Skip links

Uncategorized @sk

Category Archive Subtitle
Olympiáda ľudských práv – SK

Olympiáda ľudských práv – SK

V celoštátnom kole olympiády ľudských práv našu školu reprezentovala Michaela Sečková (Sp.A), ktorá postúpila do finálovej skupiny medzi 12 najlepších riešiteľov. Za jej výkon patrí uznanie a zároveň poďakovanie za reprezentovanie školy. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim našej študentky, Mgr. K. Valáškovej a Mgr. O. Chudovskému.

Organizácia vyučovania – GYM + MYP

Organizácia vyučovania – GYM + MYP

Organizácia vyučovania v dňoch 22. až 30. 06. 2021

Z preventívnych dôvodov a tiež z dôvodu súčasných klimatických pomerov oznamujeme nasledovnú organizáciu vyučovania do konca školského roka:

22. a 23. 06. 2021 (uto, str) – skrátené vyučovanie podľa rozpisu platného na pondelok (21. 06.),

24., 25., 28. a 29. 06. 2021 (štv, pia, pon, uto) – upravený čas školského zamestnania: 8:00 – 11:30, s triedami sú triedni učitelia, obedy sa vydávajú od 10: 30 h, triedy idú na obed v rovnakom poradí (ale v skoršom čase, ako je uvedené vyššie), plynulý príchod žiakov do školskej jedálne po triedach zabezpečia dozor konajúci učitelia,
30. 06. 2021 (str) – vysvedčenie, 8:30 – 9:30 h, v školskej jedálni sa nevarí.

 

Z nášho života v závere školského roku “Covid – 19”

Z nášho života v závere školského roku “Covid – 19”

Nielen priebeh, ale aj záver aktuálneho školského roku v našej škole prebieha v znamení Covid – 19. Okrem zmysluplnej koncentrácie všetkých našich síl na vzdelávanie a výchovu našich žiakov riešime aktuálne preventívne opatrenia v zmysle platného školského semaforu a riadime sa pokynmi RUVZ Bratislava. Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, rodičom a žiakom, že prispievajú k vytváraniu bezpečného prostredia pre nás všetkých, riadia sa pokynmi vedenia školy a berú na vedomie naše oznamy. Nižšie uvedené fotografie ukazujú, že napriek tomu, že Covid – 19 sa stal hlavnou témou tohto školského roku, naši učitelia a žiaci sa snažia prinavrátiť poslanie školy: vzdelávať a vzdelávať sa v tvorivej atmosfére, byť schopný zmerať si sily s ostatnými v priateľskom prostredí a mať zmysluplný cieľ. Vedenie školy praje všetkým veľa zdravia a elánu v závere školského roka.

Čo “víta” dozor konajúcich učiteľov a žiakov ráno pri vchode?

Kto sa  stará o preventívny ranný filter?

Ako zabezpečujeme dezinfekciu tried ozónom?

Nástenka o návrate do školy

Aj konverzácia sa dá učiť s nasadenými rúškami.

Veselo – vážne, ale aj bezpečne počas písomky.

Nezabudli sme fandiť našim športovcom.

 

IQ olympiáda 2020/2021

IQ olympiáda 2020/2021

Aj tento školský rok sa do IQ olympiády z našej školy zapojilo niekoľko šikovných a bystrých žiakov. Tento školský rok však bol výnimočný, lebo jeden z nich, Dominik Dovčík (Príma A), sa zo školského kola cez regionálne kolo prepracoval až na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v Bratislave na Bratislavskom hrade pod záštitou pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Tu sa umiestnil na krásnom 15. mieste.

V rámci školského kola sa na prvých miestach umiestnili aj Nikolaj Huertas (pMYP), L. K. (Tercia A), Nina Tipary (Kvarta B), Ladislav Lunáček (Sekunda A). Kritériá pre postup do vyššieho kola boli však veľmi prísne a do regionálneho kola sa nedostali.

Srdečne všetkým gratulujeme a ďakujeme, že reprezentovali našu školu.

Školský semafor – aktuálne v našej škole (prerušené vyučovanie pre GYM a MYP)

Školský semafor – aktuálne v našej škole (prerušené vyučovanie pre GYM a MYP)

V zmysle platného Covid školského semaforu naša škola sa nachádza v červenej fáze. Z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v triede Sp.A a IV.A a tiež výskytu pozitívneho prípadu medzi žiakmi, ktorí sú v karanténe, prerušujeme pre triedy GYM a MYP  prezenčné vyučovanie (zatiaľ na 9. 6. 2021). Vyučovanie pre triedy GYM a MYP sa bude realizovať v tento deň dištančnou / online formou.

Covid školský semafor

Stanovisko RUVZ Bratislava

Školský semafor – aktuálne v našej škole

Školský semafor – aktuálne v našej škole

V zmysle platného Covid školského semaforu naša škola sa nachádza v červenej fáze z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v triede Sp.A a IV.A. Tento stav trvá od 09. 06. 2021 (str). Posledná prítomnosť pozitívneho žiaka v škole: 01. 06. 2021.

Prijaté opatrenia: Domáca karanténa pre Sp.A a IV.A (žiaci: sledovanie zdravotného stavu, informovanie pediatra), dištančné vyučovanie pre žiakov Sp.A a IV.A, dezinfekcia priestorov školy. Príchod do školy pre žiakov v bloku C – bočným vchodom.

Ostatné triedy pokračujú v prezenčnom vyučovaní. Prosíme našich žiakov o minimalizovanie kontaktu medzi triedami cez prestávky.

Covid školský semafor

Stanovisko RUVZ Bratislava

Testovanie 9

Testovanie 9

ZMENA: Celoplošné testovanie T9 2021 bolo zrušené. Naša škola do dnešného dňa nebola požiadaná o účasť na “testovaní na reprezentatívnej vzorke”.

 

 

 

Cvičná firma A12 – blesková správa

Cvičná firma A12 – blesková správa

Pred niekoľkými minútami sme obdržali horúcu novinku z tlačového odboru cvičnej školskej firmy A12. Správu zverejňujeme v pôvodnom znení, v akom nám ju poskytol vedúci Odboru pre komunikáciu s verejnosťou, pán Samuel Takács:

“Sme študentská JA Firma- A12 založená v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia v Spojenej škole Pankúchova 6, v Bratislave. Našim cieľom je zmenšiť počet mikroténových sáčkov v obehu a preto sme sa rozhodli vyrábať eko-sieťky, Ekáčiky, ktoré sú vyrobené z už nepotrebných materiálov. Na výrobu Ekáčikov používame nevyužívané záclony či kuchynské utierky. Ekáčiky vyrábame v dvoch veľkostiach, do ktorých sa zmestí väčšie či menšie ovocie, zelenina alebo pečivo. Naša firma sa rozhodla, že časť z celkového zisku pôjde pre Slobodu zvierat na pomoc psíkom v núdzi.”

Čo už len dodať: pochvalu si zaslúžia všetci tí, ktorí prišli s týmto nápadom (p. Krajčírová a študenti našej školy) a aj tí, ktorí prejaveným záujmom o Ekáčiky podporili firmu A12.

Zopár fotografií:

Foto 1          Foto 2          Foto 3          Foto 4          Foto 5          Foto 6          Foto 7          Foto 8