Skip links

Deň otvorených dverí / Open house – 29. 11. 2022

Dňa 29.11.2022 bude na našej škole organizovaný deň otvorených dverí podľa nasledovného harmonogramu:

Návštevy tried:

PYP program – 3. a 4. vyučovaciu hodinu

MYP program, 8.ročné štúdium, 5-ročné bilingválne  štúdium- 4., 5. alebo 6. vyučovaciu hodinu

ROZVRH HODÍN PRE DOD NÁJDETE TU

Informačný servis:

PYP program od 12:30 – 13:30 (miesnosť B4)

MYP program od 13:30 – 14:30 (miestnosť A5)

8.ročné štúdium od 11:00 – 14:00 (miestnosť  B7)

5.ročné bilingválne štúdium od 11:00 – 14:00 (miestnosť  B7)

Prosíme aby  aby ste počas hodín nefotografovali a nezhotovovali žiadny videozáznam.

 

The Open House will be held in our school on Tuesday – November 29th, 2022.

Classroom visits:

PYP programme –  3rd and 4th  lesson

MYP programme, 8-year grammar school, 5-year bilingual grammar school – 4th, 5th or 6th lessons

THE SCHEDULE FOR OPEN HOUSE YOU CAN FIND HERE

Informational services:

PYP programme from 12:30 – 13:30 (room B4)

MYP programme from 13:30 – 14:30 (room A5)

8-year grammar school from 11:00 – 14:00 (room B7)

5-year bilingual grammar school from 11:00 – 14:00 (room B7)

Please do not take photos or make any videos during the lessons.