Skip links

Uncategorized @sk

Category Archive Subtitle
Pozvánka na Deň otvorených dverí

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole srdečne pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať dňa 29. 11. 2023 (streda) v priestoroch školy. Vo vyhradených časoch budete mať možnosť zažiť atmosféru na otvorených hodinách počas vyučovania, ale i získať všetky informácie o štúdiu k jednotlivým programom. Pre študijné programy MYP, DP, 8-ročné gymnázium a 5-ročné bilingválne gymnázium bude časový harmonogram otvorených hodín upresnený bližšie k termínu. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte.

 

We would like to invite everyone who is interested in studying at our school to our SCHOOL OPEN DAY which will be held on November 29, 2023 (Wednesday). You will have the opportunity to see different lessons and experience the classroom atmosphere. We will also provide information service about all programs available in our school – PYP, MYP, DP, 8 year Grammar school, Bilingual 5 year program. You can find detailed information on the poster.

 

  

Zippyho kamaráti

Zippyho kamaráti

Dnes je Svetový deň duševného zdravia. V našej škole realizujeme program Zippyho kamaráti zameraný na rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností našich najmenších. Aj takýmto spôsobom sa snažíme účinne podporiť duševné zdravie žiakov.

 

V4 Mini grant Fund – Medzinárodná mobilita 2023/24

V4 Mini grant Fund – Medzinárodná mobilita 2023/24

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje regionálnu spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami s cieľom zlepšovania vzájomných vzťahov v regióne V4. Prostredníctvom výmeny a zdieľania poznatkov a podporou Európskych hodnôt pomáha mladým ľuďom k lepšiemu vzájomnému porozumeniu.

Naša škola sa zapojila do jednej z výziev V4 Mini grants svojím projektom mobility žiakov 8-ročného gymnázia s partnerskou školou Gymnázium Čakovice v Prahe. Na základe schválenia projektu a poskytnutia finančných prostriedkov sa v školskom roku 2023/24 uskutočnia 2 návštevy. Koncom októbra 2023 sa 20 žiakov z nášho gymnázia vyberie do Prahy. Spoločne so žiakmi partnerského gymnázia pod dohľadom pedagógov z z oboch škôl budú pracovať na rozšírení vedomostí v oblasti histórie, kultúry, umenia, jazyka, stereotypov a spôsobov života v oboch krajinách. Cieľom je zistiť, čo nás spája a čo nás rozdeľuje a zachovať tradície a úroveň vedomostí o susednej krajine, aj u mladej generácie vo veku 13-14 rokov.

Druhou plánovanou návštevou bude mobilita 20 českých žiakov k nám, do Bratislavy, na pôdu našej školy, ktorá by sa mala uskutočniť koncom marca 2024. Okrem práce na prezentáciách a záverečnom projekte by sme českým študentom radi ukázali časť našej spoločnej histórie v praxi a to návštevou Devína, Bratislavského hradu a remeselných dielní ÚĽUV.

Tešíme sa na nové zážitky a prácu na projekte.

Vzdelávacie poukazy 2023/24

Vzdelávacie poukazy 2023/24

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Vzdelávací poukaz je možné si uplatniť v rôznych inštitúciách (školy, centrá voľného času, …).

Postup pri administrácii vzdelávacích poukazov:

 1. Triedni učitelia odovzdávajú vzdelávacie poukazy svojim žiakom v období  do 12. 09. 2023.
 2. Rodič (resp. plnoletý žiak) podpíše vzdelávací poukaz.
 3. Žiak (resp. rodič) odovzdá podpísaný vzdelávací poukaz vedúcemu krúžku. Takto získa možnosť navštevovať  záujmový krúžok (pri dodržaní predpísaného počtu žiakov) v škole, príp. o jeho hodnotu je možné znížiť poplatok za navštevovanie centra voľného času. V našej škole je potrebné odovzdať vzdelávací poukaz do 21. 9. 2023.

Zoznam krúžkov, ktoré ponúka naša škola (zoznam priebežne dopĺňame):

 1. Športový krúžok (volejbal) – vyššie ročníky, p. Chudovský (utorok, 14:40 h)
 2. Športový krúžok (turistika) – kvarta a vyššie ročníky (streda resp. iné termíny určené vedúcou krúžku), p. Valášková
 3. Športový krúžok, (športové hry) – príma – kvinta, (streda, 16:00 – 18:00 h), p. Rašek
 4. Športový krúžok, (posilňovňa) – od 15 rokov, p. Rašek (ostatné informácie doplníme)
 5. Dramatický krúžok (v anglickom jazyku) – príma a vyššie ročníky, aj zo ZŠ, p. Boutros
 6. Konverzácia vo francúzskom jazyku – začiatočníci / pokročilí, utorok, streda 14:00 h, p. Sivčáková
 7. Debatný krúžok – sexta až oktáva, 3.-5. ročník BILGYM – národná sekcia, MYP4-5, DP1, štvrtok poobede
 8. Krúžok španielskeho jazyka, štvrtok, 14:00 h, ostatné informácie poskytne p. Strihová
 9. Matematický krúžok, utorok, 14:00 h, pre triedu MYP2, p. Chladná
 10. Krúžok nemeckého jazyka, streda 14:00, vyššie ročníky, p. Heinfling

Využite, prosím, túto možnosť zabezpečiť Vašim deťom vhodnú formu záujmovej činnosti.

Zahájenie šk. roku 2023/24 pre triedy GYM + MYP + DP

Zahájenie šk. roku 2023/24 pre triedy GYM + MYP + DP

Harmonogram (v budove školy stále prebiehajú stavebné úpravy, vyučovanie podľa rozvrhu zahájime 11. 9. 2023)

22. a 23. 8. 2023 (uto, str) – komisionálne skúšky, blok D, vstup cez vchod správcu budovy (mapa)

4. 9. 2023 – Slávnostné zahájenie šk. roku 2023/24 (aula Ekonomickej univerzity). Upozornenie: V ŠJ sa nevarí.

 1. Medzinárodné triedy: zraz 8:00 h, program 8:30 – 9:30 h
 1. Národné triedy: zraz 9:30 h, program 10:00 – 11:00 h, triedni učitelia v nových triedach: príma A (P.A, osemročné štúdium) – Mgr. Martin Kolárik, prvá A (I.A, päťročné štúdium) – Mgr. Jana Úradníčková

5. 9. 2023 (uto) – Zamestnanie mimo školy podľa pokynov triednych učiteľov (9:00 – 12:30 h) – triednické hodiny

6. 9. 2023 (str) – Zamestnanie pri škole – Športový deň (9:00 – 12:30 h)

7. 9. 2023 (štv) – 1. skupina žiakov (sexta, septima, oktáva, 3., 4., 5. ročník BIL-NÁR):  Telocvičňa – info: semináre, maturity, prihlášky na VŠ, …

2. ostatní žiaci: turistika, športové hry – hrádza, Malý a Veľký Draždiak a pod. podľa pokynov triednych učiteľov

8. 9. 2023 (pia) – Kino – Aupark (Barbie, Oppenheimer, Gran Turismo)

1. skupina žiakov: (príma – kvarta, pMYP – MYP2) zraz pri škole o 9:00 h, spoločný presun a návrat ku škole

2. ostaní žiaci: zraz pri kine o 9:30 h

Začiatok filmového predstavenia: 10:00 h

 

Režim v ŠJ pre žiakov GYM + MYP + DP:

Žiaci zaplatia stravné tak, aby peniaze boli na účte ŠJ najneskôr 4. 9. Všetci žiaci budú zo stravy hromadne odhlásení na dni 5. – 8. 9. 2023. Ak má žiak záujem o stravu, musí sa prihlásiť – obedy týmto žiakom sa budú vydávať v čase 12:30 – 13:30 h.

Upozornenie: ak stravné nebude zaplatené do 4. 9., ale neskôr, mohlo by sa stať, že systém zruší hromadnú odhlášku u takéhoto žiaka (teda aktivuje sa prihlásenie žiaka na obed). V takomto prípade, ak žiak nemá záujem o stravu musí sledovať svoje prihlášky a odhlásiť sa individuálne.  Učitelia si obedy odhlasujú individuálne, na obed idú v rovnakom čase.

Dotácia na stravu

Dotácia na stravu

Vážení rodičia,

od 1. 9. 2023 je možné si uplatniť nárok na dotáciu na stravu dieťaťa aj pre žiakov nižšieho stupňa 8- ročného gymnázia (príma – kvarta), ako aj pre tých žiakov prvého ročníka 5-ročného bilingválneho gymnázia, ktorí boli prijatí z 8. ročníka ZŠ. O týchto skutočnostiach sme Vás informovali koncom júna a v pribehu júla 2023 prostredníctvom Edupage. Ďakujeme za Vaše odpovede a zaslané návratky. V týchto dňoch kompletizujeme zoznamy záujemcov o dotáciu. Pokiaľ ste zatiaľ neprejavili záujem o dotáciu, môžete to urobiť najneskôr do 21. 8. 2023 (pon) zaslaním vyplnenej návratky na niektorú z adries: peschlova@gympaba.sk, mezei@gympaba.sk, patucova@gympaba.sk.

Poznámka: Záujem o dotáciu na stravu prejavujú formou dotazníka aj ostatní oprávnení noví žiaci školy.

Upozornenie: Prejavenie záujmu o dotáciu nenahrádza prihlášku na stravu v školskej jedálni. Prihlásiť sa na stravu je nutné u vedúceho školskej jedálne (jedalen@gympaba.sk).

 

 

 

E-Twinning konferencia

E-Twinning konferencia

E-twinning konferencia sa uskutočnila v dňoch 18.-20.5.2023. Jej cieľom bolo oboznámiť účastníkov, teda učiteľov z rôznych krajín o možnostiach realizácie e-twinning projektov. E-twinning projekty v online prostredí umožňujú mladých ľuďom na celom svete spolupracovať a navzájom sa vzdelávať v rôznych oblastiach života. Na školení boli predstavené online nástroje, ktoré sa môžu využiť nielen na e-twinning projetkoch, ale pomôžu skvalitniť výučbu a umožnia žiakom rozvíjať svoje IT zručnosti. Našej škole sa podarilo uzatvoriť projekt s názvom Same people – different cultures s účasťou škôl zo Slovenska, Azerbajdžanu, Cyprusu a Grécka. Jeho cieľom bude mapovanie rozličných kultúr zapojených krajín, žiaci škôl by sa navzájom mali oboznámiť s zvykmi a tradíciami krajín Európy a Azerbajdžanu. Program by mal začať v septembri a na našej škole ho bude zastrešovať p.Kováčiková, ktorá sa konferencie zúčastnila.