Skip links

Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov

Vážení rodičia a milí žiaci,

dovoľte nám, aby sme aj touto cestou Vás upozornili na nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia, ktoré boli zverejnené v rámci rozhodnutia ministra školstva o obnovení prevádzky škôl. Súčasťou týchto opatrení je aj povinnosť žiakov priniesť rodičom vyplnené a podpísané prehlásenie.  Žiaka bez tohto prehlásenia nebude možné vpustiť do budovy školy. Prosíme Vás, aby ste si podrobne preštudovali aj časť rozhodnutia ministra, ktorá sa týka práve povinností zákonných zástupcov.

Prehlásenie      Oznam zákonným zástupcom          Stredné školy – pokyny

Ďakujeme za spoluprácu, vedenie školy.