Skip links

Školská jedáleň – aktuálne informácie

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že

  1. dve jedlá vo vybraných dňoch bude variť počnúc týždňom od 11. – 15. 10. 2021 (v prípade dostatočného záujmu, je potrebné sa prihlásiť na druhé jedlo prostredníctvom počítača v školskej jedálni),
  2. stravníci, ktorí sa až dodatočne prihlásili na desiatu, budú môcť využívať túto službu od 11. 10. 2021.