Skip links

Prenájmy

CENNÍK PRENÁJMOV

 

Priestor m2 Cena prenájmu €/h celkom Cena prenájmu €/m2 celkom Cena prenájmu  €/h Cena za služby a energie/h
Veľká telocvičňa 264 m2   30€ 0.1136336 10€ 20€
Malá telocvičňa 132 m2 30€ 0,2272727 10€ 20€
Prenájom učebne 35,75 m2 15€ 0,4195804 5€ 10€
Bufet 12 m2 204,76€ 0,0058605 104,76€ 100€

 

 

€/h          €/h          €/h         
Elektrická energia  7€ 3,50€ 46,50€
Teplo 4€ 2€ 6,635
TÚV 4€ 2€ 6.635
Vodné a stočné 3€ 1,50€ 26,54
OLO, upratovanie 2€ 1€ 13,69€
Cena celkom 20€ 10€ 100€

 

Energie a služby čerpané nad rámec prevádzkového režimu budú upravené v zmluve o prenájme.

Priestory a zariadenia mimo cenníka budú upravené v zmluve.

 

Cenník je platný od 01.09.2019.

  1. Cena za používanie prenajatých priestorov, ktorá je určená v zmysle § 33 zákona č. 222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov je od dane oslobodená. Nie sme platcami DPH.

Vypracoval: PhDr. Zuzana Bakošová, hospodárka školy

Schválil:  PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy