Skip links

Organizácia školského roku 2022/23

Informácie o začiatku školského roku 2022/23, o termínoch školských prázdnin a celoslovenských testovaní žiakov, o termínoch prijímacích a maturitných skúšok nájdete v tomto dokumente: https://www.minedu.sk/data/att/23358.pdf.