Skip links

EČ a PFIČ maturitnej skúšky – zmena termínu

V súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky o prerušení vyučovania na základných a stredných školách na 14 dní upozorňujeme Vás na aktuálne usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Maturitné skúšky (externá časť a písomná forma internej časti) sa  presúvajú na obdobie od 31. 3. do 3. 4. 2020. Následne sa upravujú aj ďalšie termíny v zmysle priloženého usmernenia.

Prijímacie skúšky (talentovky) sa presúvajú, ale len tie, ktoré sa mali konať v čase od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 na niektorý z neskorších termínov (od 30. 3. do 30. 4. 2020).

Termín prijímacej skúšky (talentovka, 5-ročné bilingválne štúdium) na Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava stanovený na 07. 04. 2020 zostáva zatiaľ nezmenený.