Skip links

Odvolacie konanie – informácie

Odvolania zákonných zástupcov vo veci neprijatia uchádzača na štúdium (spĺňajúce zákonné náležitosti uvedené v článku Prijímacie skúšky – podanie odvolania), ktoré nemohli byť vybavené v kompetencii riaditeľky školy, zasielame na pokračujúce konanie zriaďovateľovi školy (BSK). Písomnú odpoveď zákonnému zástupcovi zašle BSK.