Skip links

Koncoročná klasifikačná porada – GYM+MYP

Termín: 23. 6. 2022 (štvrtok) – známky majú byť uzavreté najneskôr 22. 6. 2022.

Možnosti konzultácií s vyučujúcimi: individuálne po dohode s príslušným vyučujúcim alebo triednym učiteľom.

Kontakty: https://gympaba.edupage.org/teachers/.