Skip links

OZNAM

Milí rodičia a žiaci, na základe usmermernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v stredu 15. apríla 2020 zasadne (online) pedagogická rada. Následne Vás budeme informovať o priebehu vyučovania a hodnotenia žiakov Gymnázia, Pankúchova 6 v Bratislave, v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020.

PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka