Skip links

Koncoročné rodičovské združenie – 30. 5. 2024/ The end of the school year parents meeting – May 30th, 2024 (GYM, MYP, DP)

Vážení rodičia, pozývame Vás na koncoročné rodičovské združenie. / Dear parents, We would like to invite you for the end of the school year parents meeting.

Termín: 30. 5. 2024, štvrtok / Date: May 30th, 2024

Predsedovia tried: 16:15 h, učebňa B12 (blok B, 2. poschodie) / Class representatives (GYM, PYP, MYP, DP): 16:15, class B2 (block B, 2nd floor)

Triedne rodičovské združenia: 17:00 h, v kmeňových učebniach / Parents meetings with classroom teachers/ 17:00, in the classrooms

Konzultácie s vyučujúcimi: 17:30 – 18:15 h / Consultations with teachers: 17:30 – 18:15

Vyučujúci, ktorí nebudú k dispozícii (v prípade potreby je možné si dohodnúť individuálny termín konzultácií cez Edupage alebo mailom: priezvisko@gympaba.sk): Mgr. Gabriela Juríková, Mgr. Andrea Karelová, PaedDr. Adrián Mariják, Ing. Ľubica Magnússon, Mgr. Úradníčková Jana.

Tešíme sa na Vašu účasť. / We are looking forward to see you.