Skip links

Oznam pre učiteľov – dozory a obedy

Oznamujeme našim kolegom, že s platnosťou od 06. 10. 2020 (uto) nastáva zmena v organizácii dozorov a odchodov žiakov na obed.

Nový rozpis dozorov nájdete v tomto dokumente. Čo sa zmenilo? V niektorých prípadoch pridelenie dozorov a po novom sa vykonáva aj dozor v trakte TŠV.

Rozpis odchodov na obed platný od 06. 10. 2020 (uto) zverejňujeme v týchto materiáloch: utorok, streda, štvrtok, piatok (ide o rozpis v testovacom režime – prosíme, pripomienky hláste v kancelárii zástupcov riaditeľky školy). Zmena nastáva v tom, že žiaci nebudú odchádzať na obed v strede vyučovacej hodiny, ale na jeho konci alebo začiatku.  Táto zmena nám umožní plynulejšiu organizáciu vyučovania.