Skip links

Návrat do škôl od 19. 04. resp. od 26. 04. 2021

V súvislosti s plánovaným otváraním škôl pre ďalšie triedy zverejňujeme rozhodnutie MŠVVaŠ SR Bratislava z 12. apríla 2021 číslo: 2021/12811:1-A1810.

Stručné zhrnutie:

  1. od 19. 04. 2021 (pon) – návrat žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ do škôl (okrem čiernych okresov) – táto zmena sa našej školy netýka,
  2. od 26. 04. 2021 (pon) – návrat žiakov 1.MYP, P.A, S.A, T.A, K.A a K.B (červená farba okresu), prípadne návrat všetkých žiakov gymnázia a MYP (ružová farba okresu).

Covid automat a Pravidlá pre školy –  infografiku návratu do škôl znázorníte kliknutím.