Skip links

Náhradné termíny prijímacích skúšok

Vážení rodičia a milí uchádzači:

zverejňujeme náhradné termíny prijímacích a prestupových skúšok pre ospravedlnených uchádzačov:

Gymnázium:

8 – ročné štúdium: 17. 05. 2021, 7:45 h

5 – ročné bil. štúdium (ŠkVP: Európske štúdiá, vyuč. jazyky: SJ, AJ): ZMENA – 18. 05. 2021, 7:45 h

5 – ročné bil. štúdium (MYP4, vyuč. jazyk: AJ): 18. 05. 2021, 7:45 h

Základná škola:

6. ročník ZŠ (MYP1): 18. 05. 2021, 7:45 h