Skip links

Uncategorized @sk

Category Archive Subtitle
Vyučovanie v týždni od 8. 3. 2021

Vyučovanie v týždni od 8. 3. 2021

Oznamujeme nasledovnú organizáciu vyučovania v týždni od 8. do 12. 03. 2021:

 1. Vyučovanie pre žiakov I. stupňa ZŠ sa bude realizovať dištančne, okrem detí  zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov,  ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu (bližšie informácie: patucova@gympaba.sk).
 2. Žiaci maturitného ročníka sa budú vzdelávať dištančne, okrem konzultácií z maturitných predmetov (semináre a iné maturitné predmety) s vyučujúcimi. Tieto konzultácie sa budú konať prezenčnou formou (laboratórne práce a pod.). Termín konzultácií si dohodnú príslušní vyučujúci so svojimi žiakmi.
 3. Ostatné triedy pokračujú v dištančnom vyučovaní.

 

Dôležité informácie na stránke MŠVVaŠ SR nájdete kliknutím na tento odkaz.

Naša plavkyňa Mia

Naša plavkyňa Mia

Naša študentka, Mia Lýdia Filipovičová (Sx.A) pokračuje vo svojej úspešnej športovej kariére. Na kontrolných pretekoch SR (20. – 21. 02. 2021) v plávaní (disciplína 800 m voľný spôsob) získala striebornú medailu. Držíme jej palce, aby sa jej naďalej darilo v štúdiu i v športe. Fotografia (Mia je vľavo.)

Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo

Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo

Najúspešnejší žiaci našej školy, ktorí sa prebojovali ako víťazi obvodného kola do krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, si zmerali sily so svojimi rovesníkmi dňa 10.2. 2021.
S hrdosťou môžeme oznámiť, že všetci, ktorí školu reprezentovali, boli úspešnými riešiteľmi. Tento rok sa súťažilo nezvyčajne, online formou a aj ústna časť súťaže prebehla na diaľku.
Všetci súťažiaci bojovali o umiestnenie najlepšie ako vedeli a touto cestou by sme im chceli k dosiahnutým úspechom zablahoželať a poďakovať za vzornú reprezentáciu školy.
V súťaži nás reprezentovali:
kategória 1A – Tomáš Zatloukal (Marián Verešš) – 2. miesto
kategória 1C – Tereza Pekancová (Zuzana Butler) – úspešná riešiteľka
kategória 2A – Nina Banci (Jana Krajčírová) – úspešná riešiteľka
kategória 2B – Nikola Kováčová (Michal Kmeť) – úspešná riešiteľka
kategória 2C1 – Adriana Žilová (Petra Thomay) – 2. miesto
kategória 2C2 – Nina Lesayová (Jana Sláviková) – úspešná riešiteľka

Diplom 1          Diplom 2          Diplom 3          Diplom 4

Poznámka: niektoré diplomy nám zatiaľ neboli doručené.

Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo

Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo

V obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku nás reprezentovali: Nina Banci (Q.A), Nikola Kováčová (Ok.A) a Nina Lesayová (4.MYP). Ktorá z nich bola najúspešnejšia? Ťažko povedať, veď lepšie už to ani nemohlo byť – všetky tri sa umiestnili na 1. mieste. Patrí sa zablahoželať našim študentkám a poďakovať sa našim učiteľom. Len tak ďalej.

Diplom 1          Diplom 2          Diplom 3

Organizácia vyučovania od 18. 02. 2021

Organizácia vyučovania od 18. 02. 2021

Oznamujeme nasledovnú organizáciu vyučovania od 18. 02. 2021:

 1. Triedy I. stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnom vyučovaní, ktoré bolo zahájené 17. 02. 2021. Podmienkou vstupu žiaka do priestorov školy je platný negatívny test jedného zo zákonných zástupcov žiaka.
 2. Triedy maturitného ročníka  v dňoch 18. a 19. 02. 2021 pokračujú v dištančnom vyučovaní. Organizácia vyučovania od 22. 02. 2021 bude prebiehať nasledovným spôsobom: vzhľadom na pokračujúcu zlú epidemickú situáciu, ktorá sa týka Bratislavy a jej priľahlých oblastí (odkiaľ dochádza značná časť našich študentov), na nariadenú karanténu v rodinách niektorých žiakov a učiteľov, tiež na iné rodinné dôvody nahlásené našimi študentmi pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou. Na druhej strane si uvedomujeme, že študenti maturitného ročníka môžu potrebovať aj prezenčnú formu vyučovania (napr. laboratórne práce), preto pre nich zahajujeme navyše prezenčné vyučovanie formou konzultácií z maturitných predmetov (semináre a iné maturitné predmety) s vyučujúcimi. Termíny konzultácií určujú vyučujúci po dohode so svojimi študentmi. Podmienkou vstupu do priestorov školy je platný negatívny test študenta na ochorenie Covid – 19.
 3. Ostatné triedy pokračujú v dištančnom vyučovaní z dôvodu nepriaznivej súčasnej i očakávanej epidemickej situácie v Bratislave a jej okolí.

Pevne veríme, že po jarných prázdninách v Bratislavskom kraji (1. – 5. 3. 2021) dokážeme zrealizovať prezenčné vyučovanie aspoň pre maturantov v plnej miere a dokážeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní v triedach I. stupňa ZŠ. O návrate ďalších tried do školy na prezenčné vyučovanie budeme informovať včas na základe aktuálnej epidemickej situácie v súlade s platnými predpismi a pokynmi.

Matematická olympiáda 2020/21

Matematická olympiáda 2020/21

Do okresného kola matematickej olympiády sa zapojili naši žiaci z ročníka kvarta. Súťaž sa uskutočnila online formou. Naši reprezentanti dosiahli nasledovné umietnenia: Matej Királyi – K.A (1. miesto), Šimon Bartoš – K.B (2. miesto) a Emma Čubová – K.A (4. miesto). Z týchto výsledkov máme veľkú radosť. Žiakov vyučujú: I. Pernischová a R. Mezei.

Geografická olympiáda 2020/21

Geografická olympiáda 2020/21

V okresnom kole geografickej olympiády nás úspešne reprezentovali žiaci: Martin Lazar (K.A), Filip Rafaj (K.B), Andreas Martin Michálek (T.A), Adam Horňák (S.A) a Filip Bulla (2 .miesto a zároveň postup do krajského kola). Žiakov na súťaž pripravovali: M. Kmeť,  M. Sabo a M. Verešš. Ďakujeme za pekné výsledky.

 

Vyučovanie v týždni od 15. 02. 2021

Vyučovanie v týždni od 15. 02. 2021

Oznamujeme nasledovnú organizáciu vyučovania v týždni od 15. do 19. 02. 2021:

 1. V pondelok a utorok všetky triedy (ZŠ, gymnázium) pokračujú v dištančnom vyučovaní.
 2. Organizáciu vyučovania na ďalšie dni pre triedy I. stupňa ZŠ a triedy maturitného ročníka upresníme v utorok po vyhodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie príslušnými orgánmi.
 3. Všetky triedy okrem tried uvedených v bode č. 2 pokračujú v dištančnom vyučovaní do konca týždňa.

Predbežné informácie:

 1. Predpokladaný nástup žiakov I. stupňa ZŠ na prezenčné vyučovanie je od 17. 02. 2021 (streda).
 2. Predpokladaný nástup žiakov maturitného ročníka (Ok.A, V.A a V.B) na prezenčné vyučovanie je od 19. 02. 2021 (piatok).

Upozorňujeme na potrebu dodržiavania aktuálnych epidemiologických opatrení. Vstup do priestorov školy je možný len s negatívnym testom a po predložení príslušného vyhlásenia. Testovanie zabezpečujú verejne prístupné odberové miesta (v priestoroch školy sa testovanie neorganizuje).

Dôležité informácie na stránke MŠVVaŠ SR nájdete kliknutím na tento odkaz.

Občianske združenie Gympaba – príspevok 2% z daní

Občianske združenie Gympaba – príspevok 2% z daní

Milí rodičia a priatelia školy, použite Vaše 2% pre Vaše deti…

…darovaním 2% z dane nám pomôžete zlepšiť prostredie a podmienky v našej škole pre Vaše deti.

Ak sa rozhodnete nepoukázať 2% z dane nikomu, tieto prostriedky ostanú v správe štátu. Pre nás však budú obrovskou podporou, pomocou ktorej vieme zabezpečovať aktivity a vybavenie školy, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Všetky poukázané prostriedky budú použité transparentne, aby ste vedeli sami vyhodnotiť ich reálne využitie.

Postup, ako darovať Vaše 2% z dane Občianskemu združeniu našej školy GYMPABA nájdete v priložených dokumentoch:

Príloha č. 1 – Návod         Príloha č. 2 – Vyhlásenie      Príloha č. 3 – Potvrdenie