Skip links

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Študenti našej školy tradične sa zapájajú do literárnej tvorby pod vedením svojich učiteľov. Svoje práce prezentujú každoročne na celoslovenskej súťaži začínajúcich autorov. Teší nás, že starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka, Ing. Ján Hrčka udelil pri príležitosti 31. ročníka súťaže pochvalné uznanie našej škole.