Skip links

Obedy – harmonogram

Zverejňujeme harmonogram odchodov jednotlivých tried na obedy v školskej jedálni. Prosíme o dôsledné dodržiavanie tohto rozpisu v záujme plynulého výdaja stravy.

Harmonogram  – pre žiakov        Harmonogram – pre pedagogický dozor