Skip links

Matematická olympiáda – krajské kolo 2020/21

Našu školu v krajskom kole matematickej olympiády (kategória Z9) reprezentovali dvaja žiaci. Úspešným riešiteľom sa stal Matej Király z triedy K.A. Ďakujeme obidvom za vynaložené úsilie. Našich reprezentantov vyučujú: Mgr. I. Pernischová a Mgr. R. Mezei.