Skip links

Informácie pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2022/2023 / Admission for next academic year 2022/2023

Všetky potrebné termíny a informácie ohľadne prijímania žiakov do jednotlivých programov nájdete tu / All the important information about the admission four next academic year you can find here:

International Baccalareuate

Primary Years Programme – Video – program PYP

Middle Years Programme – Video – program MYP

Národné programy

8-ročné gymnázium

5-ročné bilingválne gymnázium

Video – národné programy

Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške).

The application form must be signed by BOTH parents/legal guardians, alternatively, the delegation of power in the respective matters is needed for one of the legal guardians. This should be sent together with the application form.