Skip links

Gympaba Cup – zdobenie perníkov

Naša školská súťaž Gympaba Cup má za sebou vianočné kolo – zdobenie perníkov. Na základe hlasovania Gympabákov sa vytvorilo nasledovné poradie súťažiacich. Cukrárskym majstrom z radov našich žiakov blahoželáme – sláva víťazom a česť všetkým súťažiacim.
1. Patrícia Recká – Sekunda A
2. Nela Koganová – Prima A,  Valéria Argunová – I.A
3. Simona Tomišová – Sexta A
4. Monika Selecká – II.A
5. Liliana Klimovská – Oktáva A, Lukáč Lumír Fajkoš  MYP 4
6. Diana Krammerová – Kvinta A
7. Karolína Ozymiová – IV.B
8. Michaela Lakyová – Kvinta B, Kristína Kozárová – Sexta B
9. Tereza Plekancová – MYP1
10. Eliška Cigáneková – pMYP
Svetové technológie zatiaľ neumožňujú, aby sme Vám ponúkli tieto dobroty (aspoň virtuálne), ale vizuálnu stránku perníkov si môžete vychutnať v tejto prílohe.