Skip links

Deň otvorených dverí – Open House (online)

„Online“ Deň otvorených dverí sa uskutočnil 4. 12. 2021 (sob) v čase od 9:30 h do 10:45 h podľa nasledovného harmonogramu:

1. Všeobecné informácie o škole / General informations

2 . Informácie o študijných programoch:

Národné programy (Európske štúdiá) / National programs (European studies)

8 – ročné štúdium  a 5- ročné štúdium

Video – národné programy    

Medzinárodné programy / International programs (IB):

program PYP, program MYP a program DP          

Video – program PYP        Video – program MYP

Riaditeľstvo školy oznamuje, že ak pandemická situácia bude priaznivá, plánuje realizovať deň otvorených dverí aj prezenčnou formou. Predpokladaný termín: február 2022.