Skip links

Prenájmy

CENNÍK PRENÁJMOV

 

Priestor m2 Cena prenájmu  €/h Cena za služby a energie/h Cena prenájmu €/h celkom Cena prenájmu €/m2 celkom
Veľká telocvičňa 264 m2   10 € 20 € 30 € 0,1136336
Malá telocvičňa 132 m2 10 € 20 € 30 € 0,2272727
Prenájom učebne 35,75 m2 5 € 15 € 20 € 0,4195804

 

 

Služby €/h  telocvičňa
€/h učebňa
Elektrická energia  7 € 6 €
Teplo 4 € 3 €
TÚV 4 € 1,50 €
Vodné a stočné 3 € 3 €
OLO, upratovanie 2 € 1,50 €
Cena celkom 20 € 15 €

 

Energie a služby čerpané nad rámec prevádzkového režimu budú upravené v zmluve o prenájme.

Priestory a zariadenia mimo cenníka budú upravené v zmluve.

 

Cenník je platný od 01.09.2023.

  1. Cena za používanie prenajatých priestorov, ktorá je určená v zmysle § 33 zákona č. 222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov je od dane oslobodená. Nie sme platcami DPH.

Vypracoval: Dominika Šavelová, hospodárka školy

Schválil:  PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy