Skip links

Pedagogické dozory – zmeny

Oznamujeme zmenu v pedagogických dozoroch, ktoré sa vykonávajú na chodbách školy, pri vstupe do budovy školy, vo vestibule a v školskej jedálni. Zmeny platia od 11. 10. 2021 (pon) a nájdete ich kliknutím na tento odkaz.