Skip links

OZNAMY

Category Archive Subtitle
Gympaba Cup – zdobenie perníkov

Gympaba Cup – zdobenie perníkov

Naša školská súťaž Gympaba Cup má za sebou vianočné kolo – zdobenie perníkov. Na základe hlasovania Gympabákov sa vytvorilo nasledovné poradie súťažiacich. Cukrárskym majstrom z radov našich žiakov blahoželáme – sláva víťazom a česť všetkým súťažiacim.
1. Patrícia Recká – Sekunda A
2. Nela Koganová – Prima A,  Valéria Argunová – I.A
3. Simona Tomišová – Sexta A
4. Monika Selecká – II.A
5. Liliana Klimovská – Oktáva A, Lukáč Lumír Fajkoš  MYP 4
6. Diana Krammerová – Kvinta A
7. Karolína Ozymiová – IV.B
8. Michaela Lakyová – Kvinta B, Kristína Kozárová – Sexta B
9. Tereza Plekancová – MYP1
10. Eliška Cigáneková – pMYP
Svetové technológie zatiaľ neumožňujú, aby sme Vám ponúkli tieto dobroty (aspoň virtuálne), ale vizuálnu stránku perníkov si môžete vychutnať v tejto prílohe.
Dejepisná olympiáda – školské kolo

Dejepisná olympiáda – školské kolo

Žiaci v školskom kole dejepisnej olympiády súťažili v 4 kategóriách. Výsledky a postupujúci do okresného kola (uskutoční sa 9. 2. 2022 – online):

kategória C: 1. miesto: A. M. Michálek (K.A), 2. miesto: J. Krylová (K.A),  žiakov pripravovala: M. Ozefovichová

kategória D: 1. miesto – M. Mižíková (T.A), 2. miesto: T. Mendelová (T.A), žiakov pripravovala: K. Majdiaková

kategória E: 1. miesto – V. Romanová (S.A), 2. miesto: V. Vaňová (S.A), žiakov pripravovala: K. Valašková

kategória F: 1. miesto – M. Vrlák (P.A), 2. miesto – J. Tomčáni (P.A), žiakov pripravovala: K. Majdiaková

 

Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

Odbor Slovenskej pedagogickej knižnice Metodicko-pedagogického centra v Bratislave vyhlásil pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2021  pre stredné školy 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).

Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na tému Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia). Výmenu záložiek využili stredné školy aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov v rôznych kútoch Slovenska. Rovnako sa zážitkovým spôsobom oboznámili s významnými osobnosťami a dielami slovenského realizmu a spoločne si pripomenuli aj ich výročie úmrtia.

Do   celoslovenského   projektu   sa   prihlásilo   170 stredných   škôl   s celkovým   počtom 8 495 žiakov. Našou partnerskou školou bola Stredná odborná škola pedagogická v Prešove, s ktorou si naši žiaci z Q.A, Q.B a 1. A vymenili asi 40 veľmi pekných a inšpirujúcich záložiek.

Podobne to bolo aj s partnerskou školou z Českej republiky, a to Gymnázium-Střední odborná škola a Vyšší škola, Ledeč nad Sázavou. Do česko-slovenského projektu sa prihlásilo 934 škôl s celkovým počtom 107 234 žiakov, z toho bolo 225 českých škôl s celkovým počtom 22 896 žiakov a 709 slovenských škôl s celkovým počtom 84 338 žiakov.

Naši mladší žiaci z prímy a kvarty vyrobili pre svojich českých kamarátov 30 záložiek. Rovnako sme sa aj my potešili z ich záložiek, ktorých téma bola  Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Okrem záložiek si žiaci vymenili aj  kontakty a veríme, že si mnohí takto našli svojich nových „knižných“ kamarátov, pretože záložka nielenže spája školy a vytvára aj nové priateľstvá.

Vedecký štvorboj

Vedecký štvorboj

v medzinárodnej súťaži Vedecký štvorboj dosiahla skupina našich žiakov pod názvom „Gympabáci“ v konkurencii 89 stredoškolských tímov z Gymnázií v ČR a SR 24. miesto. „Vedátori“, ktorí nás čestne reprezentovali: Branislav Bono Musala, Nina Duchyňová, Lukáš Albert Marônek a Alexandra Pozsonyiová (Ok.A). Ďakujeme za ich snahu a Ing. M. Reichovej za organizačné zabezpečenie tejto súťaže v našej škole.

Covid – info

Covid – info

Informácie o domácej izolácii, karanténe a o tom, čo robiť po pozitívnom teste, nájdete v priloženom dokumente. Nájdete v ňom postup, ktorý je potrebné dodržiavať po úzkom kontakte s pozitívnou osobou (nezaočkovaní, osoby v režime OP). Dozviete sa aj to, ako postupovať, ak žijete v spoločnej domácnosti s Covid – pozitívnou osobou. Covid – 19 / ako postupovať?

Deň otvorených dverí – Open House (online)

Deň otvorených dverí – Open House (online)

„Online“ Deň otvorených dverí sa uskutočnil 4. 12. 2021 (sob) v čase od 9:30 h do 10:45 h podľa nasledovného harmonogramu:

1. Všeobecné informácie o škole / General informations

2 . Informácie o študijných programoch:

Národné programy (Európske štúdiá) / National programs (European studies)

8 – ročné štúdium  a 5- ročné štúdium

Video – národné programy    

Medzinárodné programy / International programs (IB):

program PYP, program MYP a program DP          

Video – program PYP        Video – program MYP

Riaditeľstvo školy oznamuje, že ak pandemická situácia bude priaznivá, plánuje realizovať deň otvorených dverí aj prezenčnou formou. Predpokladaný termín: február 2022.

Úradné hodiny

Úradné hodiny

Úradné hodiny pre verejnosť: utorok, 14:00 h  – 16:00 h.

V súlade s aktuálne platným školským semaforom vyzývame verejnosť (rodičov, žiakov, priateľov školy a ďalších záujemcov), aby na komunikáciu so školou využívali v predovšetkým elektronické komunikačné kanály. V prípade nutnej osobnej návštevy je nutné dodržiavať aktuálne opatrenia MŠVVaŠ SR a RUVZ ku vstupu do školy a dohodnúť si vopred stretnutie.