Skip links

Olympiáda v nemeckom jazyku 2020/21

V okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku dosiahli naše žiačky vynikajúce umiestnenia: 1. a 2. miesto. Našu školu reprezentovali Lucia Veverková (1. miesto) a Alžbeta Zatloukalová (2. miesto) z tried Q.B a Sx.B. Menované žiačky vyučujú: Mgr. Veronika Gibson a Mgr. Martin Kolárik. Ďakujeme za pekné výsledky.

Diplom 1          Diplom 2