetky osoby rúška.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Pri výkone skúšky si žiak môže rúško odložiť.
 • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti  pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 • Zákonný zástupca  predloží pri vstupe žiaka do školy poverenému zamestnancovi školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Vyhlásenie COVID-19
Medzinárdoné programy

Medzinárdoné programy

Pankuchova Grammar School is planning to be included in the IB Candidate School network from the following school year. More information about the program you can find in this document.

Gymnázium Pankúchova 6 sa na budúci školský rok plánuje zaradiť medzi IB kandidátske školy. Viac informácií o programe nájdete v tomto dokumente.

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky je možné posielať na účet: Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
variabilný symbol: 20192020
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
výška platby: 50 € (jeden žiak), 70 € (dvaja žiaci), 80 € (traja žiaci)
termín: do konca októbra.
Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.