Skip links

Olympiáda v anglickom jazyku

V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku naša škola získala 3. miesto. O výborné umiestnenie sa zaslúžil náš pravidelný reprezentant v rozmanitých vedomostných súťažiach Lukáš Abert Marônek (Sx.A). Matúšovi Vančíkovi (V.A) bolo krajskou komisiou udelené čestné uznanie.

Diplom – Marônek   Čestné uznanie – Vančík