Skip links

Informačný servis pre šk. rok 2024/2025

Radi by ste sa dozvedeli viac informácií o našej škole, o vzdelávacích programoch, ktoré realizujeme, o prijímacích skúškach na šk. rok 2024/2025 a získali odpovede na všetky svoje otázky? Pozývame Vás na Informačný servis, ktorý sa bude konať dňa 13. februára 2024 v aule školy, o 14:00 hod. pre záujemcov o IB programy PYP, MYP a DP, a o 15:00 hod. pre záujemcov o národné programy, 5-ročné bilingválne gymnázium a 8-ročné gymnázium.

 

Would you like to learn more about our school, the educational programs we offer, and the entrance exams for the school year 2024/2025? Do you have questions that need answers? We invite you to join our Information Service, scheduled for February 13, 2024, in the school hall. For those interested in the IB programs PYP, MYP, and DP, the session will begin at 2:00 p.m. At 3:00 p.m., we will provide information for those interested in national programs, the 5-year bilingual grammar school, and the 8-year grammar school.