Skip links

Organizácia vyučovania – 21.-23. 09. 2020 (pon – str)

Informácie o organizácii vyučovania (gymnázium a MYP1):

  1. Rozvrh (pravdepodobne budú ešte zmeny) nájdete na tejto stránke .
  2. Príchod žiakov na 1.vyučovaciu hodinu: triedy v blokoch A a B – cez hlavný vchod (okrem III.B), triedy v bloku C + III.B – cez bočný vchod B. Príchod žiakov na ostatné vyučovacie hodiny: všetky triedy cez hlavný vchod. Odchod žiakov domov: rovnakým vchodom, ako príchod na 1. vyučovaciu hodinu.
  3. Rozpis dozorov v priestoroch školy a harmonogram odchodu na obed je zverejnený v dokumentoch: pondelok, utorok, streda.
  4. Nezabudnite, prosím, ani na suplovanie.