Skip links

Organizácia vyučovania na Gympabe – 05. 10. 2020 (pon)

Informácie o organizácii vyučovania (gymnázium a MYP1):

  1. Príchod žiakov na 1.vyučovaciu hodinu: triedy v blokoch A a B – cez hlavný vchod (okrem III.B), triedy v bloku C + III.B – cez bočný vchod B. Príchod žiakov na ostatné vyučovacie hodiny: všetky triedy cez hlavný vchod. Odchod žiakov – len cez hlavný vchod.
  2. Rozpis dozorov platných na deň a harmonogram odchodu na obed je zverejnený v dokumente: pondelok.
  3. Od utorka (06. 10. 2020) bude platiť aktualizovaný rozpis dozorov a nový harmonogram odchodu na obed.