Skip links

Electronic chips / Elektronické čipy

Dear parents, the electronic chips for the school cafeteria will be available from Wednesday, September 2, 2020. You can visit the cafeteria manager´s office in the office hours: 8:00 am – 4:30 pm.

Thank you for your understanding.

Gympaba team

Milí rodičia, elektronické čipy do školskej jedálne budú k dispozícii od stredy 2. septembra 2020. Môžete ich dostať v kancelárii vedúcej školskej jedálne v stránkových hodinách medzi 8:00 a 16:30.

Ďakujeme za pochopenie.

Gympaba tím