Skip links

Oznam vedúcej školskej jedálne

Oznam stravníkom (žiakom a zamestnancom):

  1. školská jedáleň poskytuje stravu od 3.9. (št),
  2. strava sa pripraví aj pre tých stravníkov, ktorí mali uhradené stravné za marec 2020 (prípadný nedoplatok za september bude Vám vyúčtovaný v októbri),
  3. ak ste mali uhradené stravné za marec 2020 a nemáte záujem sa stravovať, prosím, odhláste si obed (obedy).

Bližšie informácie: https://gympaba.edupage.org/menu/