Skip links

Nový program na škole

Gymnázium, Pankúchova sa  medzinárodný program International Baccalaureate (IB) s vyučovacím jazykom anglickým. O štúdium v medzinárodnom programe IB na Gymnáziu, Pankúchova 6 sa môžu uchádzať študenti 8. a 9. ročníka ZŠ.

Kritériá pre prijímanie žiakov do medzinárodného programu IB pre školský rok 2020/2021 čoskoro nájdete na webovej stránke školy.

Gymnázium, Pankúchova has grown and will offer the International Baccalaureate (IB) programme with the language of instruction in English. The programme is available to students of the 8th and 9th grades of the elementary school.

The criteria for acceptance into the IB study program for the 2020/2021 academic year will be available soon on the school web site.