Skip links

Školská jedáleň

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stránke Edupage.

Oznamy školskej jedálne

Noví stravnící na školský rok 2021/2022

Noví stravnící na školský rok 2021/2022

Noví stravnící na školský rok 2021/2022 sa aj tak musia dostaviť osobne do školskej jedálne. Bude to možné aj počas dní 30 a 31.8.2021 v čase od 9:00 do 14:00. Rozdiel v prvom a druhom emaily v sume je spôsobený tým, že sa zmenila výška réžijných nákladov. Réžijné náklady sa zvýšili o 10 eurocentov. Email sa posielal viackrát z dôvodu, že niektorí stravníci nedostali e-mail, tí ktorí už zaplatili prvý e-mail nech považujú ostatné za bezpredmetné. Rozdiel môžete doplatiť, alebo sa Vám pripočíta k platbe na Október.

ZŠ študenti platia obedy na september nakoľko obedy zadarmo skončili a zároveň je to vyúčtovanie obedov zadarmo za 10 mesiacov z minulého roka.