Skip links

Dôležité

Category Archive Subtitle
Olympiáda ľudských práv – SK

Olympiáda ľudských práv – SK

V celoštátnom kole olympiády ľudských práv našu školu reprezentovala Michaela Sečková (Sp.A), ktorá postúpila do finálovej skupiny medzi 12 najlepších riešiteľov. Za jej výkon patrí uznanie a zároveň poďakovanie za reprezentovanie školy. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim našej študentky, Mgr. K. Valáškovej a Mgr. O. Chudovskému.

Organizácia vyučovania – GYM + MYP

Organizácia vyučovania – GYM + MYP

Organizácia vyučovania v dňoch 22. až 30. 06. 2021

Z preventívnych dôvodov a tiež z dôvodu súčasných klimatických pomerov oznamujeme nasledovnú organizáciu vyučovania do konca školského roka:

22. a 23. 06. 2021 (uto, str) – skrátené vyučovanie podľa rozpisu platného na pondelok (21. 06.),

24., 25., 28. a 29. 06. 2021 (štv, pia, pon, uto) – upravený čas školského zamestnania: 8:00 – 11:30, s triedami sú triedni učitelia, obedy sa vydávajú od 10: 30 h, triedy idú na obed v rovnakom poradí (ale v skoršom čase, ako je uvedené vyššie), plynulý príchod žiakov do školskej jedálne po triedach zabezpečia dozor konajúci učitelia,
30. 06. 2021 (str) – vysvedčenie, 8:30 – 9:30 h, v školskej jedálni sa nevarí.

 

Z nášho života v závere školského roku “Covid – 19”

Z nášho života v závere školského roku “Covid – 19”

Nielen priebeh, ale aj záver aktuálneho školského roku v našej škole prebieha v znamení Covid – 19. Okrem zmysluplnej koncentrácie všetkých našich síl na vzdelávanie a výchovu našich žiakov riešime aktuálne preventívne opatrenia v zmysle platného školského semaforu a riadime sa pokynmi RUVZ Bratislava. Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, rodičom a žiakom, že prispievajú k vytváraniu bezpečného prostredia pre nás všetkých, riadia sa pokynmi vedenia školy a berú na vedomie naše oznamy. Nižšie uvedené fotografie ukazujú, že napriek tomu, že Covid – 19 sa stal hlavnou témou tohto školského roku, naši učitelia a žiaci sa snažia prinavrátiť poslanie školy: vzdelávať a vzdelávať sa v tvorivej atmosfére, byť schopný zmerať si sily s ostatnými v priateľskom prostredí a mať zmysluplný cieľ. Vedenie školy praje všetkým veľa zdravia a elánu v závere školského roka.

Čo “víta” dozor konajúcich učiteľov a žiakov ráno pri vchode?

Kto sa  stará o preventívny ranný filter?

Ako zabezpečujeme dezinfekciu tried ozónom?

Nástenka o návrate do školy

Aj konverzácia sa dá učiť s nasadenými rúškami.

Veselo – vážne, ale aj bezpečne počas písomky.

Nezabudli sme fandiť našim športovcom.

 

Výsledy výberového konania do PYP 1/Results of the admission process to PYP 1

Výsledy výberového konania do PYP 1/Results of the admission process to PYP 1

Uchádzači, ktorí splnili kritériá / Applicants that meet the criteria

Neprijatí ucházdači, ktorí nesplnili kritéria / Unaccepted Applicant who did not meet the criteria

Informácie k výsledkom / Information about the admission process

Rodičia/zákonní zástupcovia prvých 40 uchádzačov, si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 24. júna 2021 v čase od 12.30 do 14.30 v kancelárii zástupkyne pre medzinárodný program PaedDr. Kataríny Patúcovej. Ostatným rodičom/zákonným zástupcom pošleme oznámenie o výsledku výberového konania poštou. Voči tomuto oznámeniu sa nie je možné odvolať.

The parents/guardians of the 40 accepted children must come to pick up the Acceptance Letter personally on June 24, 2021 between 12:30 – 14:30pm in the office of the Deputy Head of International Section, PaedDr. Katarína Patúcová. Other parents will be sent a notification of the result of the entry exam by post. There is no appeal against this result.

 

IQ olympiáda 2020/2021

IQ olympiáda 2020/2021

Aj tento školský rok sa do IQ olympiády z našej školy zapojilo niekoľko šikovných a bystrých žiakov. Tento školský rok však bol výnimočný, lebo jeden z nich, Dominik Dovčík (Príma A), sa zo školského kola cez regionálne kolo prepracoval až na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v Bratislave na Bratislavskom hrade pod záštitou pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Tu sa umiestnil na krásnom 15. mieste.

V rámci školského kola sa na prvých miestach umiestnili aj Nikolaj Huertas (pMYP), L. K. (Tercia A), Nina Tipary (Kvarta B), Ladislav Lunáček (Sekunda A). Kritériá pre postup do vyššieho kola boli však veľmi prísne a do regionálneho kola sa nedostali.

Srdečne všetkým gratulujeme a ďakujeme, že reprezentovali našu školu.

Školský semafor – aktuálne v našej škole (prerušené vyučovanie pre GYM a MYP)

Školský semafor – aktuálne v našej škole (prerušené vyučovanie pre GYM a MYP)

V zmysle platného Covid školského semaforu naša škola sa nachádza v červenej fáze. Z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v triede Sp.A a IV.A a tiež výskytu pozitívneho prípadu medzi žiakmi, ktorí sú v karanténe, prerušujeme pre triedy GYM a MYP  prezenčné vyučovanie (zatiaľ na 9. 6. 2021). Vyučovanie pre triedy GYM a MYP sa bude realizovať v tento deň dištančnou / online formou.

Covid školský semafor

Stanovisko RUVZ Bratislava

Testovanie 9

Testovanie 9

ZMENA: Celoplošné testovanie T9 2021 bolo zrušené. Naša škola do dnešného dňa nebola požiadaná o účasť na “testovaní na reprezentatívnej vzorke”.

 

 

 

Transfer exam to PYP 5 / Prestupové skúšky do PYP 5

Transfer exam to PYP 5 / Prestupové skúšky do PYP 5

Dear parents and applicants,

The admission process to PYP 5 class for next academic year 2021/2022 will be on June 4th, 2021 at 8:00 am (the first group) and at 11:00 am (the second group). All important information was sent via email to all parents who have sent the application to our school. If you didn´t receive invitation email please contact us via email: pyp@gympaba.sk or phone: +421 262 312 706.

 

Vážení rodičia a uchádzači,

prestupové skúšky do triedy PYP 5 pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia 4.júna 2021 v dvoch časoch, a to o 8:00 a 11:00. Dnes 25.05. 2021 bol zaslaný email všetkým rodičom záujemcov o daný ročník s presnými inštrukciami. Ak Vám email nebol doručený pozývací email prosím, aby ste nás kontaktovali na emailovej adrese: pyp@gympaba.sk alebo telefonicky +421 262 312 706.