Skip links

Matematická olympiáda 2021/22 – kategórie B a C

Do krajského kola matematickej olympiády postupujú títo žiaci: Patzrik Ružič (Sx.A), Tomášč Psársky (3MYP), Matej Királyi (Q.A) a Emma Čubová (Q.A). Vyučujúci: Mgr. Monika Saganová a Mgr. Róbert Mezei. Blahoželáme.