Skip links

Uncategorized @sk

Category Archive Subtitle
Covid – info

Covid – info

Informácie o domácej izolácii, karanténe a o tom, čo robiť po pozitívnom teste, nájdete v priloženom dokumente. Nájdete v ňom postup, ktorý je potrebné dodržiavať po úzkom kontakte s pozitívnou osobou (nezaočkovaní, osoby v režime OP). Dozviete sa aj to, ako postupovať, ak žijete v spoločnej domácnosti s Covid – pozitívnou osobou. Covid – 19 / ako postupovať?

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

V dňoch 24. – 26. 11. 2021 predmetová komisia anglického jazyka a európskych štúdií zorganizovala školské kolo olympiády pre žiakov Gymnázia a medzinárodného štúdia MYP.  Naši žiaci s prehľadom zvládali úlohy tejto súťaže, do ktorej sa zapájame tradične každý rok. Naše ambície však siahajú vyššie, preto netrpezlivo budeme sledovať úspešnosť našich žiakov vo vyšších kolách súťaže. Držíme všetkým palce, vyučujúcim ďakujeme za perfektne zorganizovanú súťaž. Pripájame výsledky školského kola v tomto dokumente.

Informatická súťaž iBobor 2021/22

Informatická súťaž iBobor 2021/22

V dňoch 8.11. – 12.11. prebiehala celoslovenská informatická súťaž iBobor. Z našej školy sa do súťaženia zapojilo 221 žiakov a študentov. Z nich 81 bolo úspešných (získali viac ako 50 bodov z 80 (resp. 45 v kategórii Drobec)).

Najúspešnejší riešitelia sú: L. Hercegová (2PYPA), M. Masár, A. Szöczsova, L. Kotúľová (4PYP), L. Janečková, M. Colton, B. Jarábková (5.PYP), M. Randjak, M. Pech, N. Bero, Ch. Nétry, M. Barta, M. Vrlák, N. Blahút, L. Oravec (P. A), J. Artner, S. Stuška, R. Kleinert, M. Holubec (pMYP), V. Romanová, D. Dovčík, D. Felsö, D. Cherednychenko (S.A), L. Lunáček (T.A), S. Both, L, Királyiová (K.A), T. Psársky (3MYP), S. Morávek (Q.A), M. Matejka (Q.B), R. Holečka, Š. Gašparík, M. Géc, T. Palka, D. Šaray (4MYP), P. Ružič (Sx.A) M. Cerulíková (Ok.A), L. Bučková (V.B).

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

Zelené dni na Gympabe

Zelené dni na Gympabe

Naši študenti sa rozhodli upraviť náš školský areál – zbaviť ho obrovského množstva lístia, ktoré pokrylo školský dvor. Podarilo sa nám zabezpečiť kontajner na odvoz bioodpadu, takže v týchto dňoch je školský dvor už vyčistený (pokiaľ naše stromy sa nezbavia aj zvyšného lístia). Hodiny strávené na čerstvom vzduchu rýchlo ubehli, chladný vzduch zmiernilo nadšenie z úspešnej akcie (nielen radosť z odpadnutých hodín) a horúci čaj zo školskej jedálne. Ďakujeme všetkým „ekonadšencom“, predovšetkým z tried Sx.A a Sx.B, ale aj z ďalších, ako napríklad K.A (iste sme na niektorých zabudli – ak áno, napíšte nám mail: mezei@gympaba.sk). Zelené dni zorganizovali naši kolegovia: O. Chudovský, K. Valášková, A. Mariják, L. Beňuš, M. Ludviková, E. Rašek a M. Dužek.

Kontajner – stratil sa, ale sa našiel          Každé vozidlo má 4 kolesá          Ako sa to má robiť?            Návrat k prírode

Deň otvorených dverí – 4. 12. 2021

Deň otvorených dverí – 4. 12. 2021

Deň otvorených dverí v našej škole plánujeme realizovať 04. 12. 2021 (sobota) v čase 9:00 h – 12: 00 h. Konanie tejto udalosti môžu ovplyvniť opatrenia príslušných orgánov, ktoré nevieme odhadnúť (pandemická situácia a súvisiace nariadenia). Preto prosíme, aby ste sledovali prípadné aktualizácie tejto informácie na našej webovej stránke.

Projekt Vedecký kuriér

Projekt Vedecký kuriér

Žiaci 8-ročného štúdia to berú po vedeckej stránke prevažne vážne. Konkrétne „vedátori“ z tried tercia A a kvarta A sa zapojili do 2. ročníka projektu Vedecký kuriér (aktivita v rámci podujatia Noci výskumníkov). Tomáš Zatloukal a Oliver Šinkovič  (T.A),  Jakub Vincenc a Marína Parničanová (K.A) predviedli spolužiakom pokusy, pomocou ktorých vysvetlili podstatu pojmov hustota materiálu a magnetizmus. Ak Vás zaujímajú tajomstvá prírody a zákulisie práce výskumníkov, s dôverou sa obráťte na Vašich učiteľov fyziky. Za túto konkrétnu aktivitu ďakujeme Mgr. J. Urbánkovej.

Fotografia 1          Fotografia 2

Projekt Vedecký kuriér

Projekt Vedecký kuriér

Žiaci tried T.A a K.A sa zapojili do druhého ročníka projektu Vedecký kuriér a získali balíček pomôcok na uskutočnenie pokusov od organizátora. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov žiaci T.A Tomáš Zatloukal a Oliver Šinkovič predviedli spolužiakom pokusy z fyziky zamerané na vysvetlenie hustoty materiálov a žiaci K.A Jakub Vincenc a Marína Parničanová pokusy zamerané na magnetizmus. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci vyskúšali a spolužiakom predviedli, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá.
Foto 1          Foto 2Petržalské súzvuky F. Urbánka 2021

Petržalské súzvuky F. Urbánka 2021

S hrdosťou oznamujeme, že naše študentky Barbora Schönová (V.B) a Soňa Kršáková (Sx.B) v aktuálnom 32. ročníku súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka  sa umiestnili na 1., 2. a 3. mieste v III. vekovej kategórii (próza). Ďakujeme im za krásne umiestnenia v tejto celoslovenskej súťaži a vyučujúcim: Mgr. Márii Vassovej, Mgr. Zdenke Halandovej a Mgr. Pomšárovej za ich dlhodobú prípravu.

Barbora Schönová – diplom           Soňa Kršáková – diplom       Ema Hlavová – diplom

Gympaba volejbalistky sú najlepšie v kraji

Gympaba volejbalistky sú najlepšie v kraji

V stredu 6. 10. 2021 sa uskutočnil ďalší ročník Župného športového dňa BSK. Naši študenti – športovci sa pravidelne zúčastňujú tohto podujatia. Najväčší úspech tento rok dosiahli naše volejbalistky, ktoré sa  stali majsterkami nášho kraja.  Ďakujeme nielen našim volejbalistkám, ale aj futbalistom , atlétom a ich vyučujúcim – trénerom: PaedDr. L. Beňuš, Mgr. M. Dužek, Mgr. M. Ludviková a Mgr. E. Rašek.

Víťazný tím našich volejbalistiek: V. Kokavecová, R. Gregorcová, G. Gáliková, A. Fričová, K. Bukovská, T. Tomčanyová, L. Bartošová, R. Slyšková, E. Čubová a S. Záhoráková.

Atléti: F. Valíček, F. Bielek, B. Bieleková, A. Fričová, E. Beke, S. Gavorníková.

Futbalisti: M. Fendek, R. Halász, T. Poór, S. Lenický, H. Hriešik, D. Packa, M. Horn, M. Manó, O. Paprskár.

Fotografie: Náš tím          Vyučujúci – tréneri          Volejbalistky – majsterky          Naši bežci

… a ešte odkaz od „telocvikárov“ pre našich reprezentantov: „Ďakujeme celému tímu za dnešnú reprezentáciu našej školy na Športovom dni Bratislavského samosprávneho kraja. Dievčatá vyhrali volejbal, Filip Bielek (Ok.A) skončil v behu na 800m na 3.mieste, Ema Beke (Sx.B) na 4.mieste a chlapci vo futbale tak isto 4. v konkurencii vyše 30-tich škôl. Tešíme sa Vaši telocvikári.“