Skip links

Olympiáda v nemeckom jazyku

V okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku naše žiačky Heidi Hlavnová (S.A) a Lucia Veverková (K.B) úspešne reprezentovali našu Gympabu – obidve sa umiestnili na 1. mieste. Žiačky na súťaž pripravovala Mgr. Dana Krčmárová. Blahoželáme.

Diplom – Veverková  Diplom – Hlavnová