Skip links

Dôležité

Category Archive Subtitle
Global Money Week – súťaž pre školy na zvyšovanie finančnej gramotnosti

Global Money Week – súťaž pre školy na zvyšovanie finančnej gramotnosti

V rámci celosvetovej kampane Global Money Week Národná Banka Slovenska vyhlásila súťaž pre školy na zvyšovanie finančnej gramotnosti. Tá prebiehala v dňoch 13. a 24. marca 2024.

Žiaci našej školy 4. PYP A triedy (medzinárodný program International Baccalaureate) sa zapojili do súťaže s témou „Príprava Veľkonočného pohostenia“. Deti si samé naplánovali a nakúpili suroviny na pohostenie pre svojich spolužiakov. Pracovali v  4 skupinách a cieľom nákupu bola: veľkonočná dekorácia, jedlo a prípitok. Toto všetko s rozpočtom  do  25 euro.

Vyžadovalo si to získať prehlaď a poctivú prípravu. Deti sa v skupinách dohodli, akú veľkonočnú pochúťku budú pripravovať. Nasledoval  prieskum cien potravín a surovín na  internete ako aj  v akciových letákoch. Deti nemohli prekročiť danú sumu, čo bola pre mnohých nová skúsenosť. Nastalo nekonečné spočítavanie a odpočítavanie.

Nastal dlho očakávaný deň nákupu. Žiaci aj tesne pred odchodom do obchodu živo diskutovali a robili posledné úpravy v rozpočtoch. Dokonca mysleli aj na taký detail, ako sú nákupné plátenné tašky. Nešetrili  tým  len životné prostredie, ale aj svoje peňaženky. Nákupom strávili asi 45 minút. Aj napriek pedantným prípravám niektorí svoj rozpočet neustrážili a prekročili ho. A  tak  niečo z nakúpeného tovaru museli  stornovať, čo pani pokladníčky nepotešilo. Ale aj to bola pre malých zákazníkov užitočná skúsenosť. Každá skupina pripravovala pohostenie pre inú skupinu so snahou ich tým prijemne prekvapiť. S veľkým  nadšením slávnostné jedlo  pripravili a ešte s väčším nadšením ho zjedli.

Naši žiaci  touto akciou získali základný finančný prehlaď a aspoň z časti spoznali aj cenu peňazí. Pochopili, čo je pri nakupovaní dôležité a bez čoho sa môžu zaobísť.  Možno to bol prvý krôčik k cenným a praktickým skúsenostiam  v oblasti finančnej gramotnosti.

V4 Mini grant Fund

V4 Mini grant Fund

Visegrad Fund | V4 Recharging EuropeMinister vnútra hovoril s českým veľvyslancom o spolupráci bezpečnostných  zložiek oboch krajín v čase krízy spôsobenej pandémiou, Ministerstvo vnútra Slovenskej  republikyMedzinárodná mobilita, partnerská škola: Gymnázium, Čakovice, Praha

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje regionálnu spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami s cieľom zlepšovania vzájomných vzťahov v regióne V4. Prostredníctvom výmeny a zdieľania poznatkov a podporou Európskych hodnôt pomáha mladým ľuďom k lepšiemu vzájomnému porozumeniu.

Naša škola sa zapojila do jednej z výziev V4 Mini grants svojím projektom mobility žiakov 8-ročného gymnázia s partnerskou školou Gymnázium Čakovice v Prahe. Na základe schválenia projektu a poskytnutia finančných prostriedkov sa v školskom roku 2023/24 uskutočnia 2 návštevy. Tá prvá z nich už prebehla, koncom októbra 20 detí z Tercie A spolu s 3 pedagógmi vyrazilo do Prahy, kde strávili necelé 4 dni spoznávaním českej kultúry, jazyka a nových kamarátov.

Druhou plánovanou návštevou bude mobilita 20 českých žiakov k nám, do Bratislavy, ktorá by sa mala uskutočniť koncom marca 2024. Žiaci z Prahy budú mať možnosť nielen odprezentovať svoju prácu na projekte, ale aj zúčastniť sa na spoločnom česko-slovenskom vyučovaní na pôde našej školy. V popoludňajších hodinách plánujeme českým študentom ukázať časť našej spoločnej histórie v praxi a to návštevou Devína, Bratislavského hradu a remeselných dielní ÚĽUV. Veríme, že nájdeme čas aj na prehliadku historického centra Bratislavy.

Tešíme sa na nové zážitky a prácu na projekte.

Testovanie T9 2024

Testovanie T9 2024

Riadny termín: 20. marec 2024 (streda)

Náhradný termín: 4. apríl 2024 (štvrtok)

Testovaní žiaci: všetci žiaci triedy K.A a tí žiaci triedy I.A, ktorí boli prijatí na našu školu z 8. ročníka ZŠ

Testované predmety: SJL, MAT

Testované učivo: v rozsahu vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero

Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Miesto testovania: blok D, učebne D2 – D5.

Tematický týždeň pre všetkých žiakov tried I.A a K.A: 26. 02. – 01. 03. 2024 (učebne C4 a D2). Harmonogram

 

 

Občianske združenie Gympaba – príspevok 2 % z daní

Občianske združenie Gympaba – príspevok 2 % z daní

Milí rodičia a priatelia školy, použite Vaše 2 % pre Vaše deti…

 

…darovaním 2 % z dane nám pomôžete zlepšiť prostredie a podmienky v našej škole pre Vaše deti.

Ak sa rozhodnete nepoukázať 2 % z dane nikomu, tieto prostriedky ostanú v správe štátu. Pre nás však budú obrovskou podporou, pomocou ktorej vieme zabezpečovať aktivity a vybavenie školy, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Všetky poukázané prostriedky budú použité transparentne, aby ste vedeli sami vyhodnotiť ich reálne využitie.

 

Návod, ako darovať Vaše 2 % z dane Občianskemu združeniu našej školy GYMPABA nájdete v priloženom dokumente alebo odkaze.

 

Dear parents and friends of our school,

 

As we embark on another year of nurturing and enriching the educational journey of our children, we would like to bring your attention to an opportunity that allows you to make a significant impact with minimal effort.
If you are employed and contribute to taxes in Slovakia, you have the power to designate 2 % of your income tax to our school foundation, GYMPABA.

 

Yearly, you have the chance to direct 2 % of your income tax towards a non-profit organization or foundation of your choice. By choosing to allocate this percentage to GYMPABA, you actively contribute to enhancing the school environment and improving conditions for your children. In the absence of your decision, these funds revert to the state. Your generous contribution becomes a crucial lifeline for us, empowering the school to cover expenses related to activities and equipment that might otherwise be beyond our reach.

 

For detailed instructions on how to allocate 2 % of your tax to the GYMPABA school foundation, please refer to the attached document or visit the provided link.

Informačný servis pre šk. rok 2024/2025

Informačný servis pre šk. rok 2024/2025

Radi by ste sa dozvedeli viac informácií o našej škole, o vzdelávacích programoch, ktoré realizujeme, o prijímacích skúškach na šk. rok 2024/2025 a získali odpovede na všetky svoje otázky? Pozývame Vás na Informačný servis, ktorý sa bude konať dňa 13. februára 2024 v aule školy, o 14:00 hod. pre záujemcov o IB programy PYP, MYP a DP, a o 15:00 hod. pre záujemcov o národné programy, 5-ročné bilingválne gymnázium a 8-ročné gymnázium.

 

Would you like to learn more about our school, the educational programs we offer, and the entrance exams for the school year 2024/2025? Do you have questions that need answers? We invite you to join our Information Service, scheduled for February 13, 2024, in the school hall. For those interested in the IB programs PYP, MYP, and DP, the session will begin at 2:00 p.m. At 3:00 p.m., we will provide information for those interested in national programs, the 5-year bilingual grammar school, and the 8-year grammar school.

 

   

Olympijský odznak všestrannosti – testovali sme našich žiakov

Olympijský odznak všestrannosti – testovali sme našich žiakov

Naša škola uskutočnila testovanie OLOV (olympijský odznak všestrannosti), aby sme sa aj my, spolu s tisíckami detí z celého Slovenska zapojili do tejto aktivity. Všetci učitelia TŠV testovali študentov tried príma – kvarta, pMYP- 3MYP. Disciplíny (Beep test – vytrvalostný beh, Člnkový beh – rýchlosť, Sed – ľah 30, Výdrž v zhybe, Hod medicimbalom 2kg, Skok do diaľky z miesta). Všetky údaje budú spracované Olympijským výborom a následne každému žiakovi zašlú certifikát na porovnanie z predošlého roka alebo na porovnanie v celoštátnom priemere. Minulý rok bolo viac ako 32 tisíc detí zapojených do projektu. Tento rok sa očakáva rekord… SME HRDÍ na naše deti, že nie sú len múdre, ale aj šikovné v športe. 20 detí sa zúčastnilo výberového testovania s Olympijskou odobnosťou. Boli sme jedinou školu v Bratislavskom kraji, kam prišli za odmenu olympionici kajakár Samuel Baláž- striebro z OH K4, bobistka Viki Čerňanská. Tešíme sa na výsledky z tohto roka. Tím učiteľov TŠV.

Ďakujeme našim učiteľom TŠV za túto aktivitu.

V4 Mini grant Fund – Medzinárodná mobilita 2023/24

V4 Mini grant Fund – Medzinárodná mobilita 2023/24

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje regionálnu spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami s cieľom zlepšovania vzájomných vzťahov v regióne V4. Prostredníctvom výmeny a zdieľania poznatkov a podporou Európskych hodnôt pomáha mladým ľuďom k lepšiemu vzájomnému porozumeniu.

Naša škola sa zapojila do jednej z výziev V4 Mini grants svojím projektom mobility žiakov 8-ročného gymnázia s partnerskou školou Gymnázium Čakovice v Prahe. Na základe schválenia projektu a poskytnutia finančných prostriedkov sa v školskom roku 2023/24 uskutočnia 2 návštevy. Koncom októbra 2023 sa 20 žiakov z nášho gymnázia vyberie do Prahy. Spoločne so žiakmi partnerského gymnázia pod dohľadom pedagógov z z oboch škôl budú pracovať na rozšírení vedomostí v oblasti histórie, kultúry, umenia, jazyka, stereotypov a spôsobov života v oboch krajinách. Cieľom je zistiť, čo nás spája a čo nás rozdeľuje a zachovať tradície a úroveň vedomostí o susednej krajine, aj u mladej generácie vo veku 13-14 rokov.

Druhou plánovanou návštevou bude mobilita 20 českých žiakov k nám, do Bratislavy, na pôdu našej školy, ktorá by sa mala uskutočniť koncom marca 2024. Okrem práce na prezentáciách a záverečnom projekte by sme českým študentom radi ukázali časť našej spoločnej histórie v praxi a to návštevou Devína, Bratislavského hradu a remeselných dielní ÚĽUV.

Tešíme sa na nové zážitky a prácu na projekte.

Otvorenie školského roku / Opening ceremony 2023/2024

Otvorenie školského roku / Opening ceremony 2023/2024

Dňa 4. 9. 2023 sme slávnostne zahájili nový školský rok 2023/2024 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave príhovorom riaditeľky školy PaedDr. Zuzany Butler. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu BSK Mgr. Jana Zápalová a poradca predsedu samosprávneho kraja pre školstvo pán Polat Elalmis. Je to nový začiatok plný nekonečných možností pre Vaše/naše deti. Tešíme sa na spoluprácu pri podpore ich rastu a úspechu.

 

Viac fotografií nájdete v albume.

We officially opened the 2023/2024 school year with a speech by school director PaedDr. Zuzana Butler in the auditorium of the University of Economics in Bratislava on September 4, 2023. The chairman of the self-governing region, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA; Director of the Department of Education, Youth and Sports BSK Mgr. Jana Zápalová; and adviser to the chairman of the self-governing region for education, Mr. Polat Elalmis, were also invited for the ceremony. This year is a new beginning full of endless possibilities. We look forward to working together to support the growth and success of your/our children.

 

You can find more photos in here.