Skip links

Uncategorized @sk

Category Archive Subtitle
Preventívne opatrenia 1 – koronavírus 2019-nCoV

Preventívne opatrenia 1 – koronavírus 2019-nCoV

  Vážení rodičia, kolegovia a milí študenti,

viacerí z Vás už možno riešili, alebo budú riešiť, ako postupovať  v prípade, ak sa vraciate do školy po tom, keď ste  absolvovali dovolenku v „rizikových“ krajinách ( pobyt v Číne, lyžovačka v severnom Taliansku, poznávací pobyt v Iráne a pod.). Považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovali všetky dostupné informácie o vývoji epidemiologickej situácie na ich webovej stránke (www.ruvzba.sk ). Upozorňujeme rodičov, aby v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

 Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,

• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

• ak ste chorý, liečte sa doma,

• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),

• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

 Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

 Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

Nové logo školy

Nové logo školy

V škole pred Vianocami prebiehala súťaž o návrh na nové školské logo. Svoje práce poslalo niekoľko študentov z rôznych tried. Žiaci a vyučujúci mali možnosť hlasovaním zvoliť víťazné logo.

Zvíťazilo upravené logo Veroniky Kajanovej z triedy septima A s počtom hlasov 102, druhý v poradí skončil jej originálny návrh s počtom hlasov 53 a tretie v poradí bolo logo Matúša Vančíka z V. A s počtom hlasov 40. Všetkým autorom ďakujeme za účasť a ich pekné nápady.

Testweek pre K.A a K.B

Testweek pre K.A a K.B

Príprava žiakov kvárt na Testovanie 9 bude prebiehať od 24. 2. do 28. 2. 2020. Zamestnanie bude prebiehať v štyroch blokoch, v ktorých sa budú striedať predmety S a M podľa časového harmonogramu:

1. blok:  8,00 – 9,30 (resp. 8,00 – 9,10)

2. blok:  9,50 – 11,00 (resp. 9,25 – 10,55)

3. blok:  11,15 – 12,00

4. bok:  12,10 – 12,55

Gympaba – Unilink – University Newcastle – University Buckinghamshire

Gympaba – Unilink – University Newcastle – University Buckinghamshire

Piatkové popoludnie 7. februára bolo na Gympabe venované štvrtákom. Na pôde našej školy sme privítali pani Simonu Vrabcovú, reprezentantku UniLink – Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium v Británii, www.unilink.sk, ktorá vo svojej prezentácii poskytla cenné informácie o vysokoškolskom štúdiu vo Veľkej Británii. Žiaci sa dozvedeli o spôsobe štúdia, rozmanitosti študijných odborov, financovaní, študentských pôžičkách a dostali aj mnoho praktických rád ohľadom ubytovania, brigád, či možnosti získať štipendium.
Rovnako nám bolo cťou vypočuť si Iaina Harrisa z Northumbria University Newcastle a Nicolli de Carvalho z  Buckinghamshire New University, ktorí trpezlivo odpovedali na otázky našich žiakov. Kto vie, koľkí z nich zúročia vedomosti z Gympaby vo Veľkej Británii?  Necháme sa prekvapiť.
Geografická olympiáda

Geografická olympiáda

Naša škola sa tradične zúčastňuje geografickej olympiády. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo 6. 2. 2020 na ZŠ Prokofievova 5 v Bratislave. Všetci naši žiaci boli vyhodnotení ako úspešní riešitelia okresného kola. Zoznam našich reprezentantov: Tomáš Juráška (P.A), Andreas Michálek (S.A), Filip Rafaj (T.B), Alexandra Sedlačková (K.A) a Barbora Siváková (K.B). Najlepšie sa umiestnili Filip Rafaj (1.) a Barbora Siváková (2.). Neďaleko postupu do krajského kola bola aj Alexandra Sedlačková. Všetkým blahoželáme. Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Michal Kmeť, Mgr. Róbert Mezei a Mgr. Marián Verešš, PhD.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

V obvodnom kole matematickej olympiády našu školu reprezentovala trojica žiakov z triedy K.A: Alexandra Sedlačková, Patrik Ružič a Alen Imamovič. V predchádzajúcich ročníkoch súťaže dvojica A.  Sedlačková – P. Ružič sa vždy vrátila s medailovými umiestneniami. Tento rok sa k nim pridal „nováčik“ A. Imamovič. Náš výber sa opäť presadil, matematické úlohy úspešne zdolal a vrátil sa s nasledovnými výsledkami: A. Sedlačková – 1. miesto, P. Ružič – 3. miesto, A. Imamovič 6. miesto. Blahoželáme. Žiakov na súťaž pripravoval: Mgr. Róbert Mezei

Diplom – Sedlačková  Diplom – Ružič

Simulované parlamentné voľby

Simulované parlamentné voľby

V piatok 7. 2. 2019 sa uskutočnili v našej škole simulované parlamentné voľby, ktoré organizovala žiacka školská rada . Simulácia volieb prebiehala ako projekt Rady mládeže Bratislavského kraja.  Do projektu sa zapojilo vyše 180 škôl z celého Slovenska, ktoré navštevuje viac ako 60 000 študentov. Záštitu nad projektom v Bratislavskom kraji prevzal predseda BSK Pavol Droba.
Prijímacie skúšky – zmena termínu prijímacej skúšky do 5-ročného štúdia

Prijímacie skúšky – zmena termínu prijímacej skúšky do 5-ročného štúdia

Päťročné bilingválne štúdium

Kritériá do päťročného bilingválneho štúdia (3 triedy z nich jedna trieda na prípravu žiakov v medzinárodnom programe International Baccalaureate (IB) v anglickom jazyku). Ďalšie dôležité informácie nájdete v časti Štúdium, v sekcii Prijímacie skúšky. Prosím, sledujte našu webovú stránku, kde priebežne zverejňujeme zoznam uchádzačov, termín odoslania pozvánok, počet pridelených bodov za známky zo ZŠ  a súťaže (pod E- kódom). V prípade možných vynútených zmien (prípravný kurz, prijímacie skúšky) zverejníme potrebné  informácie operatívne na tomto mieste.

Dôležitý oznam: Riaditeľka Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava ruší konanie prípravného kurzu na prijímaciu skúšku do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia. Kurz, ktorý sa mal konať v dňoch 23. 03. a 30. 03. 2020 sa neuskutoční z dôvodu prevencie pred chorobou COVID 19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2. Ospravedlňujeme sa rodičom, ktorí už svoje dieťa na kurz prihlásili. Budeme radi, keď využijete náhradnú formu prípravy Vášho dieťaťa na prijímaciu skúšku: individuálne riešenie ďalších ukážkových testov, ktoré zverejníme na našej webovej stránke v termíne najneskôr do 23. 03. 2020 (ďalšie ukážkové testy zo slovenského jazyka a literatúry, ukážkové testy študijných predpokladov). Držíme Vám palce pri úspešnej príprave. Tešíme sa na Vás na  prijímacej skúške – jej termín sa zatiaľ nemení.

Oznamujeme zmenu termínu prijímacej skúšky: nový termín je 23. 04. 2020 (št).

Zahájili sme zverejnenie nových ukážkových testov pre uchádzačov o štúdium v sekcii Prijímacie skúšky.

Osemročné štúdium

Zverejnili sme ukážkové testy a kritériá pre uchádzačov o štúdium v sekcii Prijímacie skúšky. Oznamujeme, že plánovaný prípravný kurz pre uchádzačov do 8-ročného štúdia z dôvodu prevencie pred chorobou COVID 19 sa nebude konať.