Skip links

Dištančné vyučovanie pokračuje – gymnázium a MYP

Oznamujeme rodičom a žiakom, že v priebehu decembra 2020 pokračujeme v dištančnom vyučovaní vo všetkých triedach gymnázia a MYP.

V nasledujúcom dokumente zverejňujeme čiastku 20 Vestníka vlády SR zo dňa 4. decembra 2020, kde pod bodom č. 32 je zverejnená Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (v súvislosti so vstupom žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl, žiakov stredných škôl a pedagogických zamestnancov vyučujúcich žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl inak ako dištančne do priestorov škôl).

Aktualizácia materiálov:

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (Vestník vlády čiastka 23/2020, č. 39)