Skip links

Petržalské súzvuky F. Urbánka 2021

S hrdosťou oznamujeme, že naše študentky Barbora Schönová (V.B) a Soňa Kršáková (Sx.B) v aktuálnom 32. ročníku súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka  sa umiestnili na 1. a 2. mieste v III. vekovej kategórii (próza). Ďakujeme im za krásne umiestnenia v tejto celoslovenskej súťaži a vyučujúcim: Mgr. Márii Vassovej a Mgr. Zdenke Halandovej za ich dlhodobú prípravu.

Barbora Schönová – diplom           Soňa Kršáková – diplom