Skip links

Uncategorized @sk

Category Archive Subtitle
Návrat žiakov do škôl od 10. januára 2022

Návrat žiakov do škôl od 10. januára 2022

„Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom. Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať, na tento účel rezort školstva distribuoval viac než 3 milióny testov.“

Zdroj: https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

Školy sa riadia manuálom Školský semafor. V školách sú podľa vyhlášky ÚVZ č. 262 povinné rúška.

Výnimka: Prekrytie horných dýchacích ciest nie je v interiéri povinné pre

  • deti v materskej škole,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby s ťažkým mentálnym alebosluchovým postihnutím,
  • PZ a OZ pri vzdelávaní takýchto žiakov.

“After the prolonged winter holiday the in-school teaching will start as planned. On Monday 10th January,  kindergartens, elementary and high schools will start in-school education. From that date, the school will start to follow the so-called School Traffic Light manual. At the same time, the students can  self-test, for that  purpose the ministry of education has distributed over 3 million tests.“

Source: https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

The schools must abide the School Traffic Light manual. According to the Decree No. 262, issued by the Public Health Authority, the face masks are compulsory.

Exemption: Mouth and nose covering in the interior is not compulsory for:

  • kindergarten children,
  • persons with autism spectrum disorder,
  • persons with severe mental or hearing impairment,
  • teachers and specialists while teaching such students.

We look forward to a restart of the current school year.

Spojená škola, Pankúchova 6 staff

Gympaba Cup – zdobenie perníkov

Gympaba Cup – zdobenie perníkov

Naša školská súťaž Gympaba Cup má za sebou vianočné kolo – zdobenie perníkov. Na základe hlasovania Gympabákov sa vytvorilo nasledovné poradie súťažiacich. Cukrárskym majstrom z radov našich žiakov blahoželáme – sláva víťazom a česť všetkým súťažiacim.
1. Patrícia Recká – Sekunda A
2. Nela Koganová – Prima A,  Valéria Argunová – I.A
3. Simona Tomišová – Sexta A
4. Monika Selecká – II.A
5. Liliana Klimovská – Oktáva A, Lukáč Lumír Fajkoš  MYP 4
6. Diana Krammerová – Kvinta A
7. Karolína Ozymiová – IV.B
8. Michaela Lakyová – Kvinta B, Kristína Kozárová – Sexta B
9. Tereza Plekancová – MYP1
10. Eliška Cigáneková – pMYP
Svetové technológie zatiaľ neumožňujú, aby sme Vám ponúkli tieto dobroty (aspoň virtuálne), ale vizuálnu stránku perníkov si môžete vychutnať v tejto prílohe.
Dejepisná olympiáda – školské kolo

Dejepisná olympiáda – školské kolo

Žiaci v školskom kole dejepisnej olympiády súťažili v 4 kategóriách. Výsledky a postupujúci do okresného kola (uskutoční sa 9. 2. 2022 – online):

kategória C: 1. miesto: A. M. Michálek (K.A), 2. miesto: J. Krylová (K.A),  žiakov pripravovala: M. Ozefovichová

kategória D: 1. miesto – M. Mižíková (T.A), 2. miesto: T. Mendelová (T.A), žiakov pripravovala: K. Majdiaková

kategória E: 1. miesto – V. Romanová (S.A), 2. miesto: V. Vaňová (S.A), žiakov pripravovala: K. Valašková

kategória F: 1. miesto – M. Vrlák (P.A), 2. miesto – J. Tomčáni (P.A), žiakov pripravovala: K. Majdiaková

 

Veselé Vianoce – Merry Christmas

Veselé Vianoce – Merry Christmas

Vážení rodičia, milí kolegovia a žiaci.
V mene cele školy Spojená škola, Pankúchova 6, Vám prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a Šťastný Nový Rok 2022. Dúfame, že vianočné sviatky prežijete v pokoji a hlavne v zdraví.
Boli by sme veľmi radi, keby nám epidemiologická situácia v jan uári umožnila návrat do školy. O všetkom Vás budeme priebežne informovať.
S pozdravom.

Z. Butler a celé vedenie školy

 

 

Dear parents, colleagues and students,
In the name of Spojena skola, Pankuchova 6, we would like to wish you a Merry Christmas and Happy New Year for 2022. We hope that you are spending peaceful Christmas holidays especially in good health.

We would be happy if the epidemic situation in January would allow for the return to school. We will inform you of any changes regularly.
Kind regards,

Z. Butler and our school management

Vedecký štvorboj

Vedecký štvorboj

v medzinárodnej súťaži Vedecký štvorboj dosiahla skupina našich žiakov pod názvom „Gympabáci“ v konkurencii 89 stredoškolských tímov z Gymnázií v ČR a SR 24. miesto. „Vedátori“, ktorí nás čestne reprezentovali: Branislav Bono Musala, Nina Duchyňová, Lukáš Albert Marônek a Alexandra Pozsonyiová (Ok.A). Ďakujeme za ich snahu a Ing. M. Reichovej za organizačné zabezpečenie tejto súťaže v našej škole.

Covid – info

Covid – info

Informácie o domácej izolácii, karanténe a o tom, čo robiť po pozitívnom teste, nájdete v priloženom dokumente. Nájdete v ňom postup, ktorý je potrebné dodržiavať po úzkom kontakte s pozitívnou osobou (nezaočkovaní, osoby v režime OP). Dozviete sa aj to, ako postupovať, ak žijete v spoločnej domácnosti s Covid – pozitívnou osobou. Covid – 19 / ako postupovať?

Deň otvorených dverí – Open House (online)

Deň otvorených dverí – Open House (online)

„Online“ Deň otvorených dverí sa uskutočnil 4. 12. 2021 (sob) v čase od 9:30 h do 10:45 h podľa nasledovného harmonogramu:

1. Všeobecné informácie o škole / General informations

2 . Informácie o študijných programoch:

Národné programy (Európske štúdiá) / National programs (European studies)

8 – ročné štúdium  a 5- ročné štúdium

Video – národné programy    

Medzinárodné programy / International programs (IB):

program PYP, program MYP a program DP          

Video – program PYP        Video – program MYP

Riaditeľstvo školy oznamuje, že ak pandemická situácia bude priaznivá, plánuje realizovať deň otvorených dverí aj prezenčnou formou. Predpokladaný termín: február 2022.