Skip links

Dôležité

Category Archive Subtitle
DofE na Gympabe v školskom roku 2021/22

DofE na Gympabe v školskom roku 2021/22

Minulý školský rok sme na našej škole rozbehli mimoškolský program – prestížnu Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh International Award, skrátene DofE). Po úspešnom pilotnom ročníku programu s prvými účastníkmi pokračujeme ďalej. Väčšina našich účastníkov programom úspešne prešla a na jeseň ich uvidíme na slávnostnej ceremónii.

DofE je program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu cieľavedomo na sebe pracovať a zdokonalovať svoje schopnosti v rôznych aktivitách (športovej aktivite, v nejakom talente a dobrovoľníckej činnosti). Okrem prekonania samého seba, nových zážitkov a priateľov získaš certifikát uznávaný na univerzitách a firmách po celom svete.

O programe sa dočítaš viac na našej stránke v časti aktivity, alebo na stránkach dofe.sk, resp. intaward.org.

 

A čo musíš spraviť, aby si sa zapojil?

Osobne sa zastaviť za Mgr. Kristínou Valáškovou, PhD. alebo Mgr. Martinom Sabom vypýtať si prihlášku a rukou napísať motivačný list. Vyplnenú prihlášku treba osobne odovzdať najneskôr do pondelka 27.9.2021 (vrátane). Z tých najzaujímavejších, najoriginálnejších prihlášok a motivačných listov vyberieme účastníkov pre druhý ročník programu na škole.

Záujmová činnosť – krúžky

Záujmová činnosť – krúžky

Zverejňujeme predbežnú ponuku krúžkov, ktoré pre našich študentov pripravujeme:

1. Historicko – debatný krúžok,  vedúci krúžku: Mgr. A. Mariják, pravidlá akademickej debaty, Debatná liga, Modelové zasadnutia OSN, krúžok je určený pre ročníky: sexta – oktáva, 3. – 5. ročník BILGYM + 4.MYP, orientačný termín: štvrtok 14:00 h,

2. Dramatický krúžok, vedúca krúžku: Mgr. K. Valášková, krúžok je určený pre ročníky: kvinta – oktáva, 1.-5. ročník BILGYM, orientačný termín: utorok alebo štvrtok 14:00 h,

3. Športový krúžok – loptové hry, Mgr. M. Dužek, orientačný termín: utorok 14:00 h,

4. Športový krúžok – športová príprava, Mgr. E. Rašek, orientačný termín: streda 14:00 h,

5. Športový krúžok – posilňovňa, Mgr. E. Rašek, len pre žiakov nad 15 rokov, orientačný termín: pondelok a štvrtok 14:00 h,

6. Športový krúžok – šach, PaedDr. L. Beňuš, termín: na základe dohody so žiakmi,

7. Človek a právo, Mgr. O. Chudovský, politológia a štátoveda, aktuálne problémy sveta, krúžok je určený pre ročníky: sexta – oktáva, 2.-5. ročník BILGYM, termín: na základe dohody so žiakmi,

8. Krúžok francúzskeho jazyka, Mgr. K. Majdiaková, gramatika a konverzácia, francúzska kultúra, krúžok je určený pre mierne pokročilých až pokročilých, orientačný termín: utorok 14:00 h,

9. Matematicko – fyzikálny krúžok, Mgr. J. Urbánková, precvičovanie a doučovanie, orientačný termín: utorok 14:00 h,

10. Krúžok španielskeho jazyka, Mgr. K. Strihová Calolosio, španielčina pre začiatočníkov, ročníky: príma – oktáva, 1. – 5. roč. BILGYM,

orientačný termín: utorok a streda 14:00 h,

11. Chemický krúžok, Ing. Anna Orságová, chemické deje okolo nás, krúžok je určený pre ročníky sekunda – kvarta, orientačný termín: streda 14:15 h,

12. Európske štúdiá, Ing. Ľubica Magnússon, maturanti,

13. Zelená škola, Ing. Ľubica Magnússon,

14. Reading Club, Mary Grace Sprockett , len pre žiakov nad 15 rokov.

Transfer exam to PYP 5 / Prestupové skúšky do PYP 5

Transfer exam to PYP 5 / Prestupové skúšky do PYP 5

Dear parents and applicants,

The admission process to PYP 5 class for next academic year 2021/2022 will be on June 4th, 2021 at 8:00 am (the first group) and at 11:00 am (the second group). All important information was sent via email to all parents who have sent the application to our school. If you didn´t receive invitation email please contact us via email: pyp@gympaba.sk or phone: +421 262 312 706.

 

Vážení rodičia a uchádzači,

prestupové skúšky do triedy PYP 5 pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia 4.júna 2021 v dvoch časoch, a to o 8:00 a 11:00. Dnes 25.05. 2021 bol zaslaný email všetkým rodičom záujemcov o daný ročník s presnými inštrukciami. Ak Vám email nebol doručený pozývací email prosím, aby ste nás kontaktovali na emailovej adrese: pyp@gympaba.sk alebo telefonicky +421 262 312 706.

 

 

Vzácna návšteva na našej škole

Vzácna návšteva na našej škole

Pri príležitosti odhalenia pamätných plakiet bratov Hochschornerovcov a otvorenia vnútorných športovísk sme na našej škole privítali vzácnu návštevu z BSK. BSK zrealizoval kompletnú obnovu povrchov vo veľkej a malej telocvični, ktoré majú nové drevené odpružené povrchy a obloženie stien. Súčasťou je aj nové čiarovanie ihrísk. Vybudovaná bola nová zumba miestnosť a posilňovňa.

Viac sa dočítate tu:

https://bratislavskykraj.sk/stredoskolakom-sme-odovzdali-styri-nove-ihriska/

Prijímanie do PYP programu / Admission to PYP Programme

Prijímanie do PYP programu / Admission to PYP Programme

Milí rodičia,

radi by sme Vás informovali o dátumoch pre výberové konanie a prestupové skúšky do PYP programu:

1.PYP – 11. jún 2021

5.PYP – 4. jún 2021

Informácie a pozvánku s presným časom, na ktorý sa má Vaše dieťa dostaviť Vám zašleme prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli v prihláške. Detaily priebehu výberového konania a prestupovej skúšky závisia aj od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy

 

Dear parents,

We would like to inform you about the admissions dates to PYP:

1.PYP – June 11th, 2021

5.PYP – June 4th, 2021

You are going to be inform about the exact schedule via email provided on Application form. The details of the entry exams and the transfer examination test also depend on the current epidemiological situation. 

Thank you for understanding.

School Leadership Team

 

 

Organizácia vyučovania od 3. do 14. 5. 2021 – ZMENA

Organizácia vyučovania od 3. do 14. 5. 2021 – ZMENA

Aktualizácia: 30. 04. 2021

Vážení rodičia a milí žiaci našej školy,

v nastávajúcich dvoch týždňoch nás čakajú prijímacie skúšky do našej školy. Z kapacitných a z epidemických dôvodov sme pristúpili k úprave organizácie vyučovania. Dôležité zmeny, informácie o prezenčnom a dištančnom vyučovaní zobrazíte kliknutím na tento odkaz.