Skip links

MATURITY, TESTOVANIE 5 a 9, PRIJÍMAČKY

Uvádzame aktuálne informácie k maturitám, testovaniu a prijímačkám:
👉 1. Maturita
Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/21. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (termín upresní MŠVVaŠ SR do 31. marca). Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.
👉 2. Klasifikácia
Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok v prípade potreby sa môže predĺžiť do 31. marca 2021. Tento bod bude predmetom rokovania Pedagogickej rady Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava.
👉 3. Testovanie 5 a Testovanie 9
Testovanie 5 sa ruší (toto sa nás v tomto školskom roku netýka). Testovanie 9 (kvarta A a B) sa uskutoční v termíne 9. júna s náhradným termínom 24. júna.
👉 4. Prijímacie skúšky
Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.